Til-  bage
        Nedenstående er nedtaget fra den engelsksprogede Kryon hjemmeside: www.kryon.com/ channellings, og herefter oversat til dansk af Sigfred Skjold. Som betingelse for brugen er i originalversionen anført: Informationen nedenfor er gratis og tilgængelig, så du kan printe den ud og distribuere den efter ønske. Der er imidlertid copyright på den, der forbyder salg af den under alle former, undtagen for udgiverens vedkommende:Lee CarrollKvante Faktoren - Fysik med Holdning!KANALISERING

kvante_faktoren_fysik_med_holdning

Denne live kanalisering blev givet i Edmonton, Alberta, Canada

d. 10. April, 2011

Til hjælp for læseren er denne kanalisering blevet revurderet [af Lee og Kryon] for at muliggøre en klarere forståelse. Ofte har det, der sker live, en underforstået energi i sig, som medfører en slags kommunikation, som de trykte sider ikke giver. Så nyd det forstærkede budskab givet i Edmonton, Alberta, Canada d. 10. April, 2011.

 


 

Hilsner, kære I, jeg er Kryon i magnetisk tjeneste. Og således er budskabet i aften det samme som aftenen førinden, og afhængig af hvad min partner gør, vil det afgøre hvilken af disse omsættes til lyd-omskrivning, for jeg gav ham det for første gang i aftes, så han ville forstå disse ting og ikke være overrasket i dag. Så i det kommer der en større forståelse og en bedre visdom, for det, vi ønsker at præsentere i aften er nyt for nogle.

 

Vi taler nu om en forudsætning, som vi ikke har talt om før så detaljeret, så måske bliver det lidt svært at tro. Det er en forudsætning, der har med fysik at gøre, men også alt med jer at gøre. Det er en forudsætning, der har at gøre med den energi, I befinder jer i nu.

 

For få øjeblikke siden, da vi åbnede denne dør, spurgte vi, "Er det noget, manden i stolen foregiver, han gør?" [Der tales om Lee’s kanalisering]. Vi spurgte sådan, at du ville få dømmekraft, og du ville kende sandheden, for her er et budskab, der vil gå til virkelighedens kerne. Her er et budskab, der er utrolig for nogle, så på grund af dets natur, giver vi dig også den praktiske del. Vi fylder lidt af det med jeres videnskab - det tredimensionelle aspekt, som vil forankre noget, der kan lyde utrolig. Vi præsenterer noget for dig, som jeres videnskabsfolk en dag vil se, men som nogle af dem dog er begyndt at se i dag. De forstår ikke helt, hvad det kan betyde, eller hvordan det virker, eller hvad der virkelig er kernebetydningen af det. Men du kan ikke benægte, at det er der. Så for at gøre dette ordentligt, vil vi præsentere det i stykker og dele.

 

Oversigten  

ordene benevolent og benevolence, der ofte anvendes i det følgende, er ikke mulig at oversætte med et enkelt dansk ord. benevolent kan oversættes til velvillig; menneskekærlig; godgørende, og benevolence til navneordsformen velvillighed; menneskekærlighed; godgørenhed. (o. a.)

 

Her er forudsætningen: Som du åbner døren til forståelsen af det, der er kvante i jeres videnskab, vil du opdage en ny form for fysik, der altid er benevolent i sine egenskaber. Det vil sige, at du er ved at åbne en dør og se på noget, der ikke er lineært, og som har en skævhed - skævvridningen af benevolent-hed. Er det muligt, at der er en reel energi i fysik, der er benevolent skævvredet? Dette giver virkelig ikke mening, fordi fysik formodes at være et system af love, relationer, og ikke et system med nogen form for bevidsthed.

Så gåden foran dig er mangesidig, men for det første er det noget, hvor du nu er nødt til at antage, at kvanteverden kan have en egenskab i sig, der er mere end blot et "regelsæt." Hvordan kan et "system" være forudindtaget? Dette kommer til at lyde som videnskab, men det er ikke al den videnskab, du forventer. Vi ønsker at give dig disse oplysninger, fordi det hænger sammen med den kreative energi, som du oplever nu, kære menneskevæsen.

 

 

Kvante Definition

Det er svært at vide, hvordan der kan begyndes og svært at vide, hvordan det kan forklares på en måde, du faktisk vil forstå. Så lad os starte med dette: Jeres videnskab tror i øjeblikket, at kvantefysikken har at gøre med måden, småpartikler reagerer på hinanden. Disse ville være partikler, der er så små, de endda er lyspartikler, DNA molekyler, og andre produkter af bølge-partikel teorien. Disse er så små, at du er nødt til at se dem under et elektron-mikroskop. Dette er det, I kalder kvantemekanik, og det ses kun inden for området af noget meget småt.

