Til-  bage
        Nedenstående er nedtaget fra den engelsksprogede Kryon hjemmeside: www.kryon.com/ channellings, og herefter oversat til dansk af Sigfred Skjold. Som betingelse for brugen er i originalversionen anført: Informationen nedenfor er gratis og tilgængelig, så du kan printe den ud og distribuere den efter ønske. Der er imidlertid copyright på den, der forbyder salg af den under alle former, undtagen for udgiverens vedkommende:Lee CarrollOmkalibreringen af Mennesket


KANALISERING

omkalibreringen_af_mennesket

Denne live kanalisering blev givet i Red Deer, Alberta, Canada

d. 7. Januar 2012

 

Til hjælp for læseren er denne kanalisering blevet genset [af Lee og Kryon] for at muliggøre en klarere forståelse. Ofte har det, der sker live, en underforstået energi i sig, som medfører en slags kommunikation, som de skrevne sider ikke kan give. Så nyd det forstærkede budskab givet i Red Deer, Canada.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hilsner kære I, jeg er Kryon i magnetisk tjeneste. Det så ud til blot for et øjeblik siden, at jeg fortalte jer, der ville ske ændringer i rummet, og jeg kan føle dem. Egenskaben hos dem på den anden side af sløret, er medfølelse. Der er dog altid spørgsmål. Nogle spørger, "Hvordan kan jeg vide, hvem der besøger mig? Jeg er bange for det eller det, og når jeg kanaliserer, og jeg åbner munden, ved jeg ikke, hvad der vil ske. Tillader jeg nogen energi i universet at poppe op?" Og vi siger til jer, åh, hvor 3dim. af jer at tænke at englene, der står omkring jer, nogensinde vil lade det ske! Hvis den er medfølende energi, er den fra Gud. Hvis den ikke er det, kommer den fra jer. Så simpelt er det. Forestil dig ikke i dit sind en overflod af mørke energier, der venter på at kaste sig over dig, for dette er en menneskeskabt indbildning. Du har i den grad gjort Gud menneskelig, at du ikke engang er sikker på det, der sker, når Ånden tager din hånd.

 

Lad aftenen ændre det. Vid, at ligegyldig hvor du er, kan du kalde dette, hvad du vil, men der er et følge med dig. Det er så svært for mig at forklare sjæle-opdeling, for det lyder som noget negativt, men det er smukt. Der er altid tre af jer hele tiden, uanset hvor du går. Åh, der er faktisk flere, men tre repræsenterer hovedgruppen. Den ene af dem er det Højere Selv, der er din kerne. Hvordan kan jeg forklare det Højere Selv? Det er kernen i dig. Det er den del af dig, der vibrerer højere. Det er ikke over dig, men det er i dig, og dette højere vibrerende "dig" åbner en portal, der bogstaveligt talt er en forbindelse med og et håndtryk til Ånden. Og det er dig. Så det er nummer et.

 

Så er der det bevidste sind, der repræsenterer det biologiske dig. Nu er der to dele. Hvor mange skal der til, for at være en gruppe? Ser du? Der er noget ved det kvante dig, som du knapt nok har, knapt nok kom ind i, inclusiv det otte meter brede felt omkring dig. Menneskevæsnet er forbløffende.

 

Den anden hoveddel er delen af dig, der stadig er på min side af sløret, men som du helt benægter. Du opfatter den som en vejleder eller hjælper, som du er meget knyttet til. I stedet er den konstanten, der forbinder dig med Gud - altid, uanset hvor du er.

 

 

2012

Jeg ønsker at tale om det, der nu løbende sker på planeten, og jeg vil gerne med dette give jer den første hele kanalisering i 2012, noget jeg vil kalde kendetegnene på energien, der besøger jer nu. Denne energi ændrer sig. De, der befinder sig i sæderne i dette særlige rum, og dem der vil sidde i sæderne i rummet i morgen [der tales om dem i Okanagan Valley], vil modtage den samme besked. Dette repræsenterer en af de få gange, hvor jeg vil gentage en besked på samme sprog. Der er behov for at det bliver gentaget. Nedskrivning vil blive foretaget, og mange vil høre det.

