Til-  bage
        Nedenstående er nedtaget fra den engelsksprogede Kryon hjemmeside: www.kryon.com/ channellings, og herefter oversat til dansk af Sigfred Skjold. Som betingelse for brugen er i originalversionen anført: Informationen nedenfor er gratis og tilgængelig, så du kan printe den ud og distribuere den efter ønske. Der er imidlertid copyright på den, der forbyder salg af den under alle former, undtagen for udgiverens vedkommende:Lee CarrollJordens Ukendte Historie


KANALISERING

jordens_ukendte_historie

 

Denne live kanalisering blev givet i Istanbul, Tyrkiet d. 11. april, 2015

 

Til hjælp for læseren er denne kanalisering blevet genset [af Lee og Kryon] for at muliggøre en klarere forståelse. Endda er yderligere oplysninger tilføjet. Ofte har det, der sker live, en underforstået energi i sig, der bærer en slags kommunikation, som den skrevne side ikke har.

Så nyd det forstærkede budskab givet i Istanbul den 11. april 2015.

________________________________________

 

 

Hilsner, kære I, jeg er Kryon fra den magnetiske tjeneste. Der er en ny vind der blæser på jeres vej. Kan I mærke det? Der er en ny energi her. Jeg ved, hvor jeg er [Istanbul, Tyrkiet].

Kære I, i aften ønsker jeg at give lidt mere information om stedet, hvor I befinder jer. Det er meget almindeligt for os at være i ​​en bestemt kulturs energi og give oplysninger om den. Vi har gjort det før på mange steder. For nylig [i marts 2015], gjorde vi det i midten af ​​et kontinent I kalder Australien.  Vi har gjort det i det sydlige Frankrig, i Det Forenede Kongerige (England), i Bulgarien og flere gange i dele af Rusland.  Disse navne repræsenterer lande, I har i dag, ikke dem i fortiden. Vi har også talt på denne måde i Ungarn, men hver gang jeg giver jer navnet på et land som dette, får I et billede af, hvor det er i dag. Men grænserne, der er trukket nu med de nuværende landenavne, I har nu, er meget nyere versioner af en helt anderledes historie. I kender kun disse lande i rammerne af jeres egen historie. Jeg ønsker at give jer en større historie i aften. Jeg vil gerne fortælle jer en ufortalt historie – en ukendt historie.

Dette vil ikke blive en særlig lang kanalisering, men den vil være pakket med dybe oplysninger for jer. Selvom budskabet i dag særligt er rettet til dem foran mig, er det et overordnet budskab til alle. Ideen er, at der er ældgammel historie, der er ved at blive fundet.  Med disse opdagelser kommer ubesvarede spørgsmål om menneskeheden i fortiden.  Denne kanalisering vil hjælpe jer med at besvare nogle spørgsmål om disse mysterier. Så læs videre.

Spørgsmålet, jeg ønsker at stille dem foran mig er dette: Hvem tror I, I egentlig er? Gamle sjæl, hvis du har fulgt mine oplysninger før, ved du, at jeg mange gange i årenes løb har fortalt jer, at menneskehedens historie er meget lang. Nogle af jer mener, at civilisations sædet, frøene, begyndelserne, måske faktisk centrerer sig på steder som Indus-dalen [oldtidens Pakistan, Indien, Afghanistan]. Det er, hvor man har fundet meget gammel civilisation. Men det er kun historien om denne fase af civilisationen. Jeg ønsker at forklare noget for jer.

Menneskeheden har haft fem starter. Når jeg nu siger starter, mener jeg, at en civilisation, I kalder menneskehed, er opstået, udviklet, og næsten afsluttet, fire gange, før jeres. I befinder jer i civilisation nummer fem. Den er omkring 10,000 år gammel for jer, så når I fejrer, hvad I synes, er jeres historie, er I i virkeligheden kun ved at se på den sidste fase - nummer fem. Tænk på dette! Der var fire andre menneske civilisationer før jeres. Jeg har en grund til at fortælle jer dette.


