Til-  bage
        Nedenstående er nedtaget fra den engelsksprogede Kryon hjemmeside: www.kryon.com/ channellings, og herefter oversat til dansk af Sigfred Skjold. Som betingelse for brugen er i originalversionen anført: Informationen nedenfor er gratis og tilgængelig, så du kan printe den ud og distribuere den efter ønske. Der er imidlertid copyright på den, der forbyder salg af den under alle former, undtagen for udgiverens vedkommende:Lee CarrollFysik i de næste 500 År


KANALISERING

fysik_de_neste_500_aar

Denne live kanalisering blev givet i Moskva, Rusland

Lørdag d.17. maj 2014

 

Til hjælp for læseren er denne kanalisering blevet genset [af Lee og Kryon] for at muliggøre en klarere forståelse. Nogle gange er der endda tilføjet oplysninger. Ofte, har det, der sker live, en underforstået energi i sig, der medfører en slags kommunikation, de trykte sider ikke giver. Så nyd det forstærkede budskab givet i Moskva, Rusland, 17 maj, 2014.

­­ -------------------------------------------------------------

 

Hilsner kære I, jeg er Kryon fra den magnetiske tjeneste. For cirka tre timer siden, gav jeg min partner oplysninger om emnet for aftenens kanalisering. Jeg har altid gerne villet advare ham på forhånd, når vi skal give en videnskabs kanalisering. Dette er en test for ham, for at se om han kan undgå at blive nervøs. Og faktisk drejer denne kanalisering sig om fysik. Det vil ikke komme til at blive en meget lang kanal, men den kommer til at blive husket. Jeg har denne gang valgt at denne information skulle gives dette sted [Moskva].

Der er altid dem, der vil spørge, "Hvad har det at gøre med min åndelighed? Hvorfor kommer en engleskikkelse her og taler så om videnskab?" Før jeg er færdig med denne information, tror jeg, du vil vide det. Kære I, er I virkelig villige til at adskille fysik fra Gud? Er skævvridningen af jeres tredimensionale eksistens så struktureret, at I vil tage Gud ud af skabelse? Selvfølgelig ikke. Men når vi begynder at sætte dette sammen, er der nogle der ikke er interesserede i de videnskabelige dele. Så vi kommer til at gøre det enkelt.

Min partner bliver ofte nervøs under disse drøftelser, fordi hans baggrund ikke omfatter fysik. Så hver gang vi begynder at tale om disse ting, tror han, han er udenfor sit fag [ikke øvet]. Han er langt mere tryg ved at tale om hjertetingene. Når vi taler om kærlighed til Gud og de ​​personlige egenskaber i kærlighed, som ethvert menneske har, ser min partner det og føler det. Han kender det og oplever det. Men når vi begynder at tale om atomstruktur, bliver han nervøs.

Hvad ved I om fysik? De fleste af jer vil sige, "Meget lidt", men nogle af jer, vil mene "temmelig meget". Så, lad os for de fleste af jeres vedkommende forenkle og afmystificere egenskaberne i det, som vi vil tale om i aften. Fysik er måden, fysiske ting arbejder på i din virkelighed. Så indtil nu omfatter det ikke mere end som så. For eksempel behøver du ikke en afdeling for åndelighed i fysik, og i al retfærdighed, har du endnu ikke set sammenhæng i dette. Så der er ingen undervisning i det i jeres skoler. I "studie boksene", adskiller jeres institutioner kemi og bio-videnskab fra fysik, men her vil der komme en tid, hvor selve centrum af alle lærings bokse vil starte med fysik, fordi i sidste ende vil den være fællesnævneren for alt.