 

Her er en gåde allerede. Vidste du, at lys og andet stof jævnligt skifter fra at være bølger til at være partikler? Vidste du, at lys skifter til at være en partikel, når det observeres af et menneskevæsen? Hvordan kan et matematisk system nu "sanse", at det bliver iagttaget? Du ved allerede, at kvante energi kan være meget mere anderledes, end du troede. Hvad nu, hvis det ikke er fysik overhovedet? Hvad nu, hvis kvante energi er "skaberens fingeraftryk"? Det ville være fysik og også have en bevidsthed. Men så er det måske bare for underligt?

 

 

Galaksens Store Kvanteenergi

Jeg vil give dig information at tænke over. Kvanteenergien, du ser i det meget små, forekommer også i det meget store. Faktisk vil vi endda gå så langt som til at fortælle dig, at fysik faktisk er forskellig i forskellige dele af universet, afhængigt af, hvad der er i hver galakses center. Lad os begynde med forudsætningen - at fysik ikke er en fastsat standard af universelle regler. Den varierer, afhængigt af hver enkelt skaber-energis kvante-stempel. Nogle af dem er meget ens, men de er alle lidt forskellige. Og hvis du kunne se forskellen, ville du spekulerer over hvorfor, og jeg har lige fortalt dig – at det er det, der er i centeret, der afgør det.

 

Fordi jeres fysik hovedsagelig er 3 dim., har du problemer med, hvordan tingene egentlig fungerer. Og kvantefysikken er det eneste holdepunkt, du har i forhold til et multi-verse, og muligheden for, at nogle masselove og tyngdekraften er bestemt af, hvad der sker i midten af hver galakse. Skaber-energien er i midten. Denne bipolare-energi der skubber/trækker det, vi har kaldt "tvillingerne", er i midten af jeres galakse. Du ser det i 3. dim. som en singularitet (noget, der kun forekommer i ental) - som i øvrigt er umulig - men den er virkelig en dobbelt begivenhed. Videnskaben kender den ikke endnu. Så vi giver dette til dig, så når de opdager det, kan du sige, at du har hørt det her. Det vil så give troværdighed til alt det andet, jeg har tænkt mig at sige. For resten, hvordan er det nu, når alt i jeres fysik kommer i par, selv jeres nuværende fysiske love, som skaber en singularitet  i midten af galaksen. Har nogen tænkt over, at den også kunne være endnu et par?

 

Lad os starte med astronomen og spørge: "Kære astronom, tror du på Gud?" Astronomen vil tænke et øjeblik og kan så sige, "Jeg hører ikke til dem der definerer guddommelighed. Det er ikke min videnskab. Jeg kunne tro på Gud, men det er ikke mit studie, for jeg har med den videnskabelige metode at gøre." Så du kan spørge ham i stedet, "All right, hvad ser du, der er videnskabelig interessant for dig i vores galakse?" Det er her astronomen kan blive lidt ophidset og sige, "Okay, jeg vil fortælle dig, hvad der er interessant for os alle. Vi har opdaget noget, vi ikke forstår. Der er fysiske principper i store ting, som ikke gælder for kredsløbs-mekanik, som du har lært dem i newtons og euklids fysik. Det er mærkeligt for os, at galaksen bevæger sig som en plade, næsten som om stjernerne var småsten der er limet på den. Det hele roterer sammen. Der må være en eller anden form for energi, der holder denne form på plads. For kredsløbs-mekanikken, som vi kender den, har at gøre med tyngdekraft og masse og kredsende genstande omkring et omdrejningspunkt, såsom vores sol, og det skaber baner, som alle er forskellige. Alle genstande omkring et tyngdefelts-center søger deres himmellegeme baserede baner i masse og hastighed. Derfor har alle planeter forskellige baner. Det er den fysik, som vi forventer. Det er det, vores solsystem gør. Men ikke en galakse. Galakser har noget i midten, der skal være tyngdekraft baseret, men alting bevæger sig rundt om centeret som én. Der er en slags tyngdekraft eller tiltræknings-enhed der. vi forstår det ikke."

 

 

Det utrolige Design – Imod Alle Odds

Men det er ikke alt. Så vil de fortælle dig noget, du ikke kan tro. Det har at gøre med det, du kalder tilfældig chance. Så vi vil kalde denne kanalisering, "Kvante Faktoren." Der er noget, du ikke forventer vil ske rundt omkring dig. I din tre-dimensionelle virkelighed synes alt det, der sker på jorden, at foregå i en tilfældig tilstand. Det vil sige, at virkeligheden reagerer på et forventet klokke-formet kurve. Almindelige ting sker oftere end ualmindelige ting. Odds’ene tager form af forventet tilfældighed. Hvis du atter og atter kastede en terning tusindvis af gange, ville du se en konsekvens af tilfældighed, som er det, I kalder måden, ting virker på. Det er det, du forventer. Der er ingen skævhed i det.

