Til-  bage
        Nedenstående er nedtaget fra den engelsksprogede Kryon hjemmeside: www.kryon.com/ channellings, og herefter oversat til dansk af Sigfred Skjold. Som betingelse for brugen er i originalversionen anført: Informationen nedenfor er gratis og tilgængelig, så du kan printe den ud og distribuere den efter ønske. Der er imidlertid copyright på den, der forbyder salg af den under alle former, undtagen for udgiverens vedkommende:Lee CarrollSjælerejse - Del 1


KANALISERING

sjælerejse_del_1

Denne live kanalisering blev givet i Auckland, New Zealand d. 22. marts 2014

Til hjælp for læseren er denne kanalisering blevet genset [af Lee og Kryon] for at muliggøre en klarere forståelse. Der er endda tilføjet oplysninger. Ofte har det, der sker live, en underforstået energi i sig, som medfører en slags kommunikation, som de trykte sider ikke kan give. Så nyd det forstærkede budskab givet i Auckland, New Zealand den 22. marts 2014.

___________________________________

Hilsner, kære I, jeg er Kryon i magnetisk tjeneste. Budskabet der følger, er præcis hvad min partner troede, det ville være. Der er en protokol, som jeg anvender med min partner [Lee] og som han genkender: Han får mulighed for at forbedre en besked, som han "hører" for første gang ét sted, men vil aflevere det på et andet. Hvor han ellers ville kunne være tilbageholdende med overhovedet at gentage en kanalisering, vil han være mere tilbøjelig hertil, hvis han "ved" det er hensigtsmæssigt. I sidste uge stoppede vi optageren under et kanalisering. Når dette sker uden en indlysende 3D grund eller som et teknisk problem, er det hans "signal" til at sætte sig igen, og kanalisere det samme budskab, så det kan optages og nedskrives. Strukturen er den samme, og ord-anvendelsen er meget lignende, men informationen vil styrkes.

Kære menneskevæsner, I ønsker at adskille alting. I har en tendens til at tage alt i jeres dimensions forståelse og placere det på Gud. Det er ikke overraskende, at I gør dette, og der er ingen dømmen, da det er alt, I har til at bruge som jeres vejleder. Jeres virkelighed er jeres virkelighed, og derfor placerer I den på Gud. Det er det, I ved. Men nu er det op til mig endnu en gang at give jer denne forklaring om det, I kalder menneskesjælen, som virkelig ikke er menneskelig overhovedet.

Lad mig oplyse dette: Den kreative kilde i universet har altid været og vil altid være det. Det, som I kalder den kreative kilde, som I har kaldt Gud eller Ånd, er det, vi taler om lige nu. I kan sige, at dette begreb består af stykker af alt der er, og I har ret. Selv før dette univers eksisterede, var denne kilde der. Den er ansvarlig for alt, der eksisterer overalt, herimellem universerne, der eksisterede før jeres, og som eksisterer sammen med jeres nu. Den er ansvarlig for ting, I kender og ting, I ikke ved noget om, og aldrig vil komme til det. Denne er den kreative kilde, som I kalder Gud. Den er en kvante suppe af energi, som er uden for jeres kendte fysik.

Den er i en Guds virkeligheds verden helt for sig selv. Den er iøjnefaldende og smuk, og du var der! Du var der, fordi du, selve kernen i dig, er en del af dette rige, som er Gud. Jeg vil have dig til virkelig at få dette helt på plads: Kan du forestille dig at være i denne virkelighed? Det giver dig bogstavelig talt mulighed for at se en hvilken som helst del af dit smukke univers, indbefattet selve skabelsen. Forestil dig, at du eksisterer foran en super nova, ser den eksploderer, ser al energien på en særlig måde, vidende, at det alt sammen er en del af den naturlige fysik, er en del af skabelses processen, energiperioder - og at der ikke sker dig nogen skade, mens du se det.

Du ville være i stand til at se og høre alt, der er synligt eller hørligt i hvilken som helst dimension, der findes! Dine sanser ville være så storartede og så stor storslåede, så du ville kende til ting på store afstande, så det var, som om de alle foregik på én gang omkring dig, og du ville være i stand til at adskille og se alt, ligegyldigt hvor det var, og endda beholde et billede af det, så længe du ønskede. Sådan er den Kreative Kilde. Alt det, du kan forestille dig, er Gud, er større end du kan forestille dig! Og du var der, og har gjort dette.