Jeg vil gerne forsøge i disse få øjeblikke at præsentere potentialerne for jer i jeres fysik opdagelser for de næste 300 til 500 år. Disse ting sker langsomt for jer, og lige nu synes I, det er lang tid, kære I. Imidlertid er livstiden for et enkelt menneske i det, vi vil kalde verdens førende lande i sundhed, ved at snige sig op mod et gennemsnit på 80 år. Hvis du tager et 80-årigt liv, hvor mange sådanne, vil du være nødt til at leve, for at de vil udgøre de 300 år? Svaret er mindre end det du kan tælle på én hånd. Så sagt på den måde, er det egentlig ikke så længe, vel? Fire livstider for dig. Så lad mig fortælle dig, hvad der kan ske i dette tidsrum, eller det, du måske ser, ved blot at vende tre gange yderligere tilbage.

I har hørt om Kvantefysik? Lad os forenkle det og ikke bruge Kvante så ofte. Lad os i stedet erstatte det med mange-dimensional fysik. Så i dag er det meste af jeres fysik entals-dimensional fysik, op til fire dimensioner. I lever i fire (selvom I kalder det tre), og det er jeres fælles virkelighed - lineær 4 dim fysik. Kvantefysikerne arbejder hinsides de fire med mange-dimensioner. Simpelt. Så lige nu, som I sidder her, er I vant til visse ting og måden de arbejder på. Dette er ved at ændre sig.

Jeg har tænkt mig at præsentere jer for fire store opdagelser, der vil komme, og jeg har tænkt mig at forenkle hver enkelt, så alle kan forstå dem. Jeg vil ikke gå ind i de tekniske detaljer eller den hårde videnskab i dem. I stedet vil jeg forklare egenskaberne i dem.

 

Intelligent Design: En ny Forudsætning

Min partner omtalte [i sit foredrag] en fysiker og astronom, der har set på livets udvikling i almindelighed og udviklingen af universet, og han indså, at det ikke kunne være sket på den måde, I får fortalt, [tilfældig chance]. Matematikken beviser overvældende denne nye opdagelse og statistikken i, at det vil ske ved en tilfældig chance, er ikke mulig. Forskerne vil mere og mere begynde at indse dette. På hvert trin af udviklingen i jeres univers, jeres galakse og alle planeter og liv, vil der være en virkeliggørelse af de svimlende statistikker alene, at der måtte være et design eller en skævvridning. Derfor repræsenterer det brugte udtryk, intelligent design, faktisk en fremtidig opdagelse. Det taler vi om senere.

De der besøger jer fra andre solsystemer smiler, for de ved, hvad jeg er ved at fortælle jer. Den "skjulte fysik" ​​er grundlaget for deres evne til at rejse og være her. Den er også grundlaget for deres evne til at få oplysning. Ser I, det er mange-dimensional fysik, og den er kernen i deres virkelighed og åndelighed. De ved også, at I ikke vil forstå det meste af det, da det er hinsides det, I i øjeblikket vil tillade jer selv at opfatte som sandhed. Hvor skal jeg begynde?

 

Kvante Linse

Lad os begynde med det, jeg har fortalt jer før. Den første store opdagelse, som ikke er så langt væk, er det, jeg har talt om i to år. Det er en idé, der ikke er ny, og det er evnen til at se og måle Kvante energi. Lad os omforme det. Det er evnen til at se klart og måle mønstre i mange-dimensional fysik. Så snart I kommer ud af de fire dimensioner [jeres virkelighed], bliver opfattelsen af, at det ligesom er en ikke-defineret hvirvlende boble af ting, der ikke giver lineær fornuft - og det er meget forvirrende for alle, der blot ønsker at opholde sig i 4 dim. Kan du forestille dig at se tingene opfører sig på måder, der er "umulige"? Dette ville være en mange-dimensional virkelighed. Hjernen er nødt til at vænne sig til dette, og det vil den. Forestil dig at fortælle en borger, der levede i New England for kun 200 år siden, at man til sidst kunne sende stemmer og levende billeder gennem luften, og hele verden kunne høre og se dette med det samme. I dag er du ikke imponeret af det, for det er din virkelighed. Men de ville ikke engang tro det, og du ville blive betragtet som ude af balance! Det var simpelthen ikke med i deres opfattelse af virkeligheden, som de var vant til.