 

Tilbage til astronomen - astronomen siger, "Vi kigger overalt for at undersøge det, man ville kalde ’den skabende energi i universet’, som matematisk er utrolig usandsynlig. Det ville være ligesom, hvis du kastede en  terning, og du fik en sekser og derefter igen seks, og derefter seks tusinde gange. Det ligger uden for tilfældigheds-riget. Det viser, at der må være et intelligent design."

 Nu taler jeg ikke om en metafysisk person. Jeg taler om en astronom. Overalt hvor disse ser, er universet mod alle odds benevolent udviklet til livet. De har brugt udtrykket "intelligent design". Jeg bruger udtrykket "benevolent design." Og jeg vil fortælle dig, at energien, som limer solsystemer af jeres galakse sammen, mere end 100 milliarder stjerner, er en gigantisk kvante hånd, der er fæstnet til alle galakserne i jeres univers som en Guds hånd. Det er en kvantemæssig, benevolent hånd.

 

Hvordan kan det være? Det er det første af de mange eksempler, vi kommer til at give jer, for dette er kvante faktoren, selve skaber-fingeraftrykket på Universet. Det er forudindtaget i kærlighed, forudindtaget i livet, forudindtaget i benevolence. Her er du, værende på en jord, der faktisk ikke skulle kunne findes, for det eneste, der tillader den at eksistere, er intelligent design.

 

Hvor lang tid tog det for videnskaben at indse dette? For dem er det en gåde, ikke en guddommelig erklæring. Det er udenfor statistisk sandsynlighed og synes kun at have været muligt pr. design, en benevolence, der er skaber-energien i universet. Tænk over det. Hvad betyder det for dig? Hvis der er en i det samlede univers skabelse, der tillader liv, der tillader denne jord at eksistere, betyder det, at andre Jorde findes. Der er liv overalt! Vi har fortalt jer det mange gange. Men vi sidder på en meget speciel Jord - planeten, der er den eneste planet med frit valg overalt. Der er kun én i hvert Univers, og der har været andre planeter med frit valg før. Der er også kandidat planeter med frit valg, hvilket giver frøene af liv til andre planeter, som derefter bliver nye planeter med guddommelig frit valg.

 

Så her er du, og den kreative energi i dig har tidernes visdom. Det er dine galakses tiders visdom, ikke din jords. Andre, har før dig i de milliarder af år, som denne galakse har eksisteret, deltaget i andre tests af bevidsthed. De er uddannede til nye niveauer af benevolence, og passerer det videre til den næste planet. Det er en langtids begivenhed, og til sidst vil du gøre det samme. På denne måde, befolker du galaksen med dine egne frø og frøene fra dem, før dig - frø af guddommelige formål.

 

Som du videregiver denne benevolence, former den faktisk det næste univers og hvordan intelligent design vil være. Det har været i gang i lang tid for at komme til dette sted, hvor fysik kan påvises at have en holdning. Det er en holdning af benevolence. Det er det store billede. Lad os bevæge os til en mellemstørrelse.

 

 

Den eneste bæredygtige Kvanteenergi på planeten

Lad mig tage dig med til et eksperiment for over et årti siden. To mænd i Skotland var involveret - en fysiker og en læge. Lægen er Dr. Todd Ovokaitys, min partners kollega. Hvilket et sammentræf at disse to videnskabsmænd mødtes i denne livstid [Kryon smil]. Fysikeren og lægen var de første der samarbejdede om at udvikle en bæredygtig og sammenhængende, kontrollerbar, gentagelig, kvantebegivenhed. Det vil sige, at de har en opfindelse, der skaber kvante energi, der kan fastholdes, gentages og bruges. De har gjort det ved at modstille laserenergier, der er ude af fase i det, vi vil kalde et kvante-holografisk linse-arrangement. En aktuel tidsforskydning viser sig, og denne sammenhængende kvante-suppe er, selv om den var meget lille, kontrollerbar og kan gentages, manipuleres, og leveres hvor de ønsker, den skal flyttes hen.

 

Nu, er de ikke de første mennesker på planeten, der har skabt kvante energi. Men de er de første, der har skabt én, der er designet og gentagelig. Det første menneske, der skabte kvanteenergi var Nikola Tesla. Han kunne ikke styre det, men han vidste, det var der og havde set det igen og igen i sine magnetiske eksperimenter.