Vi har kun ordet dig i denne diskussion, men jeg taler ikke om mennesket dig, som du er nu. Du er en del af mig, og jeg er en del af dig. Dette er det sværeste, vi nogensinde vil lære, men vi vil fortsætte med at undervise i det, for det er grundlæggende sandhed. Det lineære sind forstår ikke det, og det er også med forsæt. Hvis du kunne se, hvem du i virkeligheden er, ville du ikke gå omkring og være den, du tror du er. Det er skjult for dig.

Noget af belæringerne i den nye energi er om en udvidende bevidsthed, hvor du ser mere af den, du virkelig er. I denne udvidende bevidsthed, drejer det sig ikke blot om opdagelsen af en ny biologi eller nye opfindelser, men derimod en erkendelse af hvem det er, når det gælder om hvem, der er i dig. Hvert DNA molekyle er gennemtrængt af Skaberen. Det sker på en måde, du ikke kan specificere og ikke kan tælle. Så, kære du, ej heller kan du tælle sjæle på planeten, fordi de er ikke i ental eller rede til at tælles.

Energi Suppen, som er Gud, bliver din sjæl, og det er den svære del. Før jeg er færdig her i dag og du synes, det er forvirrende, så bare vent. Det, jeg har at afsløre, er ikke noget, du nemt erkender, og det er ikke noget, du virkelig er klar til fuldt ud at forstå. Men jeg vil gerne fortælle dig, at selv inden din forvirring, vil jeg have dig til at se storheden i det, der er her.

Det storslåede er, at du er en del af den kreative kilde. Når menneskelighedens begrænsninger løftes fra dig, kære menneskevæsen, begynder den indre Gud at vise sig. Du er ikke en del af Gud, du er Gud! Fordi Guds suppen inddeler ikke sig selv, så den kan glide over i menneskelige kroppe med navne og personligheder - og det er det, jeg vil fortælle dig om.

 

Sjæle er ikke i ental

Det er kontroversielt for dit intellekt! De sjæle, som I hævder er "jeres" er ikke i ental, men derimod en del af helheden. Det er let at sige, men svært at fatte. Når du ser på et andet menneske, og du siger, "Namaste", ærer du Gud i dig, hilser Guden i det. Har du nogensinde troet, I kan repræsentere den samme sjæl? Er I den samme Gud? Så er I nødt til at være den samme sjæl! Men du tænker ikke på den måde. Du har din sjæl og de har deres. Det er, det du tror, og det er det bedste, du kan gøre, fordi hvis du kombinere dem er der logiske problemer med dit lineære sind.

Sindet, der er lineært, ser din sjæl som din alene, og dette i sig selv vil holde dig fra at forstå dette budskab. Det, jeg har tænkt mig at fortælle dig, er at når du krydser din egen forståelsesbro, vil du se, at det forstærker perspektivet. Det trækker ikke på nogen måde storheden væk fra din sjæl.

Der er ikke sådan noget som en enestående sjæl, for den er altid forbundet med helheden. Guds suppen er altid i en suppe. Du kan kalde den et kollektiv, hvis du ønsker, for dette adskiller sig ikke fra helheden. De enkelte dele af det, hvis du ønsker at kalde dem sådan, bebor den menneskelige bevidsthed, og du identificerer disse dele som dine egne, men de er større end som så. Min partners undervisning i år vil være omkring de ni egenskaber ved mennesket. Tre af disse egenskaber er fra sjælegruppen, og han taler om kernen. Kernen er det, du føler, når du kommer ind i en dyb meditativ tilstand. Du rører ved kernen, og du tror, det er dig. Godt, det er det ikke! Det er alle! Det er derfor, det føles så storslået. Jeg ønsker ikke at få dig til at tænke, at der er et fremmed væsen inde i dig, heller. Det er dig, men det større dig. Du er Gud.

 

Sjælen er ikke begrænset til mennesker - og den er ikke i "læring"

Jeg vil bryde nogle paradigmer, som du er blevet undervist i. Den menneskelige sjæl, som du kalder den, hører ikke til mennesker. Den er en del af skabelsen i alle dele af universet. Derfor har andre åndelige biologiske enheder også sjæle som jeres. Ikke al intelligent liv i jeres galakse har sjæle, kun dem der er "frøsået" fra en åndelig kilde. Vi vil overlade dette til en anden gang. Forstå blot, at selve navnet "menneskesjælen" er forkert.