 

Efter min forklaring vil gamle sjæle vide mere om de oplevelser, de har, og vil forstå mere om det, der forårsager dem. Dette er givet i kærlighed og der er intet at frygte her. I sidder på et sikkert sted.

Energien, der besøger denne jord er forventet. De ældgamle forudsagde det, og vi har givet jer kanaliseringer for nylig, selv kanaliseringen, der gaves i dette land, som I vil kalde Peru om skiftet af det, vi vil kalde bevægelsen af den fjedrede slange [præsenteret første gang i Kryon, Bog 8 i 2000]. Der er et aktuelt polaritets-skifte i gang mellem mandlig og kvindelig energi af planeten. Den nordlige halvkugle, som altid har været maskulin-tung, ændrer sig. Den sydlige halvkugle, som ikke er blevet skævvredet på den måde, er under forandring. De Ældgamles visdom på den sydlige halvkugle er begyndt at erstatte de ældgamles visdom i nord. Og I begynder at se et blødere menneske.

 

Åndeligt, gøres de gamle sjæle først opmærksom på dette skifte og er begyndt at modtage biologiske ændringer. I forventede det, og det er her. Denne proces er noget, der føles af hele planeten. Disse forstyrrelser, I ser i lande lige nu, som ikke har haft splittelse i hundreder af år, er et resultat af denne ændring - for dette er det, der foregår, når menneskeheden begynder at få mere medfølelse, når den mere ønsker at samles end adskilles, og nye tanker og visdom begynder at opstå.

 

 

Nye opfindelser

Denne nye bevidsthed skaber nye opfindelser - højere videnskab, højere tænkning og løsninger på det, I har kaldt grundlæggende menneskelige problemer. Befolknings-eksplosion, mad, vand, el-produktion - alle disse ting vil ændre sig. Der vil komme nytænkning, nye tanker og ny åbenbaring i de næste to generationer, endda noget af dette i de næste 18 år. Men et skifte sker der, og jeg ønsker at fortælle jer, hvem der kommer til at mærke det først. Det er dem i stolene, der lytter til min stemme, og læser dette, dem der har været på denne planet så mange gange, at de er vant til den gamle energi. Gamle sjæl, du er begyndt at huske. Du begynder at huske, hvordan det plejede at være, og hvordan det igen kan blive. Gamle sjæl, du er begyndt at omkalibrere og dette er celle-ændringen i 3. dim.

 

Disse energiskift vi taler om, vil ikke blive en slags New Age esoterisk magi. I stedet vil I komme til at se det klart indlejret i regeringerne og i videnskaben. I kommer til at se det over hele planeten, når energien begynder at flytte sig væk fra det, alle havde forventet. Langsomt. Jeg har sagt det før. Langsomt, vil der være lande, der har været i isolation i årevis, som vil åbne deres porte. I må hellere tage nogle billeder nu, for tingene vil aldrig blive det samme. Langsomt, vil de slutte sig til resten af jer, og deres børn vil møde jeres børn, og I vil indse, at I har noget til fælles, og det er ikke lavenergi-egenskaberne, som I er blevet fortalt om.

 

 

Den Biologiske Omkalibrering

Omkalibreringen af den gamle sjæl er emnet for denne og morgendagens kanaliseringer. Så kanaliseringerne vil være ens, og ikke en fortsættelse. Du behøver ikke Del A og Del B. Jeg vil give dig alt i dag, og alt i morgen. Jeg ønsker du ved, hvad du kan forvente, og hvad nogle af jer allerede arbejder med: omkalibrering. Din biologi er at skifte. Den er nødt til at opsuge og arbejde med, og være en del af en blødere energi. Hvis den kommer til at gøre det, er der nødt til at være en omkalibrering af kernen, eller midtpunktet af energien.

 

De, der har studeret lattice, der repræsenterer de mønstrede energier omkring dig, kender til kalibrering. I kender til balance-energierne, der er nødvendige, for at et menneske kan begynde at ændre sig. I kender til det, der er krops-foryngelse, der også i dag nævnes, når der er tale om hvordan cellerne deler sig, og hvordan hver enkelt celletype i din krop genskabes, herunder hjerne og hjerte og hud,. De er designet til at gendannes, og hvis de er tabt, er de designet til at gendannes, og hvis de er beskadiget, er de designet til at gendannes. Åh, jeg siger det igen, menneske, finder du det ikke mærkeligt, at søstjerner kan genskabe et tabt lem og du ikke kan? Synes du ikke, det er mærkeligt? Dette vil ændre sig.