For optegnelsers vedkommende, er der mange myndigheder, der daterer tingene forskelligt, har færre eller flere faser, og betragter alt efter 2012 som endnu en fase. Men jeg ønsker I ved, at denne diskussion ikke drejer sig om dato ubetydeligheder, men snarere dybsindigheden i det, der nu er ved at blive opdaget - mere historie, end I tror der er, og en langt ældre rolle jeres sjæle gruppe har.

Jeg har tænkt mig at stille jer et personligt spørgsmål. Dette så alle kan læse og lytte nu og senere: Hvor har I været? Hvad har I lavet? Det virker som var det kun et par dage siden, min partner var i det, der kaldes det røde centrum af Australien. Der fejrede han en menneske race, der havde overlevet alle fem opdelinger eller faser af civilisationen! Aboriginer har været i mere end 40.000 år, men jeres historie går kun 10.000 år tilbage. Så jeg har et spørgsmål til jer: Hvor var I for 20 tusind år siden? Har I nogensinde tænkt på det? Jeres Akasha historie er enorm, men jeres historiebøger har ingen optegnede historier overhovedet, der går så langt tilbage - men den virkelige historie gjorde det! Og det gjorde den lige her! Uanset hvad historikere siger, var der meget her før det, I får fortalt var "begyndelsen".


Jeg vil gerne fortælle jer om civilisation i de to første faser. I vil aldrig finde fast bevis på disse tider overalt på Jorden, men hver enkelt af dem var ca. 10 tusinde år gammel. Der var langt færre mennesker dengang, de havde mindre indvirkning på planeten, og erosion har næsten helt slettet beviser på dem, og det de forlod.


Menneskeheden startede ikke på ét sted. Aboriginerne har ikke den historiske menneske-eksistens kant. Det er blot fordi, de var meget isolerede, og derfor kan I studere deres historie på ét sted fra begyndelsen, ligesom en tidskapsel. Men Europa var anderledes, og mangfoldigheden her skabte langt mere udvikling og vekselvirkning mellem grupperne. Det skabte også spørgsmål, som drejede historien rundt flere gange.

Jeg vil have jer til at tænke over dette, fordi jeres sjæle ikke først begyndte for 10,000 år siden. Næppe! I er meget gamle sjæle. Nu gælder det følgende for min tilhørere her i rummet: Hvad nu hvis jeg fortalte jer, at mange af jer var i en civilisations gruppe [en karmisk gruppe], og I har opholdt jer her, og levet her, selv før historien, I tror var her? Dette vil blive kompliceret, fordi alt det, I kender til i dag, er de nuværende grænser med de nuværende landenavne. Hvis jeg sagde Stor Persien til jer, hvad ville det betyde for jer? Ville det være tre lande? Fire lande? Måske fem? Dette område havde meget anderledes grænser dengang, ændrer sig hele tiden og havde forskellige områdenavne. Men det skete ikke i civilisations fase et og to, for de var små.

Menneskeheden afsluttede sine tidligere faser af forskellige årsager. I har aldrig fået ødelagt jer selv, men I kom tæt på. Gaia, Jorden var heller ikke ansvarlig for det. Det var altid Menneskebevidsthed, der gjorde det. Menneskeheden skulle vokse op, som børn vokser op, men i mange faser. De elegante tanker, I har i dag omkring organiserede samfund og åndelige systemer tog lang tid at udvikles. Lavere bevidsthed er årsagen til andre fasers afslutning. I kunne ikke komme videre. Når befolkninger er små og koncentrerede [grupperet sammen], er det nemt at se, hvorledes sygdom forårsaget af krig og mangel på ernæring kan racere gennem en lille landsby og næsten tage alle. Dengang var sygdom et totalt mysterium, og nogle mente, at den blev frembragt ved et trylleslag, hvilket gjorde den endnu mere skræmmende.