 

Hvad fysikeren og lægen gjorde i løbet af det næste årti, viste kvante faktoren, for de anvendte så denne designede kvantesuppe, de havde opfundet, til biologi. Hver gang de indførte denne energi i en biologisk test eller i eksperimenter, fik de healing! Tænk over det. Hvad var odds’ene for, at I vil udvikle en slags energi på planeten, og overalt hvor I anvendte den, ville den heale? Hvad var oddsene for det? Det er som at kaste en sekser og derefter en sekser, og derefter en sekser. Er du begyndt at se et mønster?

 

Når denne kvante energi er i stand til at gentages i andre laboratorier, vil der være dem (og det er der altid), som vil forsøge at våbenisere det. Her er noget, du skal vide: Det vil være den første energi af alle opdagede, der ikke vil tillade dette. Den vil ikke kunne våbengøres, fordi den er benevolent. Forestil dig en kvante-energi, der er simpel fysik, men som har holdning! Hvad fortæller det dig? Det skulle vise dig, at der er noget, der foregår i høj fysik, der er mere end matematik og stof-egenskaber.

 

Med tiden vil kvante-faktoren blive opdaget på denne planet. Når det sker, vil det være meget kontroversielt, og det kommer til at ramme ind i logikkens ansigt, den 3. dim. og måden, tingene fungerer på via den videnskabelige metode. Men Rampen op til alt dette er vanskelig. De gamle sjæle foran mig har skrevet under på at arbejde med denne nye energi, og de har vadet gennem livstider, blot ventende på dette. Hvad ville du gøre som videnskabsmand, hvis eksperimenterne foran dig havde "sit eget sind"? Hvad ville du tænke, hvis magnetisme, tyngdekraft og lys kun kunne samles på én bestemt måde, skabte healing og aldrig destruktiv tilpasning? Alt dette kommer til at omdefinere nogle af de grundlæggende kræfter i universet. Intelligent design er blot det første, og selv i dag tænker mange astronomer og fysikere, at det stadig er en anomali.

 

Det vil være den næststørste opdagelse på planeten. Det er blevet holdt tilbage fra jer, fordi det kræver en højere vibrerende bevidsthed at skabe og forstå det. Når nogen som helst planet opdager en kvante-energi og er i stand til at bruge den, kan du tage til denne planet og vide, at du vil møde høj bevidstheds-væsner. Det har aldrig været givet jer før nu, fordi kvante-faktoren indeholder hemmeligheden om interplanetariske rejser ved at benytte store, indviklede udlægninger. Der er måder at gøre ting på, du aldrig har tænkt på, kunne lade sig gøre. I kan kaste jeres raketskib afsted. I er på kanten af det.

 

 

DNA – En Kvante kraft

Lad mig nu tage dig med ned til det helt lille. For over et årti siden, brugte Vladimir Poponin, en russisk videnskabsmand, lys i et eksperiment med et DNA molekyle. Gennem dette eksperiment, opdagede han et mange-dimensionalt felt være omkring DNA’et. Lys mønstrede sig selv ind i en matematisk ligning [sinusbølge], når DNA’et var til stede. Han opdagede, at DNA’et havde et kvantefelt. Ikke alene det, men også at det var en kvantefelt, der på en eller anden måde var fyldt med information. Hvordan kunne feltmønsteret ellers lyse ind i en sinusbølge? Og dette kom fra en kvante biolog, ikke Kryon. Dog er der mange, der tvivler på, at dette eksperiment nogensinde er sket, da det viser noget, som intet menneske forventede. Der er dem, som simpelthen ikke ønsker at se på det faktum, at virkelige kvante biologer har gjort et virkeligt eksperiment! De vælger at henvise al denne information til new age og ikke tilhørende videnskab. Det er altid interessant, hvad mennesker gør med videnskab, er det ikke? Hvis det ikke passer til deres virkeligheds 3 dim. model, så benægter de, det eksisterer.

 

Da hele det menneskelige genom var renskrevet, var hver enkelt kemikalie i det set. Tallene er chokerende, for i et molekyle, der er så lille, at du ikke kan se det uden et elektronmikroskop, er der mere end 3 mia kemikalier! Det dobbelte helix er mere kompleks end du ved. Dette molekyle er lille nok til at blive kvalificeret til at være i kvantetilstand, og Vladimir Poponin viste, at det faktisk havde et felt omkring sig, selv om det blot drejede sig om et enkelt DNA-molekyle.