Der er ikke sådan noget som en sjæl i "læring". Sjæle lærer ikke. Mennesker gør. Men du får at vide, at sjæle kommer og går for at lære noget. I får at vide, at nogle er klogere end andre. Min partner bruger ordene gamle sjæl, hvilket kan være forvirrende. I er alle gamle, nogle af jer har blot været Mennesker længere end andre. Selve udtrykket gamle sjæl giver ikke engang mening, for sjælen er der ingen tid. Sjæle har altid været og vil altid være en del af Gud. Så reelt er gamle sjæl ikke en korrekt etiket, men Mennesker vil fortsætte med at bruge det, fordi det betyder noget andet, når du er i en 3D-virkelighed. Det er en beskrivelse for et menneske, der har levet mange, mange liv.

Lyt, der er ikke sådan noget som sjæle, der er i læring for at blive bedre sjæle. De kommer ikke med tiden til at gå andre steder hen, hvor de kunne være fremskredne sjæle. Dette er alt sammen i menneskesindets skævhed, som er knyttet til den menneskelige virkelighed. Mennesker lærer; Mennesker kandiderer; et menneske bevæger sig fra et niveau til et andet. Det gør Sjæle ikke, kære I. Du har blot placeret din virkelighed på et andet system og forstår ikke, at sådan er det ikke. Så væn dig til dette og det andet om sjæle. En sjæl har ikke en menneskelig virkelighed. En sjæl har Guds virkelighed.

Hvad nu hvis jeg fortalte dig, at din sjæl er identisk i sin pragt med hver eneste sjæl på denne planet? Gør dig klart: Hvem er det værste menneskevæsen, du kan tænke på? I historien levende, nu død - hvem er den værste? Gæt hvem? Han eller hun har den samme sjæl, du har - en perfekt del af Gud, der tillader opdagelse eller ej. Det fortæller dig en hel del om frit valg. Det fortæller dig, at denne særlig storslåede del af Gud er til rådighed, for fuld styrke, for ethvert menneske, der ønsker at se.

Vi gav jer en kanal en gang før, der forklarede, hvad reglerne for Ånden var. Den vigtigste var, at vi ikke kan blande os i frit valg. Vi kan se du laver fejl, se dig vende ryggen til pragten inde i dig, men vi kan ikke forstyrre eller endda give dig signaler. Vi kan se dig udvikle ondt og pleje det. Vi kan se dig dræbe og gøre forfærdelige ting, nogle gange endda i Guds navn, og vi kan ikke gøre noget. Det skal være dig, der foretager valget. De, der har været menneske længere på denne planet gør langt bedre valg. De er bevidste om den indre Gud på et vist niveau. Det er bare én egenskab, som jeg ønsker at afmystificere. Der er intet "niveau" for læring af sjæle.

 

Der er intet sjæleniveau eller avancement

Dette svarer til det sidste: Der er ingen udvikling af sjæle fra et niveau til et næste. Det er en idé, mennesket har, at en sjæl kan begynde som et dyr og derefter opgradere til et menneske. I denne tankegang, går sjælen på en eller anden måde gennem visse inkarnationer, hvor det er et ”mindre” menneske eller måske et dyr med henblik på at opgradere til at blive en klog, gammel sjæl. Dette er simpelthen ikke måden.

Igen, kære du, menneskelig virkelighed, logik og jeres grundlæggende menneskelige natur, skaber niveauer af avancement for jer selv. Så placerer I dette system på Gud og lærer endda disse ting. Vidste du, at det formindsker den kreative kilde? "Kryon, mener du, at dyr ikke har sjæle?" Det sagde jeg ikke. Dyr har en anden slags, af det, du kunne kalde en sjæl, og ja, visse af dem re-inkarnerer. Vi har fortalt jer dette før. Men lyt: Systemet krydser aldrig nogensinde barrieren mellem dyr og mennesker.

Skaberens Energi, du medbringer, er kostbar, og den er hellig. Den hører kun til enheder i denne galakse, der er blevet frøsat til åndelighed og er givet det frie valg til at udvides til en opsteget tilstand. Det er det, der er inden i dig, menneskevæsen, og det er der ikke i en delfin, en hund eller en hest. Det hører til dit åndelige menneskelige DNA, og det er en del af en stor plan. Det startede ikke som et dyr. Der er dem, der rent faktisk tror på jo lavere dyr, jo lavere sjæl. Det er tanken, at du starter som en hamster og bliver en delfin en dag og i sidste ende et menneske. Mens vi er ved det, undervises der stadig i dette på bestemte steder på Jorden. Jeg vil gerne fortælle dig, at det er ikke måden det sker på overhovedet, og det er simpelthen menneskeværk ført over i mytologisk tilsnit og ærer ikke den, du er, eller det der er inde i dig.

