Til-  bage
        Nedenstående er nedtaget fra den engelsksprogede Kryon hjemmeside: www.kryon.com/ channellings, og herefter oversat til dansk af Sigfred Skjold. Som betingelse for brugen er i originalversionen anført: Informationen nedenfor er gratis og tilgængelig, så du kan printe den ud og distribuere den efter ønske. Der er imidlertid copyright på den, der forbyder salg af den under alle former, undtagen for udgiverens vedkommende:Lee CarrollMenneskeliggørelsen af Gud


KANALISERING

menneskeliggorelsen_af_gud

Denne live kanalisering blev givet i Totowa, New Jersey d. 16. Juli 2011

 

Til hjælp for læseren er denne kanalisering blevet revurderet [af Lee og Kryon] for at muliggøre en klarere forståelse.  Ofte har det, der sker live, en underforstået energi i sig, som medfører en slags kommunikation, som de trykte sider ikke har.  Så nyd det forstærkede budskab givet i New Jersey, d. 16. juli 2011.

 

Hilsner, kære I, jeg er Kryon i magnetisk tjeneste. Så jeg vender tilbage igen med et budskab om opfattelse. Det skifte, der i øjeblikket foregår nu på denne planet, handler om jer. Det handler om at kommunikere. For det, der er inde i jer, kaldet jeres Højere Selv, som stadig er uidentificerbar, kan ikke defineres ordentligt i de tre dimensioner. Så det misforstås ofte. Det er tiden for alle at høre dette budskab, selv om der vil være stumper af det, I ikke kan forstå. Den kasse, som I er i, er en overlevelses kasse i de tre dimensioner. Det er alt det, I kender. Så I vil bruge alle de ting, I ser, som grundlag og kun træffe beslutninger efter det, som I tror, I kender. I virkeligheden, er det at bruge ting som grundlag for noget, som I ikke kender, umuligt - men vi beder jer om at prøve.

 

Mange-dimensionelle ting er vanskelige for menneskeheden at spekulere over. Hvis I går uden for paradigmet, I blev født i, og virkeligheden I ankom i, vil det være en forvirrende oplevelse. Hvordan kan vi så bede jer om at tænke på måder, der er hinsides det, I ved eller har oplevet?

 

Energien på denne planet ændrer sig . Man kan sige at lysarbejderens værktøjskasse er ved at blive forbedret. Så den nye værktøjskasse er nøglen til at have evnen til at gøre det, jeg siger, og det er nu muligt, at begynde at tænke på en mange-dimensional måde, selv uden at vide at det er det du gør. Ser du, en del af værktøjskassen er ny hjælp. Det starter med den gamle sjæls øgede intuition.

 

Lad os derfor begynde med en bekræftelse, en hensigtserklæring til  forståelse. Som I sidder foran Ånden i en gruppe som denne, eller alene og lytter eller læser, som nogle af jer gør nu, da bed om en uddeling af visdom: "Kære Ånd, hjælp mig til at forstå de begreber, der bliver præsenteret på mangedimensionalt niveau,."  For hvis du kan forbedre din visdom, vil det øge kommunikationen mellem de to sider af sløret.

 

Menneskeliggørelse af Gud,

 

Jeg vil give titlen på denne kanalisering, så min partner ikke gør det . Jeg titler dem ikke altid, for etikettering er noget, der gøres af 3 dim. årsager. I din virkelighed, ønsker du at sætte navn på budskabet, du er ved at høre. Så jeg vil give dig det, blot som en gaffelgrenet øvelse. Titlen vil blive, "Menneskeliggørelsen af Gud."

 

Min partner sidder i en stol. Det har taget ham 22 år at overbringe mine begrebsmæssige tanker til jer. Selv om disse begrebsmæssige tanker fra den anden side af sløret også befinder sig i det Højere Selv i hvert et menneske, er de ikke nemme at få adgang til. Dette er fordi de eksisterer i en mangedimensionel tilstand og ikke er noget, et menneske forholder sig til . Derfor har det taget min partner 22 år at lære at linearisere begreberne ind i en ordstreng, præsenteret i et sprog, du vil forstå.

