Til-  bage
        Nedenstående er nedtaget fra den engelsksprogede Kryon hjemmeside: www.kryon.com/ channellings, og herefter oversat til dansk af Sigfred Skjold. Som betingelse for brugen er i originalversionen anført: Informationen nedenfor er gratis og tilgængelig, så du kan printe den ud og distribuere den efter ønske. Der er imidlertid copyright på den, der forbyder salg af den under alle former, undtagen for udgiverens vedkommende:Lee CarrollOmkalibreringen af VisdomKANALISERINGomkalibreringen_af_visdom

Denne live kanalisering blev givet i Lima, Peru

November 27, 2011

 

Til hjælp for læseren er denne kanalisering blevet genvurderet [af Lee og Kryon] for at gøre en klarere forståelse mulig. Ofte har det, der sker live, en underforstået energi i sig, som medfører en slags kommunikation, som de trykte sider ikke giver. Så nyd det forstærkede budskab der blev givet i Lima, Peru.

 

Hilsner kære I, jeg er Kryon fra den magnetiske tjeneste. Processen er begyndt, og vi har talt om det mange gange. De oplysninger, jeg er ved at give, er blevet givet én gang før. Det er imidlertid ikke blevet givet af Kryon på jeres sprog [Spansk], så vi giver jer en gentagelse af dette, det vil ikke tage lang tid. Det er vigtigt, I hører det, og at andre hører det, så de vil forstå, hvad alt dette betyder.

 

Denne information er ikke blevet givet i sin fuldstændighed, så oplysningerne har let ved at blive misforstået. Det er oplysninger, der hædrer jeres område [Peru], og det er esoterisk. Så vi begynder.

 

 

Gentagelse – Det forudsagte Store Skifte.

Der foregår et skifte på planeten, og det er et langsomt, dybtgående skifte af menneskelig bevidsthed. For to og tyve år siden, fortalte jeg jer om det i den første oversættelse, Kryon Bog I. En del af Kryon energien er skabt for at give jer forståelse, information og kærlighed til det, der er nyt på planeten. Dette er noget, der selv om det er nyt, er det ikke uventet.

 

For År tilbage, begyndte jeg at tale om bevægelsen, der er over jer. Netop i dag er det blevet vist jer, da det var oversat og optegnet [tidligere i mødet]. Vi har sagt, at planetens Kundalini bevæger sig. Vi har aldrig før brugt ordet slange, men vi gør det nu. Dette har været de gamles profeti, men ikke nødvendigvis dem, der er her - for de, der hører dette, bør vide, at jeg taler fra Peru.

 

Disse særlige profetier kommer for det meste fra nogen på den nordlige halvkugle. Mange har fortalt om denne tid som bevægelsen af energi. Nogle profetier kom fra Maya og andre stadig fra det meget høje nord. De sagde, at der ville komme en tid med et potentiale for en storslået forandring for planeten Jorden. Det ville repræsentere et bevidsthedsskifte og begynde at bevæge den fjedrede slange sydpå. Nu er det vigtigt, at I forstår, hvorfor dette sker og det, det egentlig repræsenterer. *

 

 

De tre Gitre

Der er tre gitre på denne planet, og vi har talt om alle tre for nylig. Det magnetiske gitter er et af dem. Jeg ankom i 1989, og det, som I ville kalde min partners bevidsthed og jeg smeltede sammen for at give jer et budskab: Vi fortalte jer, at planetens magnetiske gitter ville bevæge sig mere i de næste 10 år, end det havde gjort i 100. I året 2002 havde det netop gjort det. Videnskaben viser dette og det er målbart selv med et simpelt kompas. Det magnetiske gitter bevægede sig og vi fortalte jer at det ville gøre dette.

 

                   Dette var kun begyndelsen, for det magnetiske gitter grænser op til planetens to andre gitre, der også er usynlige. Det andet kaldes krystalgitteret. Det tredje, vil vi kalde Gaia. Alle disse er sammen og indbyrdes forbundne, men det, der er det mest dynamiske, er det krystalliske. Krystalgitteret reagerer på den menneskelige bevidsthed, og er det, der kaldes planetens Kundalini. Det er energi, der bevæger sig og ruller sig selv ud, men kun hvis det kaldes til at gøre dette gennem den mange-dimensionelle energi, kaldet "den menneskelige bevidsthed." Dette er det, der er sket, og lad os nu forklare hvorfor.