Så der er ingen læring, der er ingen niveauer af avancement, og der er ingen hierarki. "Vent et øjeblik, Kryon, hvad med ærkeengle og mindre engle?" Vi har givet denne diskussion før. Al kategorisering af Ånden er jeres egen menneskelige organisering. Det er hvor du anbringer dem i vigtighed og hvad du kalder dem. Det er en menneskelig egenskab, kære I, og det er ikke Gud. Der er ingen ledelsessystem eller rutediagrammer med Gud. Der er ingen hierarki med hvem, der er ansvarlig for hvem med Gud. I stedet er det et system, der er kendt af alle, der er på min side af sløret. Det er smukt, hellig og perfekt. Der er en "enhed" her.

Der er forskere, der har kigget ud i universet og er begyndt at indse, at det ikke kunne være sket ved et tilfælde. Mennesker lærer, at tingene sker tilfældigt, og at dette fører til udvikling. Nogle forskere kæmper nu med det, de ser, fordi det ligger uden for livsudviklingens virkeligheds chance. Odds er overvældende for, at det er et benevolent design system.

Det er sandt: Din galakse er designet på denne måde. Den blev skabt til liv og anbragt på en måde, der tillader det, der sker i dette øjeblik - der tillader, at du kan sidde på denne Jord og høre disse ord. Det drejer sig alt sammen om dig og frit valg til at finde Gudsdelen, sjælen i dig. Den findes virkelig. Alt drejer sig om menneske væsnet på denne planet, og mange dyr ved det på et vist niveau. Men at få jer til at indse det, har gået langsomt. Så lige nu er opgaven for jer bedre at forstå det åndelige system, der understøtter jer.

 

Det er ikke dig imod verden

Du sætter dig ikke op mod systemet, når du går udenfor, og du ser på tingene, du tror, du ikke kan kontrollere. Ting sker for dig; somme tider ser vejret ser ud til at være din fjende, og nogle gange kastes du rundt fra sted til sted. Mange føler, at det er dig mod alt omkring dig. Er det sådan, du føler det? Vidste du, at alle disse ting er opfordringer til dig om at ændres? Måske kender du Mennesker, der har haft meget uheldige liv? Alt slemt er sket med dem på hver eneste tidspunkt! Kære menneskevæsen, dette særlige Menneske har faktisk haft en vældig mulighed for at blive nulstillet og tage Guds hånd, måske igen og igen! Men i stedet tog vedkommende offerrollen og krævede den til sidst! Det er sådan, de er, og det vil fortsætte med at ske. Med frit valg, har mange vendt ryggen til ideen om, at de måske ville være i stand til at styre deres liv bedre, og denne form for beslutning skaber ofte mere tilfældighed i begivenhederne og ingen kontrol over livet. Det er en vej, de villigt har taget. Nogle vil svælge i sorg over livet, og nogle vil tage Guds hånd og bevæge sig fremad.

Det er sådanne beslutningspunkter, vi giver menneskeheden igen og igen. Kære I, læring sker ikke altid gennem sorg! Forstår du? Nogle gange får vi din opmærksomhed gennem glæde og fest. Det afhænger af, hvem du er, hvad du tror på, og hvad der kan få din opmærksomhed. Vidste du, at "tilfældige" ting blot er begyndelses blåtrykket af din virkelighed? Vidste du, at "gennemsnit" blot er en virkeligheds tilstand, der eksisterer, når der ikke er nogen anden energi involveret i at ændre det? Jeg vil have dig til at tænke på dette - og måske vil vi lære mere om det senere.

Din sjæl er evig. Den er uforanderlig. Den er perfekt og smuk. Hvad kalder du den? Det Højere Selv? Det er et godt navn. Det er selvet, der vibrerer højere, end du gør - en del af Gud. Men du ønsker stadig dette selv vil få dit navn på sig, gør du ikke? Vidste du, at sjælen ikke har nogen personlighed? Der er ingen kendetegn på menneskelighed overhovedet i sjælen. Åh, om jeg blot kunne give dig det store overblik! Jeg ville elske at se dig få det! Der er en perfektion af universet, som du deler med alle andre mennesker på planeten. Det er inde i dig, klar til at udvikles. Ved du, hvad forstærket menneskebevidsthed i virkelighed er? Det er at bygge broen til forbindelsen med sjælen. Det er når du virkelig begynder at forstå, at I alle er den samme.

 

Vil religion på planeten overleve den nye energi?