 

Ikke alle af jer her og som læser dette vil forstå, hvad jeg underviser i i dag. Jeg er klar over det, for Ånden taler ikke til menneskevæsener med ord på denne måde. I stedet taler Åndens sprog i det, I kalder intuitive glimt , uden for den lineære tid, og alt på én gang. Det er sådan i får jeres bedste information. Og dog føler mange af jer, at Gud har regnet det ud for jer.

Eksempler på noget lineært

 

Som jeg sidder her, stiller en person, der måske kan være her for første gang  spørgsmålet: "Hvem er du, Kryon, og hvor er du fra?" Nu kan disse to spørgsmål absolut være logiske og normale for hvert eneste menneske, som hører og læser dette budskab, men jeg vil fortælle dig, at spørgsmålene i sig selv forråder skævvredet lineær tankegang. For Kryon er ikke en hvem, og er ingen steder fra. Hvordan kan det være? Den eneste måde jeg kan forklare dette på, er at give jer  metaforer. Jeg ved, at metaforer ikke holder for en fuld undersøgelse, da der ikke er nogen analogi, der er perfekt. Så overvej at det blot er et nærliggende eksempel på at få dig til at begynde at forstå processen.

Lad os sige, du føler en utrolig stor kærlighed for et andet menneske, eller et dyr for eksempel, eller for dit barn. Lad os sige, at den er overvældende, og måske græder du endda af glæde, så stærk er den! Når du nu føler på denne måde, ser du dig ikke omkring og spørger, "Hvem er du, egentlig? Hvem er det, der er dér? " Vil du adressere denne kærligheds følelse, som om den havde en krop og spørge, "Hvor kommer du fra?" Det vil du ikke! I stedet vil du simpelthen  acceptere det og sige, "Jeg ved det kommer fra mig selv, men det føles virkelig ikke som en del af mig."

 

Der er noget om kærlighed. Det kommer alle steder fra. Det gennemtrænger menneskets sjæl. Du føler det så stærkt. Du er ikke bevidst om , at det er sendt til dig, eller skubbet til dig, det bare er. Men det er usædvanligt og dybt, næsten som det er en del af noget andet, noget større. Måske er det din Gudsdel, der udvider sig ? Du kunne have ret i det. Kærlighed er ikke i ental. Du opsplitter det heller ikke i dele, eller sætter en krop på det og give det et navn. Det er et begreb, som påvirker hver eneste celle i din krop og alle dine kropsfunktioner. Det har nogle gange endda overtaget! Dette er kærlighedens skønhed.

 

Jeg er ikke en hvem. Du hører mig gennem denne stemme, der kommer fra en enkel menneskekrop. Så du ønsker forståeligt nok at vide, hvem det er, der taler. Men det eneste der er i ental her, er mennesket, jeg kommer igennem. Jeg kan bedst identificeres som noget, der er samlingen af udstrømningerne fra den kreative energikilde i universet. Jeg er utallig, og jeg er ikke isoleret og i ental. I kan ikke notere (mig ned i et tegnsystem - definere mig med egenskaber i 3. dim). For toogtyve år siden, identificerede jeg mig selv og sagde: "Jeg er, den jeg er." Og så sagde jeg, "Og det er du også!" Jeg fortalte jer, at jeg er i atomcentret. Jeg fortalte jer, at afstanden mellem elektrontågen og atomkernen er fyldt med kærlighed. Jeg fortalte jer, at den benevolente (velvillige), kreative energikilde, der er en del af jer, også er en del af mig. Det er alt sammen noget, der er sammen. I kan finde det i et træ, i snavs og i græsset. I finder det i luften, og I kan ikke spørge, om hvem det er, fordi vi er ikke i ental. I kan ikke tælle smagen i suppen, eller identificere "Hvor er saltet?" Det "er" blot suppen.

 

Gud har ikke et menneskes sind med et menneskes bevidsthed. Gud er ikke en samling af mange adskilte bevidsthedsdele heller, og det er svært for jer at forstå. Gud kan tale til hvert enkelte menneske - alle 6, 7 milliarder - på samme tid. Gud kan fortsætte en kærlig, helbredende samtale, og være personlig på én gang med hver eneste af jer. Tænk på det! Det er ikke en hvem som helst. Gud er skaberen af universet. Gud er en guddommelig, intelligent, kærlig energi. Menneskeliggør ikke denne kilde! Den er ikke ligesom jer.