 

Det kan synes oversimplificeret, men vi har nævnt mange gange før, at planeten er ude af balance. Den balance, vi taler om, er balancen mellem mandlig og kvindelig bevidsthed. For år tilbage gav vi jer disse oplysninger. Vi fortalte jer, at planeten overvejende har maskulin kønsfordeling. Det er ikke afbalanceret. Denne balance påvirker gitteret, planeten, og Gaia. Men mennesker har givet denne energi til planeten i det, de har udviklet gennem historien. Dette er nu ved at ændre sig, da mennesker forandrer sig. Når mennesker forandres, gør Gaia også.

 

Misforstå ikke: Dette har intet at gøre med mænd og kvinder. Det har med mandlig og kvindelig bevidsthed at gøre. I den seneste Kryon information, der er givet om de 12 DNA lag, beskrev vi et af de dybe DNA lag, der står for sig selv. Vi giver dig ikke lagtallet, for vi ønsker, I vil finde det og opdage det - og så le af synkroniteten med numerologi. Det kaldes det Vise Guddommelige Kvindelige. Det er ikke kombineret med andre lag, som nogle er. Det er blødt og sødt. Det er Moder Energi - faktisk meget mere end det.

 

Det, der sker i dag i dette bevidsthedsskifte er, at disse er de særlige energier, der er begyndt at ændre sig. Og igen kan det synes at være oversimplificeret, men det har noget med magnetisme såvel som den menneskelige bevidsthed at gøre. Der er et system, som I giver meget lidt troværdighed til, og som indbefatter alle disse jordiske energier som en katalysatorer for hinanden. Ligesom det går den menneskelige bevidsthed, går det Jordens Gitre - og den ene påvirker de andre.

 

 

Den nordlige og den sydlige halvkugles Egenskaber

Planetens nordlige halvkugle har indeholdt det meste af det, man ville kalde planetens mandlige energi. Den sydlige halvkugle bærer en mere kvindelig energi. Dette er oplysninger, jeg har givet jer før. Dette er planetens polaritet, selv dens dualitet. Når mennesker begynder at ændre sig, så gør planeten og gitrenes energier det også. Derfor er der en hovedændring i processen vedrørende Jordens gitre i reaktionen på menneskeheden.

 

Noter for jer selv, at ubalancen i menneskeheden og halvkuglerne kan ses i historien. De fleste af de store krige og alle verdenskrigene er for det meste blevet startet og udkæmpet i nord. De fleste af kampene har været der. Besejringen af nationer har igen og igen været der. Det har været planetens balance, og I ser den mandlige "krigs" ubalance meget stærkt i den nordlige halvkugle.

 

De fleste af krigene på den sydlige halvkugle har været forårsaget af dem fra nord, der kommer for at sejre eller slavebinde. Kan I se det, vi siger? Har I nogensinde overvejet dette? Den nordlige halvkugle er overvejende mandlig, men vil ikke være det ret længe.

Hvis det nu er sandt, at planeten er begyndt at afbalancere sig selv bevidsthedsmæssigt, hvad tror I så, der sker? Svaret er, at I er begyndt at se en genafbalancering  af mandlig og kvindelig bevidsthed. Det betyder, at planetens hanner er ved at blive mere afbalanceret. Det betyder, at planetens hunner er ved at blive mere afbalanceret. Det betyder, at menneskeheden bliver mere afbalanceret.

 

Begyndelsen af Kriges ophør

Der er et ordsprog, der siger at "Hvis kvinderne kørte verden, ville de aldrig sende deres børn til slagmarken." Dette bliver definitionen på "moder energi." Lad mig give jer en anden, der siger. "Hvis verden er afbalanceret mandlig og kvindelig, så ville mennesker aldrig sende deres børn til slagmarken."

 

Afbalancering af mandlige og kvindelige energier på Gitrene betyder, at en vis form for Jordens energi vil bevæge sig. Kundalini’en må flytte. Den har i så lang tid været på dette sted på den nordlige halvkugle - Indien og Tibet. Mange siger, at dette var centrum for åndelig visdom. Faktisk var der visdom der, og det hjalp til at afbalancere den tunge, mandlige energi, men ikke uden også at blive mandlig tung. Hvor mange kvindelige ledere ser I i rækken af munke og andre ordner være i de områder? Svaret er næsten ingen.