 

Og, hvis alt fornyes, finder du da ikke, det mærkeligt, at en sygdom kan begynde at ændre på, hvorledes et menneske tænker, og videnskaben vil fortælle jer, at deres hjerneceller er begyndt at dø eller flyttes eller ændre sig eller forgiftes, og mennesket endda mister erindringen om kærlighed? Hvor er foryngelsen? Hvor er reparationen? Det er ikke sådan DNA’et er designet, kære I. Celler er designet til at gå tilbage til blåtrykket og skabe en ny, frisk celle. Det er sådan, den er designet! Jeres videnskab vil komme til at se dette, og jeres åndelige kroppe kommer til at se det, og de, der sidder i stolene her, er nødt til at omkalibrere sig til at arbejde med det.

 

Omkalibreringen er automatisk. Du behøver ikke at bede om den. Lad mig gentage det. Det kommer til at ske, fordi du er en gammel sjæl, og det er derfor, du er her. Du behøver ikke at bede om det. Men den omkalibrering er det, I forventede og det, I husker. Men måske er det ikke præcis det, I forventer?

 

Det er ubehageligt! Nu vil nogle af jer vide, hvor dette budskab er på vej hen, når vi begynder med at give jer egenskaberne, som jeg vil sige er mindre end positive, og som nogle af jer vil opleve i omkalibrerings-processen. Nuvel, det er nogle af jer, ikke alle. Hver enkelt menneske har sin egen unikke vej, så de vil opleve dette på hver sin egen måde. Så dette er ikke en omfattende liste over, hvad der vil ske for alle de gamle sjæle. I stedet er disse potentialer, der gives af mange symptomer på omkalibrering, som gamle sjæle måske oplever, og som er her og er klar til at gå videre på denne planet.

 

 

Listen

Nogle af jer vil have svimmelhed. Det er en egenskab ved Omkalibrering. Det er det hele, der er, og det vil forsvinde. Men det er bekymrende, for de, der bliver svimle, vil også blive desorienterede og kan måske endda forårsage et fald. Så hvad gør du med denne nye viden? Nummer et - vid at du ikke er fanget i en frygtelig hjernesygdom. Nummer to - gå mere forsigtig! Giver det mening for dig?

 

Der er noget andet. Du kommer til at få problemer med at sove - flere problemer end normalt. Du vil ikke få én opvågnen, men derimod to eller flere. Så der er allerede nogle af jer, der har følt dette, der ved, hvad der foregår. Det er Omkalibrering.

 

Det første spørgsmål mennesket stiller er, "Hvor længe vil dette vare?" Svaret er, så længe som det tager, åh, du tætte menneske. [Kryon smil] Jeg tror, du forstår. Omkalibreringen vil finde sted, så længe som den tager, og hvis du bekæmper det, vil det tage længere tid. Værre endnu, hvis du narkoticerer dig mod det, vil det bare blive ved. Fejr det og se at komme videre. Fortæl din cellestruktur, at du forstår det, og bevæg dig sammen med den, ikke imod den. Dette vil få det til at gå hurtigere og tage mindre tid om at forsvinde.

 

Hver eneste biologi [menneske] i rummet er forskellig, og nu kommer vi med noget, som vi ikke har bragt et stykke tid, men I har behov for at høre det. Det, der sundhedsmæssigt fungerer for dig, er næsten helt og aldeles baseret på din Akasha arv. Hvor har du tilbragt de fleste livstider? Måske var det i Asien? Måske Indien eller Tibet? Måske var det på den sydlige halvkugle? Hver af disse steder og kulturer har haft forskellige fødevarer, som arbejdede for at holde dig sund og i balance. Men i dette liv er du her på den nordlige halvkugle. Det, jeg ønsker, du ved, er at du er meget påvirket af den form for kost, som du plejede at indtage[i dine tidligere liv].