 

Den Lineære Tænker

 

Mennesker ønsker at adskille alting og individualisere dem. I ønsker at adskille, identificere og kvantificere. Dette er den menneskelige natur, for alle levende ting, du kommer i kontakt med, er adskilte og i ental - et menneske, et dyr, et insekt, et træ. De har alle det til fælles. Hver enkelt er et lukket livssystem og er ÈN ting. Så ved at placere Gud i en sådan kasse får dig til at føle dig bedre tilpas. Fordi først da kan du fatte, hvordan du kan handle og reagere på Ånden. At linearisere Gud hjælper dig til at føle, hvad du forventes at gøre, og hvornår du forventes gøre det. Alle de overlevelses-kendetegn, som du har lært hele dit liv går ind i dette, og vi kalder det den menneskelige lineære skævvridning. Gud forståes bedre, hvis der er tale om en mand med skæg og en dyb stemme – myndigheds-figuren. Men Ånden er ikke sådan.

 

Gud er heller ikke en myndigheds-figur! Men mange af jer vil ikke acceptere det. "Du mener at skaberen af universet, ikke har kommandoen?"  Det sagde jeg ikke. Jeg sagde, at Gud ikke er en myndigheds-figur. Gud er familie. Hvis der er nogen autoritets-energi, så deler du den med Gud, for Gud er i dig. Derfor er DU autoritets-figuren.

 

Der er heller ingen protokol! Hørte du det? Der er ingen slægts protokol! I Tusindvis af år har religion skabt tusinder af "regler" om, hvordan man "opnår Guds gunst." Hvad nu, hvis ingen af dem der er sådan? Lad mig spørge dig om noget: Hvis du ønskede at tale med din egen krops cellestruktur, hvad er så protokollen? Hvis det er dig med dig, hvordan starter du så? Ville du tage lidt andet tøj på, knæle, forberede dig selv? Opfinder du noget, en slags bevægelsesramme, så det vil fungere bedre? Eller går du bare gå ind med dit sind, og taler med det, du ejer, og udreder gåden? Kan du se, hvad jeg mener? Mennesker tænker aldrig over Gud i sig. I stedet ønsker de at adskille Gud fra sig. De ønsker at ophøje Gud og sætte Ånden på alteret, hvor de kan se den i øjnene og måske endda lave en statue, så de kan visualisere den, de taler med. Det er en menneskeliggørelse af Gud.

 

Vejledere og Engle

 

Lad os tale om det, jeg vil kalde det værst tænkelige scenario af menneskeliggørelse af Gud, og det berører kernen i så mange af jer. Det er i hvordan I visualiserer vejledere og engle. Nu vil dette komme til at blive vældig meget forskelligt fra meget af det, I har fået at vide. Så vær forberedt på at måtte tænke anderledes. Dette vil ikke formindske noget guddommeligt væsen, blot forhøje det for at bringe det på linje med mange-dimensional tænkning.

 

Eksisterer engle? Absolut, men ikke sådan som I tror, eller er blevet lært. Er de hjælpere? Absolut, men igen, ikke som I tror. Da engle besøgte mennesker i gamle dage og begivenhederne, der blev skrevet om af dem der var der for at bevidne erfaringen, kan jeg garantere, at det var meget anderledes, end de kunne udtrykke på papir. Når en engel viser sig for et menneske, ser det ud som en hvirvlende energikugle, nogle gange endda som ild, der ikke er varm og ikke forbruger noget. Engle har ikke en menneskelig form og har aldrig haft det. De er mange-dimensionelle væsner, og er ikke i 3. dim. Men I ønsker at forsyne dem med hud og vinger og giver dem navn! Hvorfor? Det får jer til at føle jer bedre tilpas med dem. Vi forstår dette.

 

"Hvem er de?"  I giver dem navne, I giver dem egenskaber. Den engel gør dette, og den engel gør noget andet. Hvad nu hvis jeg fortalte jer, at de alle var sammen? Du ville reagere. Du ville sige, "Jeg kan ikke lide det. Jeg vil have dem til at være individer og gøre forskellige ting."  Mennesker ønsker, at engle skal være "guddommelige fabriksarbejderne for Gud", hver med en opgave. Sådan er det ikke! Når du indånder luft, betyder det da, at de enkelte molekyler stiller sig på række med navne og opgaver, og derefter træder ind i dine lunger en efter en? Væn dig til det begreb, der i fysik kaldes sammenfiltring. Det er et ord, der bruges i kvante-verden, som beskriver en mærkelig stof-egenskab, der synes "hele tiden at være forbundet med alt."