 

De, der lavede det menneskelige Genome Projekt ønskede at vide, hvordan de 3 milliarder kemikalier i DNA’et skaber mere end 26.000 gener i det menneskelige legeme. Mens vi er ved det, er der flere gener end som så, men jeg bruger forskernes tal, ikke mine. Så dette er det, de var interesserede i. De så ikke DNA’et var i kvantetilstand. Det var de ikke på udkig efter, selv om selve videnskaben i DNA’et råber om logikken i, at det må være kvante. De var ikke på udkig efter det. I stedet talte de kemikalier og ledte efter koder, men de fandt dem i et meget mærkeligt arrangement.

 

De opdagede, at af de 3 milliarder kemikalier i DNA dobbelt helix, blev alle generne skabt i protein-kodede dele af DNA. Tre og en halv procent af DNA’et skabte alle generne. Mere end 90% af den kemiske sammensætning af DNA syntes at være tilfældig. Det lavede absolut intet - de kunne se eller forstå. Selv den dag i dag, ser videnskaben ikke det indlysende, at de 90% er kvante, og 3,5% er lineær.

 

I dag er jeres kvantefysikere ofte beskæftiget med ti dimensioner plus tid (11 dim.) i den mest populære form for mange-dimensionel fysik, strengteori. Hvis du begyndte at spørge dem om, hvordan alt dette ser ud, ville de sige ordene, "kaos" og "tilfældigt mønster." For dette er måden, kvante felter arbejder. De er fyldt med potentialer i stedet for absolutter, og de varierer afhængig af mange faktorer ... indbefattet menneskelig bevidsthed. En dag vil der være en erkendelse af, at der er en stærk mulighed for, at DNA’et selv om det er et biologisk molekyle, er i kvantetilstand. Dette vil bryde reglerne for kvantetilstands "størrelse". For det er faktisk "mest kvante", og påvirker endda atomernes spin, der kommer ind i dets felt. Så det næste oplagte spørgsmål vil være: "Hvilken information er der i de halvfems procent af DNA’et, der er kvante?"

 

Nu når vi ind til kernesandheden, ikke sandt? Så jeg vil fortælle dig. At de halvfems procent af DNA’et, der er kvante, er fyldt med information, både esoterisk og tidløst. Det er et kvante-blåtryk for alt det, du er og har været, siden du ankom på planeten første gang. DNA’et indeholder instruktions-sæt for dit liv, alt fra alle dine Akasha optegnelser - hver eneste livstid du har haft - til den benevolente skabers fingeraftryk i selve skabelsens frø. Hver eneste talent, du nogensinde har haft, er der, også selvom du ikke har nogen af dem i dag ... optegnelserne er der. Enhver disposition til svaghed og styrke er der. Biologisk er hver enkelt instruktion til hver af de enkelte stamceller der.

 

Har du nogensinde spekuleret på, hvor stamceller får deres "information" fra for at lave menneskevæsnet? Det er i de 90% af dit DNA, og det hele er kvante. Hvorfor indeholder noget kvante DNA instruktioner til at skabe svagere kroppe? Hvorfor er det, at nogle anlæg for sygdommen er der? Nu giver jeg dig denne information, så du vil forstå noget af det næste, der kommer... måske den vigtigste biologiske egenskab, vi nogensinde har præsenteret.

 

 

DNA er et dynamisk Molekyle, ikke et statisk ét.

Menneskeheden sidder fast i den 3 dimensionelle del af deres biologiske tænkning. I dit 3 dim. liv, accepterer du blot kemien, du får. Du handler, som om den tre procents gen-producerende del er alt det, der er. Du tror, det er en uforanderlig kemikalie protokol, og simpelthen "dig." Du behøver ikke se det på måden, det er designet på. Det er dynamisk og har altid været det. Det er ikke indstillet, men vil fortsætte med at blot at gentage, hvad det gør, medmindre der er en anden kvante indflydelse på det.

Derfor lever du med de 3 procent, som om det alt sammen var der, og da det bare "kom med din krop", og ser ud til at styre alt, snakker du aldrig med det. Mange af jer kommer med tilbøjeligheder baseret på karma, som er lagt på dig fra dine tidligere liv. Du kommer ikke ren ind [uden karmiske energi]. I stedet kommer du med tilbøjeligheder, frygt og fobier. Nogle er positive. Måske kommer du ind som et vidunderbarn og fortsætter dit sidste liv... den 8-årige, der kan male som en mester og laver penselstrøg, der tager 30 år at udvikle. Hvad fortæller det dig om det, der er nødt til at være i DNA’et?

 

Måske du kommer ind som komponisten, pianisten, vidunderbarnet, violinisten, der bare venter, indtil dine hænder kan gå på gribebrættet eller kan nå op og irritere noderne. Måske du kommer ind, vidende hvordan man spiller klaver, og blot venter på at dine hænder bliver store nok til at gøre det, du plejede at gøre ... uden nogen form for undervisning. Hvordan forklarer I det, kære I? Svaret er, at alt dette indeholdes i det dynamiske kvante-instruktions-sæt i dit DNA ...delen, du aldrig snakker med.