 

Måske du var veganer. Måske spiste du kun korn. Derfor vil dine celler kræve denne kost, for at du føler dig balanceret. Forstår du? Der er andre, der kommer hovedsageligt fra Nordamerika, fra Europa, og som aldrig har spist den slags mad fra Asien eller syden. Derfor vil de ikke have nogen problemer overhovedet med dette lands føde. Lyt: Der er intet omfattende svar på spørgsmålet: "Hvad skal jeg spise for at opnå åndelig sundhed?" Der er ingen "du bør". I stedet er der gode signaler fra "instinktet" inde i dig, som giver dig indsigt i de sundeste ting for din krop. Med andre ord, lyt til dine celler!

 

Og hvorfor nævner jeg nu dette? Fordi du vil få råd fra folk om, hvad du skal spise for at korrigere det, der er galt med dig, når du omkalibrerer. Så jeg har tænkt mig lige nu at sige til dig, ignorer dem. Gå I stedet ind og lad dine egne Akasha optegnelser fortælle dig, hvad der kommer til at arbejde for dig. Lad jer ikke overraskes over, hvis nogle af jer bliver allergisk over for nogle ting, I altid har spist. Jeg kan fortælle dig hvorfor: Det skyldes din biologis Omkalibrering. Denne egenskab vil være nødvendig for dig for at komme fremad, for at du kan skifte til stedet, hvor du kan balanceres med mest visdom.

Mange af jer kan måske ikke lide forarbejdede fødevarer, fordi I i jeres Akasha ikke er vant til det. Kan I se, hvad jeg siger? Hvis du vil trække Shaman-energien op fra dybet af visdommen, du har lært, og gennemgået igen og igen op igennem historien, er der nogle ting, der vil komme op sammen med det - ligesom din balancerede kost, for eksempel - og du er nødt til at beskæftige dig med det. Men bekæmp det ikke.

 

 

Forvent dette.

Det er der så du kan se og føle det. Anse det for det, det er: Omkalibrering. "Kære Ånd," kan du sige, "tak for denne Omkalibrering, for at have omsorg nok for mig til, at jeg ved, at det er her, jeg ønsker at komme hen og at dette er det, jeg ønsker at gøre." Menneskevæsen, måden, du omkalibrerer på nu, vil afgøre, hvordan du vil komme tilbage i det næste liv. Du behøver ikke nogensinde at gå dette igennem igen. Akasha-arven er langt mere end slægtsforskning af disse menneskevæsner, du kom fra [forældrene]. I ved det. En arvet Akasha repræsenterer de ting, du har oplevet i alle de livstider, uanset dine forældres gener. Nogle gange, er disse de mest fremherskende og tungeste ting, du  var nødt til at beskæftige dig med. Dem i stolene, der lytter til min stemme, er begyndt at beskæftige sig med disse ting. Så dette er det andet: Forvent disse forgangne episoder vil komme frem for at opklares.

 

 

Rydning af fortiden

Måske er du ikke kommet særlig godt fra livslektionerne i de sidste par liv, og i dette liv følte du, det ville blive bedre? Dette ville du, fordi Jorden har brug for dig. Og den behøver dig ikke bebyrdet med frygt. I stedet for, har den brug for, at du siger til dig selv, "Jeg accepterer denne Omkalibrering. Ligegyldig hvad det er, der kan være i min krop på nuværende tidspunkt, så væk med det. Hvis det er uhensigtsmæssigt, så væk med det. Jeg står som et stykke guddommelighed på denne planet - viis, passende, og jeg hører til her. Dette er min tid. Cellestruktur, lyt: Hvis der er noget malplaceret her, så lad det forsvinde . Lad det vaskes væk med affaldet.Lad det forsvinde, fordi det ikke opfattes som passende...det står ikke i rimeligt forhold til Guds kærligheds energi.Led kun noget medfølende ind i min bevidsthed." Det kan være svært for nogle af jer at sige.

 

 

Den gode nyhed

Så lad os nu se på det, du kan forvente fysisk, som ikke vil være så hårdt.