 

Jeg vil have jer til at vænne jer til noget, der er dybt og smukt. I er en del af alt! I er ikke adskilte fra det. I hører til det. I kan være enkelte kroppe i 3. dim., men i en mange-dimensional verden, er I forbundet med alt!

 

Lad os tale om vejledere og hjælpere i en mere specifik og historisk sammenhæng.De ældgamles kanaliseringer [skrifterne] er gået sammen med jeres visualisering af tre vejledere. Men du skal være opmærksom på dette "tre" tal i dette nye perspektiv, fordi jeg har tænkt mig nu at give jer noget, som er forskellig fra 3. dim.

 

For tyve år siden, fulgtes jeg simpelthen med jeres opfattelse af "de tre vejledere." Det tjente jer, og det var ikke nogen visdom i at forstå noget andet. Men nu er der. Jeg har nyheder til dig: Du har ikke tre vejledere. Tretallet er kun den numerologiske identifikation af hjælper energi. Tretallet bliver til en "pegepind" på en anden betydning.

 

Jeg sagde tidligere i dag [i en tidligere kanalisering], at I alle deltager i det tredje sprog under mine kanaliseringer. Nogle af jer hører ikke det, jeg gør med min partner i det hele taget [kanaliseringen du læser]. I stedet sker der det, at I får jeres egen personlige besked, og den sendes lige nu. Derfor er det, vi kalder det "tredje sprog" et katalytisk, mange-dimensionalt sprog. Det katalyserer energien mellem dig og mig, og når du sidder foran mig, og du åbner det, som er dit tredje øje, er pinealkirtlen helt åben. Det er når katalysatoren begynder sit arbejde, at du får intuitive, kommunikative budskaber.

 

Katalysatoren er mellem energien, I benævner som medfødt, eller dit Højere Selv, og denne side af sløret, hvor jeg er. Dette sprog arbejder med din intuition, giver dig glimt, giver dig instruktioner, holder din hånd, og giver dig kærlighed. Det er det tredje sprog.

 

Du har ikke tre vejledere

 

Nu ser det ud, som om du har tre vejledere, fordi der er tre forskellige guddommelige energier, som Ånden bruger med menneskeheden. Det første menneske, der så dem og offentliggjorde dette faktum, var Elisa, profeten Elias dubleant. Da han så Elias stige op, viste der sig at være tre hvide heste i forbindelse med vognen, mens Elias steg op i skyerne under sin frivillige opstigning. Han kaldte hele oplevelsen Merkabah. Dette er et hebraisk ord, som betyder "at ride."

 

Det Elisa så, var tre energier, der tilhørte Elias, og de var ikke vejledere eller engle, som var adskilt fra ham. I stedet kom Elias ind med dem, og han tog afsted med dem. Kære I, I kommer ind med en guddommelig energi, der er så vidtrækkende, at en del af den skiller sig ud fra dig hele livet. Du er større, end du tror. Dine vejledere er en del af dig! De er ikke adskilt fra dig, de er ikke andre steder fra, og de ændrer sig ikke. "Uh Åh. Kryon, i tidligere bøger, sagde du, de ændredes." Ja, jeg gjorde, og det var for at du ville forstå det, som en mere enkel guddommelig virkelighed. Men nu er I steget i graderne, nu er I kandidater.

 

Sjælens mørke nat - en tilsyneladende ændring

 

Nu vil jeg give dig noget andet, du skal høre. Mange af jer har haft situationen, hvor I mener, at jeres engle, jeres vejledere, lige meget hvad I kalder dem, er gået bort for en tid. I begyndelsen af Kryon arbejdet, fortalte vi jer, at I op til 90 dage kunne opleve det, vi nu kalder omkalibrering. Dengang kaldte vi det "implanteringen." Det var "implantering af jeres tilladelse til at ændres."  Det var ofte ledsaget af en opfattelse af,  at vejledere og engle ville forlade jer i op til 90 dage.