 

 

Celledeling - en statisk proces?

Lad mig tage dig med til celledelings processen. Vi har sagt det før, men du har behov for at høre dette for at forstå, hvordan den virker. En celle er klar til at dele sig. Den menneskelige krop er designet til at forynge ... alt væv. Du har fået at vide, at der er nogle væv, der ikke forynges, men det er forkert. Det hele forynges ved forskellige hastigheder, på forskellige tidspunkter, og på forskellige måder. Det forynges. Så nu ved du, at den menneskelige krop er designet til at leve længe. Desværre er energien, I har skabt på denne planet og gennem det, I har været igennem, blevet slidt op. I lever ikke meget mere end 80 år. Det var ikke det, der var designet.

 

De bibelske personligheder blev nogle gange profeter, og nogle gange mestre, og var nogle gange bare der ... og levede i hundreder af år. Gjorde de virkelig? Eller måske er dette blot en metafor? Fik de dette rigtigt i Bibelen uden fejl i transskriptionen? Jeg har tænkt mig at fortælle dig sandheden. Det er meget præcist. For tusinder af år siden levede I i meget lang tid, Lemuriere. Hvis du kendte dit livspand, ville du gispe. Men sådan er det ikke længere. Instruktioner er bogstaveligt talt af planetens energi i løbet af tiden givet til DNA’et... en energi, som I har skabt gennem bevidsthed.

 

En celle deles. Lige før den deles, skal den have blåtrykket til at klone sig selv. Blåtrykket er tilgængeligt fra stamcellen. Stamcellen får sin information fra kvantedelen af DNA’et, som aldrig har ændret sig, siden du blev født. Det er forblevet statisk, det skyldes at intet nogensinde har ændret det ... og det faktum, at du ikke tror, det er foranderligt og derfor har accepteret aldring. Der er ikke en bevidst anstrengelse for at gøre noget ved det, og det ligger bare der, som det altid har gjort.

 

Den delende celle "taler" til stamcellen. Den siger, "Gør det samme, du altid har gjort? Ændre alt?" Og stamcellen taler til cellen, der deler sig, den siger, "Lav en anden en, bare lige sådan." Så forynger du ligesom sidste gang, og accepterer alt det, du modtog, da du blev født.

Der er en anden kvanteenergi på planeten, der har kvantefaktoren ... Det Store Shift. Det er en benevolence, som I har skabt, og det er nyt. Du er nu i en revolutionær forandring, og nogle af jer er klar over det og føler det. Det er et skift i den menneskelige bevidsthed og det skifter lige ind i kvante-faktoren, da I bliver mere kvante i jeres bevidsthed ... og det bliver benevolent. Det er grunden til, at du ser denne Jord reagerer på måden, den gør.

 

I er begyndt at se dem, der ikke vil tillade de gamle systemer. I vil ikke længere have diktatorer. Borgere over hele jorden vil have kontrol over livet. De ønsker ikke krig. De ønsker, at deres familier er sikre! De vil have fred og overflod. De ønsker, at deres børnebørn skal have håb om et bedre liv, end de selv havde. I er begyndt at se det igen og igen på de steder, der har haft diktatorer i årevis.

 

Spørgsmålet blev stillet: "Hvornår vil Afrika blive indregnet i dette? Vil landet få benevolent revolution?" Så igen vil jeg fortælle dig om den næste generation. Gæt hvem der kommer til at være der for at sørge for at dette sker? Manden i stolen! [Der tales om Lee] Det er hans valg, og han er rede. Han vil få sort hud, som han har haft før, og han kommer til at være lige der, hvor han har behov for at være.

 

Om femoghalvfjerds år vil han være klar til at tage afsted, og han vil ikke blive en kanal. Der er ingen måde at bevise det på, er der? Han vil heller ikke vide, hvem han havde været... men han vil bare vide, hvad han forventes at gøre. Ligesom med vidunderbarnet, er det skrevet i hans DNA, og han skrev det! Han vil ikke være alene, for der er nogen, han kender, der også vil være der. Måske endda lægen? (Taler om Dr. Todd Ovokaitys). Så karmisk rejser I ofte sammen, undtagen lige for min partners vedkommende, for han har droppet sin karma! Så hvad sker der? Svaret er frit valg og kontrol af hvem, du vil blive. Han vil ankomme "klar til at spille en rolle i et benevolent, forenet Afrika."