Vi har tidligere talt om udviklingen af åndelige systemer [religion] på planeten. Vi har diskuteret, hvad der kan forventes, og vi har foreslået jer at iagttage, hvorledes den organiserede religion vil skifte. Faktisk sker det allerede - en meget langsom forståelse for, at jeres systemer blot afspejler begrebet grene af det samme træ, og de er ikke i modsætning til hinanden, men blot anderledes. Vi beskriver det igen, for det viser, hvordan den kollektive sjæl spiller en rolle i opmærksomhed.

Spørgsmålet er opstået, "Vil religion overleve?" og svaret er ja. Vi fortalte jer før, at det er ligegyldigt, hvorledes mennesker finder Gud. Det betyder virkelig ikke noget! Der vil være mange niveauer af menneske bevidsthed repræsenteret ved mange måder at tilbede på og vokse. Kulturer behøver ikke at smelte sammen i en gruppe for at blive oplyst. Det er vigtigt, at alle de forskellige processer forbliver, så menneskevæsner, der lige er startet, kan komme igennem, uanset hvilke åndelige processer, de ønsker og har tilstrækkelig tid til at ære deres egen læretid. Søgen efter Gud er unik for hvert menneske.

Så hvad med organiseret religion? Hvordan kommer den til at ændre sig? Den kommer til at begynde at se tilslutning, og det er det, vi underviser i. Når religioner på denne planet slutter sig sammen i en dialog, og de til sidst indser, at de er unikke, men meget har det samme medfølende formål, vil de slappe af. Når de ser, det er fint at tilbede på måden, de ønsker, men samtidig anerkender andres ret til at tilbede på måden, de ønsker det, vil visdommen udvides. Du vil se en udvidelse af denne planets åndelige bevidsthed, med øget viden og forståelse og medfølelse. Men så længe den adskilles i grupper, hvor hver hævder at være den "rigtige", og de ikke taler med hinanden, kan der ikke være nogen vækst. Men det vidste du, gjorde du ikke?

Religion vil ikke formindskes eller forsvinde. Faktisk kommer den til at blive større! Se efter en bedre forståelse mellem trossystemerne. Når du ser på adskillelse og radikalisme, vil det se alarmerende ud for dig - men sådan har det været hele tiden. I den meget nye energi, vil det begynde at vise sig selv som værende lavere bevidsthed og ikke af Gud. Forandringen er overalt.

Er det ikke interessant, at på jeres planet, er der fuld forståelse for en monoteistisk Gud? Der er én Gud, et tema der udtrykkes af de fleste mennesker på Jorden. Det meste på Jorden mener også, at der er et liv efter [der er noget hinsides døden]. Alligevel adskiller I jer selv i tusindvis af "doktrinære dele", der beslutter hvem, der tilbeder den ene Gud på den korrekte måde. Dem, der ikke på en eller anden måde gør det, vil blive ladt tilbage. Denne holdning er noget, der vil ændre sig. Det handler om forbindelse og medfølelse med den andens proces.

 

Walk-in - Sjæle deling

Det jeg er ved at give jer vil udfordre jeres opfattelse af forbindelser til det maximale. Vi nævner emnet sjæle deling. I kommer ikke til at kunne lide det, kære I, for det bryder med jeres traditionelle tanke-paradigme.

Vi starter simpelt, så bliver vi komplekse. Sjæle deling: Har du hørt om walk-in? Mange har. Lad os tale om hvad det er, hvad du tror det er, hvad du er blevet belært om, det er, og problemerne med logik og singularitet, der eksisterer på grund af det. Her er det, du ofte får at vide: et menneske vil gennem død gå over og derefter vende tilbage. Men for hurtigt at komme tilbage og springe over en ofte fra syv-til 15-års opvokse periode, bliver de "walk-ins". For at opnå åndelige ting hurtigere, vil de efter aftale sjæle-dele, og "hoppe ind" i et andet eksisterende menneskeliv i den omtrentlige alder af fra otte til 13 år. Det er en walk-in, som du ser det. Så nu har du angiveligt to sjæle i én krop. Kan du følge mig for så vidt?

Nu, har "walk-in’en" en egenskab, som du er nødt til at spørge om. "Hvad sker der med den første sjæl? Er det at få en underdanig position? Hvis det første menneskelige navn er Sally og den anden sjæl kommer ind, der plejede at være Henry, hvordan hænger det så sammen?". Det er forvirrende. "Hvordan synes Henry om det, at være i et andet køn sammen med Sally? Kan de eksistere sammen? Skal man tage bagsædet? Kan man gå videre? Skal man bare give op og gå tilbage? Hvad er det for en proces, det her?"