Menneskevæsner ønsker at tælle dimensionerne. De ser mange potentialer, og de grupperer dem i kasser med tal tilføjet. Nu, er dette et lineært begreb og ikke nøjagtig overhovedet for mange-dimensional fremtidig tænkning. Men det er fint at gøre det, for det passer til jeres "fysiske komfort niveau". Det hjælper jer med at identificere energierne, I føler og hjælper jer med at inddele ting. Men sandheden er denne: Når I kommer forbi de fire dimensioner, ændrer alt, der følger, sig konstant. Det hele er dynamisk, så det kan virke ubehageligt for dem, der har brug for linearitets konsistens. Det er ikke lineært, og det er ikke tælleligt [du kan ikke tælle dimensioner forbi de fire lineære, du har]. Det er en suppe af dimensional energi, der er i konstant forandring og vekselvirkende med sig selv. I vil til sidst se disse energier som "Kvante-mønstre".

Disse Kvante eller mange-dimensionale mønstre vil være synlige med et instrument, der vil blive udformet med en Kvante linse. Dette vil indebære det, vi vil kalde cryo-energi. Dette er teknologien super-nedkøling, og vi har sagt før, at videnskaben super-nedkøling har potentialet til at tillade denne opfindelse, og den faktiske linse vil fremstilles af plasma. Nu, er dette en del af det, vi har diskuteret før, så det er ikke noget nyt. Det nye er, at vi sætter disse ting sammen, så I mere flydende vil se det, der kommer og hvorfor.

Hvorfor er denne opfindelse så vigtig? Lad os endnu en gang afsløre, at når denne opfindelse sker, vil denne Kvante linse ikke blot anvendes til fysik. Den vil faktisk starte med astronomi. Men til sidst, når den er blevet mindre og drejet for at kigge på livet, vil videnskaben se Kvante mønstre overalt! Menneskeheden vil se det i hele naturen, og det vil ses i menneskets Merkabah! Forestil dig at se et 8 meter bredt Kvante mønster omkring hvert Menneske! Kan du se begyndelsen til ​​nogle nye, grundlæggende videnskabelige spørgsmål? "Er det liv eller fysik? Er vi nødt til at omdefinere liv?"

 

To love mere

Evnen til at se Kvante mønstre vil føre til den anden store opdagelse i fysik - opdagelsen af ​​to yderligere love. Disse love, som vi har fortalt jer, er en stærk og en svag mange-dimensional kraft. Dette vil bringe antallet af kendte fysiklove op til seks (I har kun fire nu) og vil medføre begrebet mange-dimensionale love. Disse manglende love vil begynde at forklare et aktuelt mysterium - manglende energi i kosmos. Det er også begyndelsen på at forstå åndelighed i fysik, men det kommer til at ske senere.

Disse to nye love vil til slut give en fuldstændig redegørelse for energien, I ser i universet og i jeres galakse. Jeg har tænkt mig nu at give jer nogle oplysninger, som vi ikke virkelig har forklaret før. I har en tendens til at bruge ordet universet og galakse for det samme; de er ikke det samme. Fysikken i jeres galakse er ikke nødvendigvis den samme fysik i alle galakser. Derfor er mit råd til jer at begrænse jeres viden og jeres studie til jeres egen galakse. Tro mig, der er masser at se på her!

Hvad bringer de to nye love jer? Den første er forklaringen på, hvad mørkt stof i de enorme mængder i rummet er. Mange-dimensional energi er magtfuld, men den matcher ikke de lineære modeller. Tidligere ansås det mørke stofs egenskab for at være enorm energi [baseret på, hvad det gjorde ved ting omkring sig], men det blev fejlagtigt fejlvurderet som værende en del af et newton sk 4D-baseret system, som det ikke er. Det er et ikke-lineært system, der er en del af mange-dimensional fysik. Mange-dimensionale dele af atomet er endnu ikke forstået. Der er energi der, enorm energi, og sandheden i det vil forklare det, som astronomerne ser på himlen som mørkt stof.