Nu talerjeg igen til gruppen foran mig, der var ikke så mange af jer i forhold til i dag, men I var i sandhed her! I var her i alle faser! Du, gamle sjæl, var på denne jord! Igen, hvor er her? Lad mig tegne et andet kort for jer. Strækkende sig helt ovre fra Bosnien, Kroatien og Serbien, til dengang at omfatte det, I nu kalder Persien, Tyrkiet, Syrien og Iran. Alt dette blev anset som ét sted! Tænk på det nu, da det er en historie før de 10.000 år, som vi kommer ind på om et øjeblik.

Historisk fase tre vil også være meget svær for jer nogensinde at finde beviser på, da mennesker ikke bygger store konstruktioner i nummer tre.  Det var ikke intuitivt at gøre det dengang. Det Mennesker gjorde i fase et, to og tre var at følge instinkterne i det de så omkring sig. Dyreriget opbygger ikke strukturer og bor i dem. Dyrene flyttede rundt og fulgte årstiderne. De var aldrig ret længe på ét sted. Så for mennesker, var det ligesådan. Der var ingen landbrug, der bakkede dem op. Tro det eller ej, Mennesker plantede aldrig noget, før i fase fire. Det I intuitivt tænker på, og bare er normalt i dag, var ikke deres måde at tænke på. De har altid flyttet med årstiderne. De kom også tilbage til de samme steder igen og igen med årene.  De spiste, hvad der var til rådighed, drevet af vejret og levende ressourcer.

 

Dette førte i sidste ende altid til territoriale kampe om vand- og jagtmarker, hvor umoden tankegang herskede og der til sidst skete drab. Dengang så I ud som I gør nu. I var ikke hule mænd, men I havde meget lav bevidsthed - intelligens, men med lavere bevidsthed. Der var altid kampe om magten, og umoden bevidsthed skaber næsten aldrig den høje tolerance vej. Jeg tror, ​​I forstår dette, for selv i jeres egen moderne kultur i dag, så I dette klart bevaret t i Anden Verdenskrig. Lav bevidsthed skaber ødelæggelse af civilisationen. Dette er hovedændringen, vi taler om i denne New-age tidsalder med et udviklende menneskel.

Det tog næsten 30.000 år før det var ved tiden I kom til fase fire, og I var begyndt at blive mere elegant i jeres samfunds tænkning. I byggede strukturer, store, og nogle af dem var centraliserede og samlet i bystater. I bosatte jer og måtte indsamle ressourcer alle steder fra og gemme dem. Så fase fire er afsat på min skala til at være omkring ved for 20.000 år siden. Tænk et øjeblik: Hvad skete der i løbet af denne tid med aboriginer folkene? Intet! De forblev de samme. Intet rørte ved dem. De mødtes aldrig med andre, så de havde en civilisation, der stagnerede, men var dyb i sin konsistens. Dette er blevet dokumenteret.

Jeg peger på dette for at give jer bevis på, at menneskeheden har været her i mindst 40 tusinde år eller mere. Der er nogle steder på denne planet, hvor der er begrundelse for 60,000 år, som værende tiden ​​jeres menneskeart har eksisteret. Alligevel er jeres europæiske historie kun 10.000 år! Dette giver ikke mening. Hvor var I for 20 tusind år siden? Svaret er her, i en historie, I er ved at finde.

En af de nye energi-egenskaber i denne planet er en opvågnende Akasha. I er begyndt at huske selve begyndelsen, måske omgivende Jordens knudepunkter, eller blot i enkel levemåde. De oprindelige Plejadiske hjem er, hvor civilisationen begyndte [Knuder og Nuller på Jorden *]. En af dem er endda tæt ved, mens jeg taler til jer [Ararat bjerget, et Nul]. Hvor var du? Jeg vil gerne indprente jer noget. I har været en del af denne jords puslespil langt, langt længere, end I ved af.