Esoteriske Menneske væsner vrider deres hænder og har diskussioner, hvor de argumenterer ved at sige: "Hvordan kan dette være, og hvad gør vi ved det?" Og vi sidder med, og vi ser på det, og vi siger til jer, hvad taler I om? Hvad er problemet?

I har et 3 D. argument gående, og alle intrigerne i jeres logik afslører jeres entals skævvridning. Henry og Sally har det bare fint med det hele! I ser noget, I ikke kender, og det, I ikke har regnet ud endnu, er, at der ikke er to sjæle i denne krop! Der er kun én, og den hedder Gud. Henry og Sally adskillelsen er blot noget, I har lavet ud af det. En sjæls tilslutning til en anden og sjæle deling er som Gud med Gud. Det er dig med dig. Du er bare blevet større. En suppedel sluttede sig til en anden, og nu er der en større suppe.

Der vil komme argumenter som, "Nå, hvilke egenskaber i Akasha tilhører Sally og hvilke egenskaber i Akasha tilhører Henry?" Hvad nu, hvis jeg fortalte dig, at de kombineredes? Hvad nu, hvis jeg fortalte dig om ting, der bare blev større med "walk-in"? Ville det være i orden? Hvad nu, hvis jeg fortalte dig, at hele formålet med "walk-in" er det kombinerede Akasha? Dette er så de erfaringer, mange liv kan kombinere med et andet menneske som én. Nu er det forvirrende, fordi du vil have dem til kun at være én. Ser du, det er større, end du tror.

Der er ingen gåder at finde ud af om Guds majestæt. Walk-ins er meget almindelige, især når det er en gammel sjæl, der går over og hurtigt kommer tilbage i en, der allerede biologisk er vokset. Det er et system med benevolence og er et hurtig-spors system, der tillader ting at ske på en bedre måde, end det ellers ville have været, foruden også at tage mindre tid. Nu, var det let. Men disse forklaringer kommer til at være mere forvirrende, hvis du allerede var det i forvejen.

 

Sjælemager / Sjæle deling

Det næste emne er sjælemager. Det er ikke altid, hvad I tror. Her er et eksempel: En person møder en anden person, og de får en forbindelse. Det betyder ikke noget, hvis det er uden romantik, selvom der også er det, for virkelig at forvirre tingene. Det kan være fra et tidligere liv som en bror, søster, mor eller far, men de kender hinanden. De tænker som én person. De kan have samtaler mens de bare kigger i hinandens øjne, og de er forbløffede. De må have tilbragt livstider sammen for at få denne tankelighed og har tænkt på ideer og lidenskaber. Der er en tiltrækning i at være sammen med denne person, til blot at bo sammen med denne person, fordi vedkommende repræsenterer noget, der er så specielt - og du kalder det sjælemage.

Hvad nu, hvis jeg fortalte dig, at du lige har mødt en del af dig selv? Jeg fortalte dig, kære du, det bliver uhyggeligt. Hvad nu, hvis sjæle deling simpelthen er en egenskab, hvor du møder en del af dig selv i et andet menneske? Dette er her, mange vil lægge denne information fra sig, gå ud af lokalet, og sige, "Det er ikke noget for mig. Det kan ikke være noget for mig." Kære Menneske, jeg vil have dig til at bruge din dømmekraft og åndelige logik nu. Hvis Gud ikke er singular, og du er et stykke af det hele, og alle er i dig, og du er i alle, så hvorfor er det så uhyggelig? Når du ser et stykke af dig selv i et andet menneske, hvorfor skulle det være så usædvanligt? Det er simpelthen en del af måden, sjæle deling virker på. I stedet for at se Gud i denne person, ser du dig selv i denne! Det er, sådan det føles, ikke sandt? Måske har I været sammen som en walk-in tidligere, delt en menneskelige krop? Nu er I i hver sin krop igen. Det er sådan en sjælemage er. Ikke underligt at du er tiltrukket af en sådan, og at denne er tiltrukket af dig!

Sjæle deling kan ikke forklares tilfredsstillende til et enkelt-ciffer dimensioneret menneske, og alt det, jeg gør nu, vil blot komplicere det med en stor faktor.