 

Nummer et: Du vil være i stand til at håndtere selv de værste vaner, du nogensinde har haft i dit liv, og slippe meget hurtigt af med dem. Det er en ny energi i samarbejdet med lysarbejder-energien. Fik du det? Åh, lad os holde pause, du, og det tager kun et øjeblik med en dyb indånding, for jeg beskæftiger mig med dem, der lytter til min stemme og læser dette, dem der har gennemgået tusinder af års forfølgelse, lidelse og tortur. Der er dem, der er blevet brændt på bålet. Dette skyldes at energien, I har bragt til Jorden, ikke var en kamp overhovedet for det, Jorden oplevede. Hellige mænd og kvinder blev bedt om at helbrede nogen det ene øjeblik, og derefter gå til udkanten af landsbyen, og hoppe ud fra en klippe det næste. Frygt er måden. Og du er her. Jeg kender dig. Du er kommet tilbage. Men nu begynder denne planet at bevæge sig, så alle de ting, I har bragt til denne planet med jeres Akasha erfaring, vil begynde at samarbejde med den nye energi.

 

Åh, tag en dyb indånding, for en forøget manifestation begynder - ikke umiddelbart, ikke i dag, ikke i denne time, men lige så langsomt. Dette kvante-ur begynder at bevæge sig i jeres retning. Jorden modtager en mere blid, lidenskabelig energi. Det er det, du blev født med. Det er værktøjet, du har. I fortiden blev dette set som mærkeligt og underligt og udstiller svaghed. I er blevet udstødt. Nogle af jer er blevet kastet ud af jeres familie. Jeg ved, hvem der er her. Jeg fortæller jer, at i denne nye energi, hvor de måske ser dig anderledes, ser hvorledes du er begyndt at blive blødere, men ikke engang selv ved, at det er dem, der har ændret sig.

 

Tingene kommer til at virke på en måde, de ikke gjorde før. Har du en vane, du gerne vil bryde? Er det måden, du tænker på, eller måden du spiser på? Er det det, du forsyner din krop med? Er det det, du ryger? Er det ved at dræbe dig, og du ved det? Du ved, hvem det er, jeg taler med, kære du. Vil du gerne ændre det? Så fortæller jeg dig, at det, du gør i denne energi, vil reagere meget anderledes i din krop, selvom du har prøvet det før.

 

Lyt: Der er ikke en af jer, der er tilladt at sige. Du gamle sjæl, du vise, du er ikke tilladt at sige, "Jeg prøvede det, og det virkede ikke." Hvis du gør, vil det være, som når et barn taler, der ikke ved, hvordan tingene fungerer. I stedet vil du sige, "Denne gang ved jeg bedre. Jeg vil manifestere det, fordi kroppen lytter. Det er min tid."

 

 

Samarbejdende Energi og hvorledes denne bruges

Så det er det, den nye energi kommer med: Samarbejde. Tingene kommer til at gå bedre og flyder bedre. De kommer til at bevæge sig fremad i stedet for tilbage. Når du udtaler ordet for det, du ønsker at få i dit liv, og processen begynder, vil mange af jer begynde at se et positivt svar med det samme. Synkronitet er nøglen. Anbring dig selv i udgangspunkterne for at få disse ting til at finde sted. Forsøg ikke at manifestere noget, og derefter sætte dig ind i skabet for at vente på det. Anbring I stedet dig selv på steder, hvor du forventer det manifesteres. Forstår du? Det er der, svarene vil være, fordi der er andre, der går rundt med din løsning! De leder efter dig, mens du leder efter dem. Isoler ikke dig selv. I Omkalibrerings-måden, er der en tendens til at isolere dig, fordi du ikke føler, du har det for godt.

 

 

Almindelig forkølelse

Du kommer til at få flere forkølelser. Hvorfor nu det? Men så du vil helbrede dem hurtigere - og hvorfor nu det? Menneske forkølelsen har altid været en omkalibrering af den biologisk proces. At blive forkølet er der behov for, og det er derfor, du ikke kan "helbrede" forkølelsen. Du må gennemgå den. Forkølelse er en cyklisk mulighed for, at immunsystemet kan rette op på sig selv. Måske vidste du ikke det? Det er derfor du ikke vil modtage kemien til at helbrede en almindelig forkølelse. Det er en omkalibrerings indretning i dig. Dent bygges op i systemet på en bestemt måde, som hjælper dig, og det skal gentage sig. Bliv ikke chokeret, når du er ved at forkøles, og siger, "Nå, jeg tror ikke, det vil ske, for jeg er lige kommet igennem den sidste.forkølelse." Det er Omkalibrering.