Det andet vil være erkendelsen af, at disse to nye fysikkens love til sidst vil bringe jer det, I altid har ønsket - Gratis energi. I har vidst det intuitivt ikke, at den energi, I skaber på planeten er udført på en arkaisk måde? At grave i jorden for at brænde noget for at få varme, er arkaisk. Alt drejer sig om varme, gør det ikke? Alt drejer sig om at skabe bevægelse med varme, gør det ikke? Det er det, I forstår ved at lave energi. Jeg vil lave en redegørelse. Alt det, I tror, ​​I ved om energi lige nu, vil en dag se ud som den gang, I opfandt hjulet eller selv ild. Det er gammeldags! Når I låser delen af mange-dimensional fysik op, vil I være i stand til at skabe ubegrænset energi på en meget forfinet måde, uden eksplosioner eller varme.

Nu er der dem, der vil sige, at visse opfindelser på planeten lige nu allerede har gjort det. Ikke engang nær ved! Tro mig, ikke engang nær ved. I forstår ikke finessen i, hvordan man tapper på de mange-dimensionale kræfter. I har ikke instrumenterne, og I kan ikke se, hvad I laver endnu. I er simpelthen ikke dér endnu. "Men Kryon, vi ved, hvordan atomets energi kan låses op. Vi har atomkraft." [Kryon griner] Virkelig? Du ved, hvad atomkraft er? Det er en kontrolleret eksplosion, så du kan lave varme! Det er ikke elegant, det er farligt for dig, og der er biprodukter, der kan skade menneskevæsner. Er det din idé om noget godt? Tænk bare: Det er styring af en meget farlig eksplosion til at lave damp - verdens dyreste dampmaskine! Atomkraft. Du har ingen idé om det.

Lad mig give dig et eksempel på dette. Lad os sige, at nogen på en anden planet opdager et klaver (forestil dig det sammen med mig). De opdagede, at det kunne lave en meget interessant lyd. Lad os sige, at denne lyd var ny for dette rumvæsen, der havde opdaget det, og han fandt, at han virkelig kunne få denne sjove lyd til ske, hvis han skubbede klaveret ud over kanten fra en bygnings anden sal! Nedstyrtnings støjen og alle strengenes brud, lavede musik. Det er atomkraft. I har ikke elegancen i at vide, hvordan man spiller på atomets nøgler. I ved ikke, hvordan man finder de mange-dimensionale vibrationer, der arbejder sammen, som langsomt og elegant frigør så meget energi som I nogensinde får brug for - en koncert af koordineret energi! Lyt nu, fordi her er et tip til en fysiker, der i fremtiden vil læse denne besked: I vil komme til ikke nødvendigvis at måtte frigøre energi for at lave varme. I stedet, vil I komme til at lave energi, der skubber genstande rundt. I vil komme til at kontrollere masse! Forestil dig det.

 

Sammenhæng med Skaberkilden

Den tredje opdagelse vil være noget, jeg kalder sammenhæng med den kreative kilde. Det er holdningen i benevolence (Velvilje - Godgørenhed, Velgørenhed) i skabelse - intelligent design og mere. Det er i atomar struktur. Det er "Gud i atomet". Det er en opdagelse, der vil være så dyb, at det vil rykke i religionerne på planeten, og det ikke på en negativ måde, for Gud vil simpelthen blive større for alle.

Opdagelsen af, at Gud bogstavelig talt er en del af fysikken vil blive bevisligt. Sammenhæng med den skabende kilde skaber en benevolence i måden fysik virker på. Fysik med holdning! Der vil komme en anerkendelse af guddommelighed i sagen. Åh, det er blot begyndelsen! Jeg kan ikke fortælle jer, hvornår det kommer til at ske, for det er begyndelsen til bevis på Gud i alt.