 

Reinkarnation / Sjæle deling

Lad mig fortælle dig det mest komplicerede, og så vil jeg give dig et eksempel. Jeg har fortalt dig, at der er et system af reinkarnation, der ærer familien og at systemet i det mindste har sprunget en generations reinkarnation inden for en familie over. Det meste af tiden, er det to generationer, men ofte er det hver anden generation. Dette tillader nye sjæle, der ankommer, at lære og for gamle sjæle at være deres børn og deres forældre. Det blander det hele, og det er nyttigt for begge. For eksempel, gamle sjæl, er dine børn måske ikke gamle sjæle, men dine børnebørn er (eller vil være det). At springe hver anden generation eller to generationer over, er det mest almindelige. Det er meget almindeligt at se dine forældre i disse børns øjne.

Nogle af jer ved, hvad jeg mener, for i almindelighed siger I, at I bedst kender jeres børn, men da jeres børnebørn kom, så I noget i dem, som I genkendte som usædvanligt. Nu ønsker jeg at gøre dette meget klart, men det vil ikke være let. Al denne snak om reinkarnation og springe generationer over er meget forståeligt for dig, og det er fint, så længe bedsteforældrene er væk. Men hvis de stadig er i live, er der et problem. Hvordan kan jeres levende forældre være dine børnebørn, hvis de stadig er i live? Hvad synes du om det? Du kigger i børnenes øjne, og du ved, hvem de er, men de kan ikke være til! Eller kan de?

Svaret er, at de kan være til, og det er sjæle deling. Det er ikke kompliceret, hvis dine forældre er forsvundet, men meget kompliceret, hvis de er stadig er til. Forstår du at dette er et menneskeligt linearitets puslespil? Det er ikke et puslespil for Gud. Har du hørt, at i kvantefysik, kan lys være to steder på samme tid? Velkommen til en ny virkelighed! Det er ikke så kompliceret, når du tager det ud af din 3 D kasse.

Der er mere, og jeg vil tale om arv, der er anderledes i Akasha, end det vil være en kemisk morgendag. Vi vil virkelig blande det hele rundt. Så nu, hvor jeg har stukket en pind i det, I har fået at vide, og rørt det rundt, hvem er I så? Er det muligt, at jo mere I kommer til at kende hinanden, jo mere ser I den samme Gud i jer alle? Forbindelsen er det, der løser problemerne i menneskelig forskellighed - at I ikke er kommet ud af stedet i hundreder af år.

Der vil komme en dag, kære I, hvis I følger de samme fremadrettede bevægelser, som nogen før jer på andre planeter foretager, vil der komme et tidspunkt, hvor I genkender den samme Gud i alle mennesker først, og dernæst personligheds forskellene. Dette er hemmeligheden i fred på Jorden.
et at se på andre mennesker, og indse, at deres ønsker er de samme som dine, er en form for medfølelse. Dette vil i sidste ende skabe gavmildhed, ikke mobning og erobring. I begynder at se på, hvad I har til fælles og ikke på jeres forskelle. Mange vil lægge mærke til dig og bemærke din venlighed og modenhed i måden, du lever på fra dag til dag. Det er det eneste køretøj, gennem hvilket du kan undervise andre mennesker om Gud. Lad dem se Guds egenskaber i dig.

 

Historien om Evelyn, det evige træ

Lad mig give dig en lille historie, og så vil vi lukke. Jeg ønsker at tale om Evelyn, det evige træ. Du ved, nogle gange giver lignelser ikke en den store fornuft. Fordi de er allegorier, er du nødt til at opgive 3 D - logik og bare lytte. Evelyn findes ikke rigtig i naturen, men det er en historie, der kommer tæt nok på det, naturen gør, så du vil forstå den.

Evelyn havde en essens om sig som et træ. Gaias essens var der, og hun vidste, at hun var Evelyn træet. Hun havde en bevidsthed om den storslåede plante, som hun var. Hendes formål, hendes eneste formål var at vokse så meget, som hun kunne, så højt som hun kunne, for at levere sin andel af ilt til planeten og menneskeheden.

Evelyn slog rødder som træer gør, og hun kunne føle sine rødder gå dybt ned. Så ville de opsuge næringsstofferne, hun havde brug for til sin vækst, ressourcerne i Jordens jordbund . Hun voksede endnu højere. Da hun blev højere, spredtes hendes rødder mere og mere ud for at forankre størrelsen, hun havde, og majestætisk repræsenterede i sin skov.

Nu var Evelyn i virkeligheden ikke mere opmærksom på rødderne, end du er klar over hvert af dine menneskehår. Der var så mange af dem! Men én især, langt væk fra, fandt vej tilbage til overfladen og begyndte at vokse opad. Den spirede og voksede, og denne spire blev så et andet træ. Denne lille spire blev også opmærksom på Gaia og begyndte at vokse ligesom Evelyn havde gjort. Den havde også et navn - Martha.