 

Det er den slags ting, vi gerne ville fortælle dig, så du ved, hvad der foregår, og derfor ikke er bange for det. Der er mange positive ting, der repræsenterer en virkelig positiv energi, der finder sted på planeten og drejer på hjørnet af menneskehedens muligheder. Dette er en energi, der understøtter Lysarbejderen. Det er ikke mere svømmen mod strømmen, kære I.

Nu er I alle forskellige, og jeg ved hvem I er. Engagement er nøglen. I kan ikke gøre noget af dette skødesløst, men det vidste I, ikke sandt? Når du forpligter dig til en manifestation af det, du har brug for, lytter universet. Når I modtager beskeder fra min side af sløret, vil jeg fortælle dig noget, som du måske allerede ved. Vi har ikke et ur. Så jeg taler til jer i nu’et.

 

Jeg ser energien i rummet, og jeg kan se, hvem der er her. Jeg ser den gamle sjæl. Jeg taler til dig i nu’et. Så det er op til dig hvad dit ur gør, og hvor lang tid det tager i din virkelighed. I min virkelighed, er det allerede gjort, allerede gennemført, for de stærkeste potentialer bliver manifesteret virkelighed. Kan du se det på den måde? Kan du gå ud herfra med det allerede sket i dit sind? Der er en energi i dette rum, der af sig selv flyder ind lige nu på de steder, den har behov for det sker.

 

 

Hvad der Åndeligt kan forventes

Hvad kan I Åndeligt forvente? Denne omkalibrering drejer sig om at blive i stand til at opholde sig på denne planet i sundhed og lykke uden dramatik eller frygt. Det er det, den gamle sjæl husker, er denne tids potentiale..

 

[Pause]

 

Min partner nævnede tidligere i sine kommunikationer [foredraget], at en af de største mysterier for ham er, hvorfor gamle sjæle har så dybtgående selvværds problemer. I sin uvidenhed står han der og siger, at han ingen idé har om, hvorfor det er sådan med gamle sjæle. Jeg vil fortælle jer hvorfor: Det er fordi I gennem hundreder af år er blevet slidt op! Hver gang I bevæger jer to skridt frem, slåes I et tilbage - sommetider fem. Så kommer I ind i dette liv, og forventer hvad? Meget lidt. For nogle af jer’s vedkommende for at starte et projekt, hvor I har den lille stemme indeni, der siger, "Åh, jeg vidste, det ville ske." I forventer ikke meget, vel? Det er fordi, alt I gjorde i den ældre energi, blev mødt med modstand. Alt. Hver gang I ønskede at komme med et positivt forslag om noget, der kunne hjælpe, blev I bedt om at skrubbe af. Hver gang du så åndelig visdom i et kompliceret problem, var der ingen andre, der så det. De var ikke interesserede. Du blev atter og attter isoleret. Når tingene brændte på, bad du om en løsning. De fleste andre råbte på sværd. Nu siger vi, at dette ændrer sig.

 

Så, åndeligt, er du nødt til at elske dig selv mere, og nu har du mulighed for at gøre det, fordi der er et univers inde i dig, kaldet cellestrukturen med trillioner af DNA dele. Disse dele er begyndt at reagere og er ved at være klar til at dine instruktionssæt gives. Din cellestrukturs hånd er ude, kan man sige, og cellerne siger, "Ok, du er bossen. Hvad skal vi gøre?"

 

 

Nøglen til selvværd

Selvværd er et program. Det er et program! Det er information, udviklet af erfaring, og det er noget, der er lært. Du kan af-programmere det! Alt det, du skal gøre, er at fortælle dig selv, hvad du ønsker. "Kære cellestruktur,"  kan du sige, "Jeg fortjener at være her. Dette er min tid. Jeg har noget, som andre ønsker. Dette er min tid. Jeg er vigtig i Jordprojektet. Jeg har tjent mine striber . Dette er min tid. Kære cellestruktur, skaf mig af med de uhensigtsmæssige, emotionelle problemer, der hindrer mig i at bevæge mig fremad ind i min skønhed og magt. Magten, jeg taler om. er evnen til at skabe medfølelse og lys overalt jeg går."