"Kryon, vil det komme til at forstyrre organiseret religion?" Nej! Det kommer til at bringe den sammen. Planeten er allerede en monoteistisk planet - én Gud. I alle doktriner, i alle religioner, én Gud. I er meget klar til det næste, der kommer. Religionerne på hele planeten anerkender allerede skabelsen fra én Gud. Dette vil være musik til jeres ører! Beviset på Gud i alt stof vil ikke forstyrre åndelighed, men vil snarere bringe den sammen. Der vil være fællestræk at fejre og doktriner vil langsomt ændre sig. Ensartethed og synkronicitet i tro. Ser du det? Men før dette nu kan ske, må der være en sammenhæng med hinanden. Dette vil ikke forekomme, mens I stadig dræber hinanden og hader hinanden i stor skala. Men det vidste du, ikke?

Hvad sker der med menneskevæsner, når de ikke har noget til fælles? De har tendens til at adskilles og endog til krig med hinanden. Hvad sker der med menneskevæsner, der finder de alle har noget til fælles? De har tendens til at slutte sig sammen, dele ressourcer, og fejre det, de har. Ser I, hvordan dette kan påvirke planeten Jorden? Kan I se, hvorledes det kan påvirke jer? Gamle sjæl, dette er det, du har ventet på. Forventede du virkelig, at det ville komme fra fysik? Det vil det! Hvorfor skulle det ikke det? Hvorfor skulle det ikke det? Hvis studiet af alle ting og hvordan de arbejder, åbenbarer Gud i alt, vil det da ikke forene? Det giver mening. Fællesnævneren for alle ting er kærlighed.

 

Fysik Bevidsthed

Den fjerde hovedopdagelse på planeten vil være det, der måske sker sidst. Det vil være erkendelsen, at den menneskelige bevidsthed vil være en egenskab i mange-dimensional fysik. Menneskebevidsthed, denne flygtige energi, vil ses som mange-dimensional Kvantefysik, med love og regler, der kan forstås, anvendes og bruges.

Ser I, hvor langt I kan gå? Kan I se, hvad Plejaderne allerede har gjort? Forstår I, hvorfor dem fra stjernerne vil trække sig tilbage og vente, til I opdager de ting, de kender? De vil ikke give dem til jer. Med frit valg, er I nødt til at bringe disse opdagelser ind i jeres virkelighed. Men potentialerne er der allerede. Disse nye opdagelser i fysikken har ventet på jer, men I var nødt til at passere forbi markøren for jævndøgns præcessionen. Dette var markøren, der angiver, I har passeret en gammel energi og er i stand til at begynde en proces med at løse Jordens problemer. Dette vil omfatte potentiale til rent faktisk at ændre den menneskelige natur, og tillade meget lidt tilbøjelighed til krig.

Vi har fortalt jer før, at der vil komme vindstød af gammel kontra ny energi og ret få krige over hele kloden mellem både gamle historiske fjender og gammel historisk bevidsthed. Det er efter dette endelig er blevet bragt på plads, at disse opdagelser vil finde sted. Bekymrer jer ikke om timingen, da en ældre generation med gamle ideer ofte må væk, for at tillade afklaringen til det nye. Vi har sagt det før. Grunden til at disse opfindelser kun kan gives til jer i en ny energi er, at med en mere moden menneskelig natur, vil I ikke have tilbøjelighed til at lave tingene til våben! I stedet vil I have tilbøjeligheden til at finde ud af, hvordan de kan give jer føde og give jer klæder og skabe energi til en befolkning, der har besluttet at leve side om side med samarbejdende tolerance.

Det er smukt, er det ikke? Hvis du kunne spørge en fra Plejaderne, ville du blive fortalt, hvordan det er at have disse ting og trække dem lige ud af atomet, indbefattet Guds benevolence.

Endelig vil I også være nødt til at se på kemi som en gren af ​​fysik. Alt i alt følger alle kemikalier på planeten og alle stoffer på planeten, fysikkens love. Kvante linsen vil vise mange-dimensionalt liv i alle ting, så biologiens kemi vil følge nye fysiklove. DNA er meget speciel. Det er en kombination af alle planetens videnskaber. Det har mange-dimensionale egenskaber; det er Kvante, og det har kimen til den kreative kilde i sig. Det låser i sin hukommelse alt det, du nogensinde var og vil blive. Det er den mest komplekse mange-dimensionale skabelse på planeten og til sidst vil I gøre en anden opdagelse - sammenhængende DNA.