Evelyn er nu opmærksom på sit nabo træ, da det nu er stort. Evelyn iagttager Martha vokse op. Men Martha er Evelyns rod. I virkeligheden er de stadig forbundet. I en tidsperiode lægger Martha nogle rødder ned og det samme skete med hende. Samtidig havde Evelyn andre spirer i gang på overfladen i den anden retning. De var alle Evelyns rødder, stadig tilknyttet Evelyn, men i spire som andre træer med andre navne. Du ser, hvor jeg vil hen med dette?

Til sidst er der blevet en skov, og alle rødderne var bundet sammen, alle var forbundne. Planetens næringsstoffers Livskraft strømmer igennem dem alle. Der er ingen ende eller begyndelse på nogen rod, da de alle er forbundet med hinanden, og alle har individuelle navne og "træ bevidsthed".

Lad os nu interviewe Evelyn. "Evelyn, hvem er du? Når jeg kigger rundt i skoven, er du Evelyn eller også er du Martha eller George eller Sally? Hvem er du?" Men Evelyn må rejse sig og sige, "Jeg er dem alle, og de er alle af mig, for vores rødder er kombineret sammen fra den samme kilde."

Jeg vil have dig til at se på denne historie, og forstå, at det er en metafor for, den du er. I naturen, kigger du på den slags ting, og siger, hvor enestående. I ser det ikke, som I ser på jer selv, med individuelle personligheder og liv, der skal leves som menneskelige individer. Men historien om Evelyn er mere sand for mennesker, end du tror. Forbindelsen og indsigten i og enheden i det hele, bliver menneskehedens frelse. Men det må starte, bogstavelig talt starte med din forståelse af, at sjælen inde i dig er større end det, du nogensinde har troet.

Nu, fortalte jeg dig for et øjeblik siden, at sjælen ikke har nogen personlighed, ikke ligesådan som du tror. Men den har egenskaber. Den er perfektion, kærlighed og benevolence. Det er det, du føler, når du er i berøring med kernen. Hånden af sjælen, som er Gud, er altid åben for dig, altid. Fra det øjeblik, du blev født, er opfordringen til at opdage, hvem du er, til at tage hånden og begynde at ændre din virkelighed. Flytte dig ind i en position, hvor du kan ændre planeten ved at leve en hellig opmærksomheds virkelighed. Du ved, jeg har ret, for ellers ville du ikke læse dette budskab.

Sluttelig et rådgivnings-ord: Disse beslutninger skal være sammen med dit frie valg og din hensigt og din fulde forståelse. "Det er det, jeg ønsker at gøre," må være det, du hører dig selv sige. Gør ikke noget, fordi du skal, eller fordi du kom til et møde og hørte en kanal, der tvang dig til at gøre noget. Gør ikke det. Jeg ønsker du sidder der med dig selv, alene i stolen, og spørger din krop, "Er der mere?" Vær ærlig og lyt efter et svar. Den vil ryste i respons [med kulderystelser], og det første, den vil sige tilbage til dig er, "Hvorfor varede det så længe inden du spurgte?" Den vil sige: "Ja!" Og det er begyndelsen på opdagelse.

Det er virkelig den usagte opfordring, kære du, til hvert eneste menneske på planeten. Hvis du slapper af og taler med dette, din krops medfødte instinkt og lader det hjælpe med at vejlede dig til sandheden, får du den.

 Lyt ikke til mig eller et menneskevæsen for at gøre dette. Jeg ønsker, at du begynder at lytte til dig. Er denne kanalisering virkelig eller er den ikke? Brug din skarpsindighed og dømmekraft og skeln energien i dette budskab gennem Gud i dig.

Tiden i aften, hvor jeg ville give jer et budskab om kærlighed, der kommer fra denne kilde, der er inden i jer alle, er gået. I burde genkende en lille stemme, ikke den menneskelige stemme, men den anden, der har talt til jer i det tredje sprog, hele denne tid. Den har været hviskende, "Lyt, lyt, lyt, det er det, du kom efter." Det er det virkelig! Kære gamle sjæl, du er planetens håb. Alle de, der lytter til dette og erkender sandheden i det, vil forstå, at dette er jeres tid. Se at komme videre med det.

Og sådan er det. 
 

Til-  bage

Opdateret d. 15.6.2014