 

Din cellestruktur vil smile, og give dig hånden, der har ventet på dette og sige, "Vi er din partner i denne samskabelse. Lad os komme i gang."

 

Ubehageligt?

 

 

Omkalibrering.

Det kommer til at vise egenskaber, der er udfordrende, og som er smukke. Noget,  der vil komme til at føles ligedan for dig, noget der pludselig bliver mere oplyst og har mere information? Du vil føle, at du er meget mere en del af Gud - med en forkølelse. [Kryon smil] skvatte om nogle gange, og du er nødt til at grine. Sådan er Biologi. Det tager et stykke tid med skiftet, måneder, måske mere.

 

Så mens du beskæftiger dig med spørgsmålene om omkalibrering og ubehag, da vid, hvorfor de er her. Og fejr på samme tid dette, der er i dig, som er mere medfølelse, og som begynder at arbejde i dit liv. Tingene kommer til at fungere bedre.

 

 

Fri vilje og hele billedet

Nu sker alt dette under forudsætning af, at du får dette Budskab, og du forholder dig til det og manifesterer det. Det vil sige, at dit fri-vilje-valg er det, der vil ske. Hvis du ignorerer Budskabet, vil meget lidt ske. Du er stadig en gammel sjæl, og du har frit valg.

 

Sluttelig vil jeg give dig et af de almindelige spørgsmål om denne Omkalibrering: "Kryon, du siger Jordens energi er ved at skifte. Det betyder, at hele menneskeheden kommer til at føle det. Er det rigtigt?" Ja. Hele menneskeheden vil føle det. Du kommer til at se det på måden, regeringerne fjernes på og gendannes på. Du kommer til at se det på forskellige tænkemåder. Du kommer til at se det på måderne, min partner har fortalt jer er mulige, og som jeg tidligere har kanaliseret, tænkende anderledes.

 

Gamle energi regimer vil ikke forny sig selv, men beslutte at ændre sig. Samfund, der har varet 1000 år på en bestemt måde, vil pludselig beslutte at ændre sig. Samarbejde og forening vil i de næste to generationer begynde at blive normen. En dag vil der komme et tidspunkt, hvor I vil se tilbage på dagen i dag og sige,"Vi var barbarer." Det er en forandring.

 

Timing og fremtiden

Jeg er på min side af sløret i nu’et. Jeg har intet ur at give jer her. Jeg fortæller dig blot, at dette er det, jeg ser. Jeg ser en helbredt planet, til sidst, med ny videnskab. Jeg ser en planet, hvor der ikke er nogen permanent sygdom, og hvor rent vand aldrig er et problem. Aldrig! Jeg ser en tid, hvor alle mennesker har elektricitet og den er nem at få, og den er billig, så I nemt og godt kan varme jeres hjem. Dette er alle de ting, der har de stærkeste potentialer i manifestations kvantesuppen. Men jeg kan ikke give jer et ur.

 

Hvad jeg kan fortælle jer er, at Jorden omkalibrerer sig selv, og der vil blive problemer. Nogle af dem vil være politiske, og nogle vil blive værre i Omkalibrerings egenskaberne, og Jorden vil føle det. Vil alle blive Oplyst? Nej, I repræsenterer mindre end en halv procent af befolkningen, gamle sjæl, og du kommer til at stryge en tændstik i mørket. Vi har fortalt jer dette før: Du er blevet tændstikbæreren i mørket, hvor blot et par lys tillader alle at se bedre. Det er dit job, blot er arbejdet lige blevet lettere.

 

Jeg taler i nu’et. Jeg kan ikke give dig et ur. Du forstår visdommen i dette, når du forlader rummet. Se potentialerne, ikke de daglige nyheder, og hvis tingene ikke sker i morgen, så vær i din hurtige rundtdrejende bevidsthed ikke vred. Gud har tålmodighed, du har tålmodighed. Er det ikke det værd, at have levet alle disse liv, for nu at komme og give dette en chance?