 

Hvert eneste menneske, der omnkalibrerer, vil, lige meget  hvor mange gange de gør det, have en periode, hvor der tilsyneladende ingen hjælp er, og være en tid, hvor Ånden synes at trække sig tilbage fra dig. Nu giver jeg jer disse oplysninger, fordi nogle af jer vil gennemgå det, og nogle af jer har allerede været igennem det, og det er ikke det, I tror. Nu vil jeg have jer til at lytte til mig, hvor jeg til slut forklarer, hvad der sker.

 

I løbet af denne omkalibrerings tid, hvor du føler Ånden ikke lytter til dig, eller dine vejledere er forsvundet, er det bedste du kan gøre, blot være at læse en god bog. Forsøg ikke at forklare.  Tag ikke nogen beslutninger. Ændre ikke din levemåde . Hvis du ønsker at gøre noget, hvorfor så ikke sidde på en stol og sige: "Tak, Gud, for at du havde omsorg nok for mig til, at jeg kommer igennem dette. Fordi når jeg kommer igennem dette, vil jeg være anderledes."  For det vil du blive!

 

Menneskevæsner omkalibrerer med hensigt og frit valg til at vibrere højere. Med denne omkalibrering kommer et mere guddommeligt syn, mere intuition, mere lys, og mere åbenbaring af, hvem de er. Når de genopstår, omkalibreret  med trappetrinene af energi skifte, som de opnåede, kommer vejlederne tilsyneladende tilbage! Men jeg vil fortælle dig sandheden. Du tror, de ændrede sig? Ha ha. Det gjorde de ikke. Det samme sæt af energier er der, som hele tiden har været der, forskellen er, at nu kan du bedre se dem!  Forstår du, hvad jeg siger? Men i 3. dim., så det ud, som om det ene sæt forsvandt, og en andet kom ind.Virkeligheden er, at du ændrede dig i en sådan grad, at de blot så anderledes ud for dig! Så meget har du ændret dig. Det var dig der ændredes, ikke dem.

 

Er der fortilfælde i dette? Ja. Der er i jeres skrifter, dybt inde, og jeg vil give dig det. Det gives ikke for at fornærme nogen, men jeg vil komme et sted hen i denne diskussion, I ikke forventer jeg vil  . Jeg har tænkt mig at fortælle jer sandheden, og den er smuk. I jeres historiske skrifter, rapporteredes det så tydeligt, så uforklarligt. Kærligheds mesteren hænger døende på korset. Det er en mørk dag, når visse kontrollerende mennesker har besluttet at dræbe denne ene mester, der kunne vise dem det meste. Han skriger i fortvivlelse og Hans tårer er store, og Han siger: "Min Gud, hvorfor har du forladt mig?" Forventede du en sådan sætning fra en mester? Dette var den proklamerede Guds søn!

 

Så jeg vil give dig årsagen: Han var ved at ændres!  Og i den ændring, han var ved at gennemgå, krævedes det at den  tilsyneladende vejlederenergi blev justeret. For den menneskelige Kristus, så det ud, som om han havde mistet alt, men kun et øjeblik. Dog var det klart, at han var bedrøvet, for han var pludselig i mørket, uden den støtte, han havde vænnet sig til hele sit liv. Så kom de alle tilbage, og guddommeligheden blev forøget genoprettet. Dette er opstigelses-processen.

 

Du har også denne egenskab . Denne "Guds søn", fortalte jer, at I også er "Guds sønner." Det er klart, at han ønskede, I ville forstå, at alt det, han gjorde, mens han var her, var et eksempel på, hvad I også kan gøre. Hvis du gennemgår denne proces, ønsker jeg at fortælle dig dette: Gud vil aldrig forlade dig! Du kan ikke fjerne Gud fra din krop. Du kan afvise Gud hele dit liv, men det samme antal engle går ud sammen med dig, kære du, som færdes med healeren eller kanalen. Der er ingen vurdering af din tro, der er kun kærlighed.