Ah, lægen ønsker at vide [med henvisning til Dr. Todd Ovokaitys, der er til stede], hvad det er. Sammenhængende med hvad? "Du kan ikke forlade det på den måde, Kryon. Du kan ikke sige sammenhængende DNA uden at anføre, hvad det er sammenhængende med." Så jeg vil afsløre lidt om, hvad han allerede har set i sit arbejde. Hvis mange-dimensionalt DNA har sammenhæng med visse specifikke dimensionale egenskaber, vil det skabe, det I ser som magi! I vil kalde det magi, fordi I vil se menneskelig DNA begynde tilsyneladende at udvikle sig. Forskellene vil bogstaveligt talt forlænge livstiden på op til fire gange. Forskellen mellem DNA, der arbejder på 30 procent og 90 procent, er en dimensional indpasning, som vi vil kalde sammenhængende DNA. Nu ved jeg, de fleste af jer ikke forstår noget af det, men han gjorde det, og det er grunden til at han sidder her, og også for dem, der vil lytte til dette budskab i fremtiden.

Lad mig til slut fortælle jer dette: Kryons Kanaliseringer vil blive bibeholdt [arkiveres] for evigt. De vil aldrig forsvinde. Længe efter min partner er væk, vil der være et esoterisk bibliotek, og blandt tingene i det vil denne kanalisering, jeg giver jer i dag, være.

Nuvel gamle sjæl, her er din opgave. Jeg vil have dig til at finde den, når du vender tilbage, og jeg vil give dig grunden. Det er fordi det, jeg har fortalt dig om i dag, vil blive beviset på, at dette er en virkelig kommunikation. Hvis du ser bare én af ​​disse ting vise sig på måden, jeg har fortalt dig, vil det skubbe til hylsteret med opdagelser - og så vil du kigge efter de andre. Du kan måske ikke forstå noget af dette i dag, men i løbet af det næste liv eller måske det næste, vil du. Disse oplysninger vil aldrig blive gamle. I fremtiden vil der komme muligheder for at høre, se og læse dette budskab, som du ikke engang kan udtænke dig. Fremtiden vil blive meget anderledes, men denne information vil ikke forsvinde. Det jeg siger, og fremlægger i dag, vil blive bevist i løbet af tiden, og du vil være her for at se det. Når du hører ordet "Kryon", vil jeg have, din Akasha skal ringe! På denne måde vil du finde ud af, hvad dette ord repræsenterer, og så bliver du måske endda mindet om ​​denne dags energi, om dette sted, om dette møde, hvor jeg fortalte dig, at der ville komme et tidspunkt, hvor du ville opdage Gud i alting.

Kan du se, hvordan det begynder at forme en opsteget planet? Når du har opdaget dette, kan du ikke benægte det. Du kan ikke slette det, du finder ud af. Du kan ikke undertrykke det, for alle vil vide det sammen, og ingen kan nogensinde bruge det imod dig. Hele planeten vil langsomt begynde at ændre sit syn på hvem, der er her, og hvorfor.

Spørg en fra Plejaderne, for de gik igennem alt dette. Du vil måske spørge, "Har de disse opfindelser? Kender de alle disse ting?" Selvfølgelig! Disse og mange, mange flere. Jeg har ikke fortalt dig om de følgende 500 år! [Kryon smil] De næste 500 er tilstrækkeligt for dig i dag.

Der er så meget her, og det hele handler om dig. Alt sammen. Det er mennesket, der kommer til at gøre opdagelser. Det er mennesket, der kommer til at drage fordel af opdagelserne. Du har ventet længe, gamle sjæl, på denne begyndelse. Fejr den!

 

  
 

Til-  bage

Opdateret d. 11.8.2014