Jeg ønsker at tale om civilisationens fase fire, fordi I nu er begyndt at opdage den. Kære I, i de områder, som jeg lige har fortalt jer om, er der så meget at opdage, og det vil være så mystisk for jer, at I bliver nødt til at omskrive hele idéen om, hvad der skete her. Men det er ikke den store nyhed. Der er en tilbøjelighed i reinkarnation, som vi har fortalt jer om mange gange gennem årene. Det er det faktum, at I har tendens til at inkarnere i familiegrupper og ophold i visse områder. Om og om Igen, forbliver I her. Reinkarnation systemet har ændret sig i de sidste 30,000 år, og en mere sofistikeret menneskehed vil begynde at reinkarnere andre steder for at lette forskellighed og tolerance i mangeartede samfund.  Dette er kun sket i de sidste 10.000 år. Inden da, har I opholdt jer i den samme karmiske familie igen og igen.

Nogle af jer i dette rum har en gammel shamanistisk sjæleenergi, og I har ingen idé om, hvad der er under jeres fødder. Lag på lag af civilisation er der, ikke kun de sidste 10.000 år. Det er interessant, at lige nu på planeten, er dette politisk et af de eneste lande i dette område [Tyrkiet], der vil lade jer grave og finde ud af, hvad der er dernede! Næsten alle de andre lande, jeg nævnte tidligere, har problemer på en eller anden måde, de har ikke ressourcer eller måske et trossystem, der ikke vil tillade det. Det vil holde dem fra hovedopdagelse nu, men sådan er det ikke her.

Der er store mystiske og storslåede ting at finde, Kære I, og når I gør det, vil I vide at det ikke er jeres anerkendte historie! Når I begynde at finde artefakter af historie fra fase fire, vil de være meget forskellige fra alt i de sidste 10.000 år, og de vil være fra en anden bevidsthed og byggestil. Hvad nu hvis jeg fortalte jer, at nogle af dem vil "runge" i jeres Akasha? Hvad hvis jeg fortalte jer, at I har bygget nogle af dem, Kære I?


Hvordan kan jeg nu fortælle jer disse ting uden de vil lyde meget mærkelige? Menneskeheden voksede op som børn vokser op, i tusinder af år med langsom bevidsthedsændring. Jeg giver jer oplysninger, som ingen historiker vil være enig i. De fleste myndigheder føler, at den menneskelige natur altid har været den samme. Det er ikke sandt. Det er kun menneskelig natur i de seneste 10.000 år, som I virkelig vil genkende eller forholde jer til. I fase fire, var det meget anderledes.

Der er store arkiver af tidligere civilisationer ukendte for jer lige under jeres fødder. Der er nogle steder, I ikke har kigget på endnu, herimellem kyster til jeres have. Når I finder dem, vil det udvide jeres horisonter for, hvor længe I har haft en hoved civilisation her. Der er meget få steder på jorden, hvor jeg kan sidde og sige, det. I har en storslået historie her, og nogle af jer er ved at opdage det nu i jeres livstid. Den kommende teknologi vil afsløre ting, som I aldrig har set før, på steder, I aldrig forventede at se det eller fik lov til at kigge. Det I vil finde, vil være et mysterium for arkæologer, og de vil kradse sig i hovedet. Der vil være statuer og figurer af billeder, I aldrig har set før.  Der vil være skrifter på væggene med henvisninger til himlen, og I


Astrologi er en af ​​de ældste videnskaber på planeten, men den er ikke mere end 12,000 år gammel.  Dette er fordi det er et elegant system, der skulle udvikles af bevidste mennesker i jeres historie. Der vil være skrifter på væggene og billeder, I ikke genkender.  Nogle vil være meget mystiske, med aflange hoved figurer.  I tror måske, at de skildrer mennesker med særlige hatte, men det er de ikke. Dette er en af ​​måderne at identificere fase fire på, jeg giver jer her. Det er her, under fødderne, for jer at opdage.

Forstår I, hvad jeg fortæller jer? I er gamle. Dette er menneskeheden s vugge. På disse områder, jeg nævnede tidligere i dette budskab, er flere civilisationer begyndt, end på noget andet sted på planeten. Disse civilisationer er langt mere dybtgående end I er klar over. Mange af dem anerkender I ikke engang i jeres historie, og dog var I her og levede i dem.