 

Kommunikation med Gud

 

Lad os tale om det næste - kommunikation. Hvorfor ønsker du at menneskeliggøre Gud? Som jeg sagde for et øjeblik siden, lægger du afstand mellem dig og Gud, gøre Ham til en mand, giver Ham skæg og en dyb stemme. I giver Ham en ældre status og I taler til Ham, I tilbeder, og I bygger statuer for at menneskeliggøre Ham. Gud er indeni jer! Den største energi i Jordens skaber sidder helt inde i hvert eneste menneske. Hvert enkelt stykke DNA har denne energi, 100 billioner dem. Der er en bevidsthed og endda en kommunikation mellem DNA-molekyler, som videnskaben ikke engang kender til. Gud er i dig! Så hvorfor river I dette ud og bygger bygninger for at have et sted at anbringe det?

 

Lad mig spørge dig om noget: Lad os sige, det er tiden for dig at tale med en af din egen krops organer, og dagens øvelse ville være at tale med din nyre. Ville du så bygge en gigantisk nyre og tilbede den? Åh, hvor 3. dim., af jer! Kan du se, hvad jeg siger? Hvorfor ville du så gøre det, når det er inde i din krop? Det er fordi I ikke opfatter Gud som kommende fra jer. Så det handler om guddommelig opfattelse. Det er tiden for dig at ændre dit billede af dig selv! Når du gør det, vil du åbne dine øjne, kigge i spejlet og sige: "Jeg er den jeg er. Gud er inde i mig." Det er svært at gøre det som menneske. Det kræver, at du træder ud af din gamle virkelighed med at gøre dig til offer.

 

Hvad fortæller jeres kultur jer om jeres guddommelighed? Alt hvad I ser i medierne fortæller, at I er færdige. I mangler det ene og det andet. Har du nogensinde set en udsendelse, hvor de ser på dig og siger: "Du behøver ikke andet end dig selv. Se at komme videre med det.?”  Nej.

 

Hvordan kan man bedst kommunikere med Ånden? Det vil jeg fortælle dig. Du bliver nødt til at forelske dig i dig selv! Det er nøglen. Det er indgangen. Det bliver OK at have Gud inde i dig. Du blev ikke født beskidt, du blev født som noget storslået – noget fantastisk! Og dem i dette rum, der har opdaget deres herlighed, er ikke ego-drevne. De er kærligheds-drevne, og det er en vældig forskel. De elsker sig selv, som  de vil elske Gud. De forstår balancen i at rejse sig for det, de tror på, som værende en del af lyset, og afvise ting, der repræsenterer den gamle energi og mørket. På samme tid, holder de deres egoer i skak, så det aldrig kontrollerer dem. Det er det, mestrene gjorde, og det er det, mestrene lærte. Kommunikation med Gud er automatisk, når du rører ved den del af skaberen, der er inde i dig selv.Det åbner porten.

 

Krige i himlen?

 

Kig på historien et øjeblik, og se, hvad mennesker har besluttet om Gud og historien om Gud.

 Lad mig fortælle dig historien, der undervises i i dag. Engang havde Gud, skaberen af universet, et problem. Det synes at være, at der var en krig i gang. På en eller anden måde, var det en krig med de indblandede engle, og nogle engle kunne ikke lide måden, Gud gjorde tingene på. Med det samme, lyder det nu ligesom noget med Gud, eller lyder det som noget med mænd?

 

Historien fortsætter. Så til sidst, fordi krigen gik dårligt, blev initiativ-tageren smidt ud af himlen (eller hvad I nu kalder det) og faldt ned til Jorden. Han tog sine tilhængere med sig og gik under jorden. Nu har han en hale, horn og antænder ild. Igen, kære I, lyder det, som det er skaberen af universet for dig? Lyder det som kernen i kærlighed, som den mange-dimensionelle kilde til alt, der er? Nej, det lyder som en børne-historie, der menneskeliggør Gud, så masserne kan kontrolleres. Krige er noget, mennesker foranstalter, ikke skaberen af dit univers. En krig i himlen? Selve historien er den ultimative menneskelig-gørelse af Gud. Mennesker skaber scenarier med dom, straf, hævn og drama, og placerer dem derefter på Gud. Hvis du har en gnist af åndelige logik, vil den råbe, at dette er en menneskeperson, ikke Gud.