 

Den sydlige halvkugle repræsenterer planetens kvindelige energi. Kundalini’en begynder at bevæge sig som svar til menneskeheden, og den retter sig selv ud og slangens hale vil ende i bunden af Chile. Midten af den [fjedrede] slange er i Peru. [Den fjedrede slanges rejse] *

 

 

Ikke et visdoms skifte

I modsætning til det, I måske har fået at vide, har det intet at gøre med visdomskiftet til den sydlige halvkugle. Lyt. Hvad er der her? [I Peru] Hvis I vil studere de ældgamle her, vil I finde viis, guddommelig kvindelighed! Den er overalt. Der er et sted ikke langt væk herfra i bjergene, som vi kunne kalde hovedstaden for den vise, guddommelige kvindelighed på planeten [Machu Picchu]. Jorden har ignoreret det! Den lå der, ukendt af alle andre end de lokale landmænd og var udenfor opdagelses energien. Erobrerne [spanierne] var blinde for den, de flyttede rundt i området og fandt den aldrig. Menneskeheden var ikke parat til det, men nu er den.

 

Der vil være dem, der ville høre dette budskab og sige: "Jaså, Tibets visdom flytter ind i Peru." Det er ikke tilfældet. I stedet vil Jordens hjertechakra, som er Kundalini’en, nu begynde at søge et andet visdoms center, et der er mere afbalanceret. Den bevæger sig til et sted, hvor blødere visdom har sejret. Den udsøger sig visdom af den guddommelige kvindelighed.

 

Så jorden er klar til at indsamle denne visdom og trække på de portaler i dette område. I den proces vil planetens bevidsthed blive endnu mere ændret. Den har ventet på dette.

 

 

Machu Picchu’s virkelige Energi

Det område, I kalder Machu Picchu (som er jeres navn for det, ikke navnet, der er givet af dem, der byggede det) er en sød energi. Det er en livmoder-lignende og sikker energi. Det er smukt, og det er grunden til, at så mange er begyndt at komme her. De er tiltrukket af denne nye energi, for de vidste, at den var på vej. Gamle sjæle over hele kloden ønsker at føle det. De ønsker at klatre i bjergene og fejre det. Dette er en ny jord. Det er tiden for den visdom, der altid har været her, at skulle placeres på det, der er Planetens Krystalgitter og deles med alle.

 

Jeg har lige forklaret Kundalini’s bevægelse, den fjedrede slanges energi. Den hædrer området. Den har altid været klar til dette. I har haft 100 års fejring af Machu Picchu. Det er det hele. Det er kun en brøkdel af nordens historie. Det har været skjult, og er først afsløret for nylig. Det blev forberedt, beskyttet, og er nu klar til at blive afsløret som hovedstaden for den vise, guddommelige kvindelighed på planeten.

 

Der er hemmeligheder her, som måske aldrig vil blive afsløret. Der er dem, der repræsenterer de Syv Søstre her, som endnu ikke har vist sig. Der er en opvågnen her, og nogle af de shamanistiske mennesker i området er klar over det.

 

Peruanere, fejr dette! For dette er det, nogle af de gamle sjæle her har ventet på. Og det er derfor, der er modstand. Der er modstand, fordi den gamle energi her ikke vil acceptere dette. Den gamle energi her er kommet fra den nordlige halvkugle for længe siden, og den er ude af balance, og I ved det. Den ærer ikke jorden, luften eller vandet.

 

Så der vil ske skifte, forandring og være modstand. Gamle sjæl, vær rede til dette. Fejr hvad der sker og forbered den næste generation på det, der kommer. Det er det budskab, vi giver. Det er mere fuldstændigt, end det nogensinde er blevet givet før, hvilket giver jer grunden til, at det flytter sig. Vi binder endda det til jeres DNA, for dette er i "erindrings" tilstand og venter på, at dette sker.

 

Endelig er der dem, der ikke vil forstå dette budskab. Til dem siger jeg, at det ikke er nødvendigt, at I forstår det. Vid i stedet dette: Guds kærlighed er i jer, og den ønsker, du vil forlade stedet her anderledes, end da du kom. Du behøver ikke at forstå alt det esoteriske. Vi beder kun om, at du føler, det er sandt.

 

Du er kendt af Gud, og vi vasker dine fødder. Det er din tid.

 

Og sådan er det

* Kryon Book 8 - 2000 - Side 341 "The Journey af Feathered Serpent". (Den fjedrede slanges rejse)

 
 

Til-  bage

Opdateret d. 16.1.2012