Nu har jeg fortalt jer om planetens krystalgitter. Det er et esoterisk gitter, der husker menneskehedens begivenheder og bevidsthed. Det er kompliceret. Forestil jer det på denne måde. Uanset hvad Mennesker gør og tænker, huskes dette af Krystalgitteret, der dækker planeten. Det kaldes Krystalgitter fordi det indeholder menneskehedens vibration. Jo flere civilisationer, der er på ét sted, jo mere erindring er der, om hvad der skete der.

Hvordan kan jeg sige det til jer? Har I nogen idé om, hvor gamle I er? Har I nogen idé om, hvor dyb prægningen er, som I har foretaget på dette gitter? I gjorde det her, måske for 30. tusind år siden. Gamle sjæl, du forankrede dette land. Snavset tilhører dig, og du har rejst familie efter familie og kæmpet slag efter slag lige her! Det er af stor vigtighed, hvad det betyder med hensyn til dets indvirkning på den nye energi. Lyt til denne åndelige logik: Dem, der lagde grundarbejdet her, der byggede civilisation efter civilisation her, der rejste familie efter familie her, vil være dem, der naturligt vil vække og ændre den. I er shamaner fra fortiden. I er dem. Føler I det ikke? Gitteret taler til jer, husker jer.

Der er en vind der blæser i Tyrkiet, der er begyndt at ændre på tingene her. Har I følt det? Nogle af jer er bange for det. Der er en opvågnen, der foregår her, ligesom i landene omkring jer. Akasha vækker og nogle af jer er klar over skiftet, men I ved ikke, hvorfor det sker. Så det er derfor jeg er her, næsten efter aftale.

Der er en ny åndelig vind der blæser i Tyrkiet. Der er en tolerance i Tyrkiet. Der er en opvågnen, som I ikke forventede hos nogle af de unge i Tyrkiet. Der er dem, der ikke ønsker nogen ændring i Tyrkiet. Der er dem, der har investeret i den gamle måde i området, der vil kæmpe for at beholde det gamle. De ønsker ikke at gå ind i nogen form for ny energi, aldrig! Der er mange af dem, og de ønsker at skræmme jer. Kære I, de har ikke en chance! Der er en opvågnen af ​​lys og ny bevidsthed her, der repræsenterer dem, der er 30. tusind år gamle og klar til forandring! Det vil være jer.

I ejer snavset, træerne og selv dyrene kender jer. De kloge, naturens vogtere, kender jer. De mange-dimensionale portaler, I ved, findes her, kender jer. Det er jer, der kommer til at belyse dette sted.

Jeres fortid er ved at blive genopdaget her, og beviserne er allerede begyndt at blive afdækket. Der er historie her, ingen kendte til, bortset fra jer i jeres Akasha. Jeg vil sige det igen. Der er meget få steder, jeg kan sidde og give denne kanalisering, og det er på tide, at min partner bragte mig her, så I kan høre dette.

Gamle sjæl, du har en visdom, der kan bevæge dette område til et sted, der er storslået. Vær ikke utålmodig. Menneskelig bevidsthed bevæger sig langsomt, men er i gang allerede. Kan du ikke mærke vinden blæser? Den er forfriskende. På samme tid, er den forvirrende for mange. Måske I nu forstår, hvad I føler?


Vær ikke en, der ønsker at vende tilbage til de gamle måder. Se shamanen i dig selv. Se den vise i dig, der ved, hvorfor du kom. Nogle af de ældste sjæle på planeten er lige her, lige nu.

 Ved du, hvordan det får os til at føle? Vi har været sammen med dig siden begyndelsen, og der er ikke så mange steder på kloden som denne.


 Jeg ønsker I vil gå fra dette sted i aften, og vide hvem I er.Og sådan er det. 

* 141 Knuder og Nuller på Jorden Part 2 

Til-  bage

Opdateret d. 10.8.2015