Guds kærlighed

 

Jeg har før fortalt dig om moderen, der ser på barnet og ikke har andet end kærlighed. Dette familiemedlem fortæller aldrig barnet, at hun vil komme til at ignorere det, eller at livet sammen med hende bliver vanskeligt. Hun kaster aldrig barnet ind i et mørkt sted, hvis det ikke gør det, det skulle. I stedet er der kærlighed, forståelse, tålmodighed og hjælp. Det er alt. Og det er det, I får fra den anden side af sløret, kære I. Det er derfor, jeg står foran jer nu. Hvorfor menneskeliggør I Gud og reducerer pragten af denne skaberenergi til en dagligdags dualitet?  Årsagen er, at det repræsenterer en gammel energi i menneskelige tankegang, og ikke visdommen i en ny Jord. Menneskeheden ændrer sig, og det gør forståelsen af at Gud er indvendig også.

 

En advarsel om den Nye Energi

 

Nu vil jeg give dig noget, du skal være opmærksom på i den nye energi. Fjern ikke dig selv fra din kultur. I den gamle energi, havde I en tendens til at fjerne jer selv fra mørke ting, at finde andre oplyste mennesker, og opbygge samfund sammen med eller måske helt alene at gå ud i ørkenen. De hellige mænd i stammen boede altid alene. Dette blev anset for at øge din renhed, så du bedre kunne være til tjeneste for Ånden.

 

Men nu kalder jeg på dig, tændstikholder, og du ved, hvad det er, Fyrtårn. Du giver lys i mørket, og det er derfor, du er her. Mindre end en halv procent af jer er nødt til at tænde denne tændstik for at skabe fred på Jorden. Frøene af dette er allerede plantet, mens vi taler. I den gamle energi, fjernede du dig selv fra mørket, men nu ønsker vi, du vil holde dig inden for din kultur og blot stråle dit lys.

Så her er det, jeg vil fortælle dig. Der er dem i rummet, der siger, "Hvorfor skal jeg arbejde, hvor jeg arbejder? Der er ingen med samme sind, og det er et mørkt sted. Jeg kan ikke lide det, men jeg er nødt til at tage derhen."  Og igen siger vi til jer, som vi har gjort i årtier, at hvis du er fyrtårnet, er du nødt til at være, hvor der ingen andre fyrtårne er. Du har måske det eneste lys i nærheden. Du har intet begreb om, hvor mange skibe, du styrer i sikkerhed. Det er derfor, du er her - at være steder, du aldrig har været, måske, eller at opholde dig på steder, der er mørke, måske.

 

Der er løftet fra Ånden, om at i denne nye energi kan mørket ikke røre dig. Hvis du bærer det eneste lys, kan mørket ikke røre det! Fravær af lys kan ikke erstatte lys.  Bekymmer dig ikke om at noget vil nærme sig dig, fordi det er mørkt. Det kan det ikke. Det kan ikke! Du bør Ikke længere fjerne dig selv fra samfundet. Vær for eksempel ikke stolt over, at du ikke går her, eller du ikke gør dette eller hint, fordi det virker, som om du blander dig  med dem, der ikke er af samme sind. Døm ikke dem omkring dig. Vid, at de alle er Gudsdele som dig. Den eneste forskel er, du er en gammel sjæl, og du har en tændstik! Du har mesterens frø. Vil du ikke gerne at tænde den, så de bedrekan se?

 

Andre mennesker vil måske aldrig vide, hvor det forfriskende lys kommer fra. De kender måske ikke dit navn. Men hvis du står blandt dem og tænder en tændstik, vil de bedre se hinanden. Velsignede er de menneskevæsner, der ser hinanden i lyset, for de er mindre tilbøjelige til at gå i krig - alt sammen fordi nogen strøg en tændstik.

 

Tændstikken er en metafor for den oplyste gamle sjæl, der går rundt på denne planet med viden. "Så hvad skal vi gøre?" siger du. "Hvad er opgaven?"  Du forventes ikke at gøre noget. Du forventes at være. Fyrtårnet  kommunikerer ikke med skibene på havet. Det skinner blot sit lys. Du behøver ikke at gå rundt og prædike. Du behøver ikke at gå rundt og give nogen en Kryon bog. Du behøver ikke at sige noget. Det lys, du bærer, viser sig ved, hvordan du behandler andre, hvordan du behandler din familie, og hvad du gør i situationer, der er typisk menneskelige. Det er sådan du afspejler Guds kærlighed.