 

Inden da, vil der være et healet Afrika, moden og klar til at udvikle sig til et af de mest velhavende og ressource-fyldte kontinenter, denne planet nogensinde har set ... uden nogen historie, der er demokratisk. De vil ikke have nødig at aflære noget som helst! De kan starte fra ingenting. De kan tage det bedste fra ethvert system, som de nogensinde har set, og bygge det, Afrika vil blive, et af de rigeste kontinenter i verden. Og mens vi er ved det, vil de kun have én valuta. [Kryon smil]

 

Nogle siger, "Jamen, hvad med Kina? De er meget store. Se på hvad de har gjort." Så jeg siger igen, se på hvad de er nødt til at aflære. De er nødt til at omskrive tusinder af års kultur med henblik på at ændre sig. Afrika vil kun have historien, som I ser i dag. Sygdom, sygelighed, diktatorer ... og overlevelse. Der vil ikke være nogen etablering at huske eller omskrive. Det vil være originalt ... og benevolent! Det vil være velgørende energi på planeten, der arbejder i synkronitet for dig. Har du nogensinde spekuleret på, hvordan en energi som denne kan udvikles? Fordi den elsker dig, og den har en holdning!

 

 

Det Store Skifte

Her er hvad du bør vide: Inden for dette skift i menneskets bevidsthed, er du begyndt at modtage kvantefaktoren i benevolence i den menneskelige bevidsthed. Det vil sige, er den menneskelige natur bliver mere og mere benevolent, hvad dette også betyder er, at du nu er i stand til at kommunikere med et andet kvantefelt ... et felt omkring dig kaldet Merkabah, som er dit DNA felt. Dette vil skabe "en sammenløb af kvante kontaktflader med hinanden." Jeg ved ikke, om du ved, hvad det betyder i fysik, men jeg vil fortælle dig det: Det du tror, skaber du.

 

Så hvad er det første, du ønsker at skabe, menneske? Hvad med at omskrive dine DNA potentialer ... kvantedelene, der taler til stamceller og tillader dig at leve længere? Har du lyst til at leve endnu hundrede år? Hver gang jeg spørger om det, giver mennesker mig det gamle 3 dim. standard energi svar ... og jeg har lige hørt det her. "Ikke mig! Jeg ønsker ikke at se ud på den måde. Det er slemt nok, hvad jeg ligner nu. Jeg vil blive gammel og svagelig. Desuden vil Jorden da ikke støtte det. Befolkningen vil blive for stor. Det er ikke noget ansvarligt at gøre. Vi vil ikke engang være i stand til at brødføde så mange."

 

Åh, hvor 3 dim. af dig! Kan du se dine fordomme?

 

Den, der har set sort og hvid hele sit liv, er bange for farve: Hvad skal vi gøre med alt det? Det vil være forvirrende. Det vil distrahere os. Vi vil ikke engang vide, hvad vi skal gøre med det! Vi kan måske endda ødelægge os selv

 

Hvad nu hvis ... netop hvad nu hvis ... du så også er blevet klogere? Hvad nu, hvis I begyndte at styre det, der er jeres befolkningstilvækst og brugen af Jordens ressourcer på en bedre måde. Hvad nu, hvis I holdt op med at bruge Jordens ressourcer og i stedet vendte jer til havet for at få kraft, som vi fortalte jer om, hvorledes I kunne gøre? Hvad nu, hvis I besluttede at grave et hul og lave damp ud af den varme, der er under jeres fødder, i stedet for at bygge en atomreaktor? Hvad nu, hvis I endelig indså, at atom reaktorer er verdens dyreste og farligste dampmaskiner! Der er masser af måder at lave damp på, som ikke vil skade et dyr, eller luftmolekyler med, og den proces ligger og er klar til jeres opdagelse. Hvad nu hvis I bliver benevolente og ansvarlige, og GAIA støttede balancen i jeres numre? Sikke et begreb!

 

Hvad er det andet, du kan ønske at ændre? Hvordan med at skabe fred på planeten? Tro det eller ej, det er faktisk i gang og har været igang i over 50 år!

 

 

Ændring af det, der er i dit DNA

Stamceller er kun noget af det, der kan ændres i dit DNA. Hvad med dine emotionelle engrammer ... energien, som tillader bevidsthed? Der er nogen i dette rum, der har brug for at høre dette. Hvem er det, du ikke vil tilgive? Hvem er det, du mener, der har ætset sig ind i dit liv, noget som du aldrig kan glemme, og som du hver dag vågner op med? Jeg ved, hvem der er her. Husk ... Når en celle deler sig, lad os kalde den en hjerne celle, der spørger: "Lige sådan eller anderledes?" Har du talt med dine celler om det? Ønsker du det sådan i dit liv for evigt? "Lige sådan eller anderledes?" Dit DNA kan blive mere benevolent, hvis du ønsker det. Det kan blive mere fredeligt, hvis du ønsker det. Selv en begivenhed, der forårsagede at en sådan rædsel-skure blev ætset ind i din hjerne, som du mener aldrig kan glemmes, kan skrives om til at være i balance! Ser du, hvad det er, vi fortæller dig? Du har kontrollen! Lægger du mærke til dette her? Du kan skrive alt om. Dette er menneskevæsnets magt i denne nye energi.