 

Der er dem i dette rum, der spekulerer på, hvor længe de vil leve, på grund af det, der foregår lige nu. Du ved, hvem jeg taler til. Så jeg vil fortælle dig at potentialet, jeg ser, er en meget lang levetid. Der er stadig dem, der kan sige til mig: "Ja men, ja men, ja men ..." Ligegyldigt hvad jeg fortæller jer, nogle vil have en undskyldning, for at det ikke kan fungere. Det er den gamle energi, der taler til dig. Omkalibrer! Begynd at se efter, hvad der er muligt og gør det, der er det.

 

 

Kvantefaktoren

Til slut dette: Jo mere videnskaben kigger på den atomare struktur i det meget små og derefter ser på universet i det meget store, vil den begynde at se et fællesskab. Jeres videnskab er begyndt at se, at der ikke er nogen tilfældighed i det, der ser ud til at være tilfældigt i 3.dim. I stedet, kigger de på intelligent design. Det betyder, at i de egenskaber, som I kalder skabelse, var  måden, tingene kom sammen på forudindtaget for livet, forudindtaget for medfølelse. Det I ser, er Guds håndværk. Der kan ikke længere benægtes, at der er en skaber.

 

Som du vender dig indad og begynder at beskæftige dig med dig selv, ønsker jeg, du vil se de samme ting i dig selv. Det er på tide du forstår, at du ikke er tilfældig. Dit liv er ikke tilfældigt. Ting sker ikke tilfældigt for dig. De sker for dig på måden, du skaber på. Der er et system her, og det kan indrettes, og programmeres og gen-programmeres. Dette er manifestation.

 

Dette er al menneskeheds endelige lære - at skabe en healet Jord, at skabe den værende fredelig, at komme steder, I aldrig har drømt om, med hensyn til opfindelser og sundhed. Dette er begyndelsen. Jeg har ikke noget ur. Men jeg har de stærkeste potentialer, der er til at se, og det er det, jeg giver jer i dag, mens min partner sidder i stolen foran jer. Potentialerne, vi ser, er mere fornemme, end de var sidste år. Hvis Lysarbejderne let vil omkalibrere, kan de fremskynde processen. Så bekæmp ikke denne.

 

Så, som du forlader dette sted og livet vender tilbage til normal, og rutinen er blevet rutine, kan du se tilbage på disse få minutter, vi har haft sammen og sige, "Jeg vil ønske, jeg kunne gøre disse ting." Du har tendens til så let at falde tilbage i den gamle energi, og indser ikke, hvem du er. Dette er grunden til at Omkalibrering er nødvendig, så du ikke vil tænke på den måde. Det, der sker i en mange-dimensional tilstand har at gøre med bevidsthed udenfor tid og rum. Bare gå på denne planet, hold lyset og skab energi, som du ikke vidste du havde. Det er derfor, vi ønsker du forbliver i sundhed, uden dramatik eller frygt. De, der føler, at de ikke gør noget for planeten, befinder sig i en sort og hvid verden, mens de spreder farve hele vejen rundt.

 

Så sæt dig et mål, hvis du ønsker det, fordi mennesker elsker at gøre det. Men lad mig fortælle dig dette: Der er mange af jer, der allerede er ved at opnå forandring bare ved at være i live og have medfølelse for andre omkring sig. Nogle af jer i rummet er lærere, og nogle er kanaler, og nogle er healere. Nogle er ikke interesserede, og jeg ved også, hvem de er, for budskabet er ikke til alle. I står ved en afgrund af potentialet, jeg kom her for. Det er derfor Kryon er her - for at hjælpe jer over denne bro. Tillykke med at være kommet så langt.

 

Den gamle energi vil slå igen, kære I. Forvent det, men forvent denne gang at vinde. Og I vil det. For nu, i 2012 er begyndelsen af Lysarbejdere ved at have overhånd. Det vil sige, at der ses lys, og frøene, der blev plantet for så længe siden, er begyndt at høstes.

 

Og sådan er det.
 
 

Til-  bage

Opdateret d. 16.2.2012