 

Drama maskinen

 

Er alt et problem? Er der drama hele tiden i dit liv? Er der angst? Ser det ud som om tingene tiltrækkes af dig hele tiden, så du er nødt til at beskæftige sig med dem? Hvis svaret er ja, vil jeg fortælle dig, at du ikke har tændt din match. Åh, du er måske lysarbejder, men du har virkelig ikke tændt tændstikken. Du fik kun værktøjskassen. Du fik aldrig åbnet den.

Sådan fungerer det

 

Kære menneskevæsen, du har et aktivt formål på denne planet, og der er en grund til, at du er født. Når du hæver din vibration, ved krystalgitteret, som er denne planets esoteriske gitter,  hvem du er. Så snart du begynder at hæve din vibration, er du i kontakt med planeten, med Gaia selv. Den begynder at ændre sin vibration, fordi I ændrer jeres. Hvis du stryger en tændstik i et mørkt rum, oplyser den rummet. Til sidst vil der være andre, der er interesserede i, hvordan de får deres egen tændstik, og de vil selv finde den. Så vil de også påvirke krystalgitteret på måden, du gjorde. Dette gitter er Gaia’s bevidsthed. Når Gaias gitter ændrer sig, vil menneskeheden også ændres. Du har set det i de sidste to generationer. Dette er det, budskabet  var i dag [foredraget fra Lee tidligere på dagen].

 

Den menneskelige bevidsthed ændres, præcis som vi sagde for 22 år siden. Tiden er nu, og lyset begynder at virke. Det kan tage to generationer, inden I faktisk ser, hvad det er, vi taler om, med hensyn til at løse de problemerne i Mellemøsten, og rydde vejen for en varig fred på planeten. Men det begynder nu, og I er på forkanten af det. Det er det, I føler. Denne energis handlings element vil forblive i jeres kultur og være en del af det, mens du holder tændstikken.

 

En lysarbejder er en, der arbejder med lys. Kort sagt, dette er mennesket, der er i stand til at skille sig af med drama, og som begynder at forstå, hvordan han/hun kan leve længere og fredelig og helbrede sig selv, ligegyldig for hvad. Uanset om det sker fysisk eller psykisk, er Lysarbejdere ved at lære at genskrive deres DNA. Dette er undervisningen. Dette er det, du er begyndt at gøre. Din værktøjskasse er begyndt at afsløre de nye værktøjer til mesterskab. Nogle af dem kan endda synes at være magi for jer, for de er uden for de tre dimensioners paradigme. Til sidst, vil I komme til at se det overalt og videnskaben er ved at begynde med at forbedre det, ved at bekræfte det, I føler.

 

Menneskeliggør ikke Gud! Tag I stedet Guds hånd, der bliver tilbudt jer gennem jeres Højere Selv og bliv en del af det. Tilbed ikke og buk jer for Gud. Bliv I stedet en del af Guds kærligheds essens, der er inden i jer. For første gang i menneskets historie, nærmer I jer frøene af viderekommen status. I er ved at gøre dem fra en fjern del af jeres galakse, opmærksom på at I gjorde det til dette sted af forståelse. Åh, kære I, I har ingen idé om, hvad det betyder!

 

Mayaerne havde ret. Potentialet i menneskehedens højeste bevidsthed er ved at dukke frem. Det er ikke noget, der er sikkert på nogen måde, men gennem jeres sidste to generationers frie valg, er det nu tættere på, end det nogensinde har været. I kommer ikke til at ødelægge jer selv denne gang. I stedet vil I begynde langsomt at vende det omkring til en løsning.

 

Jorden [Gaia] vil samarbejde. Den er allerede begyndt. Livscyklus ændringerne, og afkøling af havene er begyndt, lige efter planen. Jorden er allieret med jer. I er sammen i dette, ikke adskilt fra det.

 

Kære I, alt dette er sandt. Noget af det, forstår I ikke endnu, men jeg siger dette til jer: Velsignet er menneskevæsnet, der genkender ansigtet  tilhørende designeren af universet, når det kigger i spejlet. For så vil det vide, at det er OK at elske det, det ser - Gud i sig.

 

Dette er budskabet i dag. Jeg er Kryon, forelsket i menneskeheden.

 

Og sådan er det.

  
 

Til-  bage

Opdateret d. 6.9.2011