 

 

Den gamle Sjæl har Erfaringen

I denne nye energi, vil gamle sjæle tage dette op først. Måske er du en gammel sjæl ... klog på planeten, og du starter med at begynde at ændre. Andre omkring dig vil se det i dig ... måske endda en ændring i den menneskelige natur, og de vil sige, "Hvad er det, du har fået? Det ønsker jeg også” Hvad vil du sige?

 

Du behøver aldrig nogensinde at give dem en Kryon bog! Du behøver aldrig at sige et ord om dit trossystem. I stedet iagttager de dit arbejde med andre menneskevæsener. De ser, du elsker andre, der tilsyneladende er uelskværdige. De ser, du interesserer dig for mennesker, som du aldrig ville have taget dig af for.

 

Den menneskelige natur bliver mere benevolent? Måske du begynder at se det steder, hvor du aldrig havde troet, du ville se det. Politik vil begynde at ændres.. Måden I gør forretninger på, begynder at ændre sig. Det I forventer af alle andre, bliver mere fredeligt og mindre skurrende. Åh, kære I, der vil altid være dem, der ikke er i balance. Der vil altid være noget, som I ikke kan kontrollere. Der vil altid være det frie menneskelige valg, og fængsler. Der vil være dem, der kommer til planeten for første gang, som ikke har en anelse om, hvordan noget virker, og tilsyneladende gøre alting forkert, ligesom I gjorde. Jeg taler om en langsom flytning af hovedparten af bevidsthed, og gamle sjæle er de første til at se det og lave dette skifte.

 

Der er en slægt her i rummet. Ikke blot én med mange livstider, men én med en visdom, der bringer dig til stolen. De spørgsmål, I stiller om civilisation og Jorden er kloge. "Hvornår får vi lært lektien?" spørger I. Joh, det begynder, og I er nødt til at se problemerne, for at stille det spørgsmål, ikke? Det er en visdoms pulje, der sidder her i rummet, der er enorm. Føler I ikke det?

 

Og så, kære menneskevæsen, har du mulighed for at begynde at vende tilbage til en energi, som du troede, du havde mistet, hvor mennesker har lov til at leve længere, og det ikke ødelægger miljøet. Hvor de ikke overbefolker sig selv, fordi de kan styre det via sit sind i stedet for love ... og gennem visdom.

 

En dag vil I møde stjerne frøene, jeres Plejade søstre og brødre. De er her nu endda, for de er kvante. I har Plejade forfædre, der lever meget, meget længe i en kandidat situation på en planet, der gennemgik en prøve af samme slags som jeres. Og den udviklede en kvante-faktor. De har benevolence, og de har kvante energi. Det er således, de kommer her øjeblikkelig og vender tilbage, og de ville aldrig afbryde jeres frie valg. Det er også derfor, de ikke lander og siger hej. I stedet sidder de og hepper på sidelinjen for det, I endelig har gjort. De venter med jer at fejre December solhverv  2012... halvdelen inde i 36 års skiftet, I befinder jer i.

 

Før vi lukker, kære I, vil vi igen fortælle jer, at dette er en langsom proces. Vi har set det før. Det sker gennem generationer, gennem børn af børn af børnene. Det er ikke noget, I vil se som en blitzlys oplevelse. Der kan være noget, der bevæger sig baglæns i et stykke tid, før det bevæger sig fremad. Men hvis I ser på det som et samlet forløb, er det et langsomt skib, hvor roret af visdom styrer hen mod en tid, hvor had vil være noget, der er isoleret, og ikke skjule sig i kultur eller religion. Det er fordi kvante energi er benevolent, og mennesker er begyndt at se dette.

 

Så det er sandheden i dag. Det er energien i dag. Det er potentialerne, som jeg ser denne dag, og det er derfor, vi giver jer dette budskab i dag. Gå anderledes her fra dette sted end du var, da du kom, vidende mere om hvem du er, og hvad du har gjort, og hvad der ligger foran dig.

 

Jeg er Kryon, en elsker af menneskeheden.

 

Og sådan er det.
 
 

Til-  bage

Opdateret d. 6.7.2011