Til-  bage
        Nedenstående er nedtaget fra den engelsksprogede Kryon hjemmeside: www.kryon.com/ channellings, og herefter oversat til dansk af Sigfred Skjold. Som betingelse for brugen er i originalversionen anført: Informationen nedenfor er gratis og tilgængelig, så du kan printe den ud og distribuere den efter ønske. Der er imidlertid copyright på den, der forbyder salg af den under alle former, undtagen for udgiverens vedkommende:Lee CarrollEgenskaberne ved Tændstikholderen


KANALISERING

egenskaberne_ved_tandstikholderen

Denne live kanalisering blev givet i Sacramento, Californien, d. 2. juli 2011

 

 Til hjælp for læseren er denne kanalisering blevet revurderet [af Lee og Kryon] for at muliggøre en klarere forståelse. Ofte har det, der sker live, en underforstået energi i sig, som medfører en slags kommunikation, som de trykte sider ikke har. Så nyd det forstærkede budskab givet i Sacramento, Califonien, d. 2. juli, 2011.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Hilsner, kære I jeg er Kryon i magnetisk tjeneste. En gruppe af gamle sjæle sidder foran mig, som de ofte gøre. Hver enkelt har sine egne egenskaber, der er åndelige såvel som jordiske. Der er en dobbelthed, der er til stede med fuld hensigt, og I er bogstavelig talt i året 2011.

 

Hvis du undersøger tallene i 2011, får du, som vi har diskuteret før, energien i de to og de 11. To’tallet repræsenterer dualitet, elleve’tallet er oplysning. Du kan sige at 2011 er ”belysning af dualitet”. Når du lægger dem sammen, får du et fire’tal, der er struktur og Gaia. Så dette er året, hvor store lektioner forekommer. Undervisningen finder sted af grupper såvel som enkelt personer.

 

Hele årsagen til lektionerne er at udvikle medfølelse. Hvis Jorden i det hele taget bliver mere medfølende på nogen måde, stiger planetens egentlige åndelige vibration, og det er målet. Så de gamle sjæle i rummet har et mål at være her for. Det gælder ikke bare om at eksistere, og det er ikke bare at løse problemer, mens de er her. Det er hvad jeg har tænkt mig at tale om.

 

 

Potentialer.

Jeg har tænkt mig at tale om en metafor, som vi har givet så ofte før; men den får en særlig betydning, når vi giver den endnu engang. Jeg har en titel til dette budskab, som vi sjældent giver. Normalt lader jeg min partner gøre det senere. Denne gang har jeg tænkt mig at give den nu. Det er ”Egenskaberne ved Tændstikholderen.” Det er sådanne, der sidder foran mig lige nu, og som læser denne besked.

 

Der er to grunde til, at I ankommer her på planeten. Der er to sæt spørgsmål I går rundt med. Der er to spørgsmål, I har, når I sidder i en af stolene her. Det første spørgsmål handler, sådan som det skal være, om dig selv. Du spørger, ”hvordan kan jeg komme fra A til B og blive bedre til det, jeg er her for? Hvordan kan jeg leve længere?” du vil måske spørge: ”Hvordan kan jeg fjerne drama i mit liv? Hvordan kan jeg blive sundere?” det andet spørgsmål er  ”hvad kan jeg gøre for planeten?” Disse spørgsmål er egentlig ikke noget der kommer i par. Anden del kræver en sammenkomst af gamle sjæles energi, som ønsker at vide, hvordan de kan blive her længere og gøre det arbejde, de kom for. Hvis du vil interviewe alle her i stolene. vil de give et andet svar på, hvad deres arbejde handler om. Men de ville ikke være her, hvis de ikke havde stillet det andet spørgsmål.

 

Så vi vil være ganske omfattende og alligevel temmelig specifikke. Vi vil give dig begreber, som du ikke har tænkt på – grunden til at du er her, gamle sjæl. Lige nu, især nu, er grunden til, du er her, at give lys på mørke steder. Du er ikke her for at forsøge at evangelisere eller ændre et andet menneskes tro til det, du tror, for tro er ikke problemet. Planetens vibration er spørgsmålet. Den kan kun ændres med en bevidsthed, der er ren. Og det ligger ikke i det, du mener. Det drejer sig om væren, og ikke om gøren. Det handler om at være lys, for når du går rundt med oplysning, ændrer du det, der er mørkt.

 

Man kan sige, at du tager den nye energi, hvor den gamle energi plejede at være, og det ændrer alt omkring dig. Det er hele dit formål. Så vi kommer til at være specifikke her om et øjeblik. Vi går fra det store til det der er småt, og det første er denne metafor, selv endda inden jeg begynder undervisningen. Igen kære I, til dem i dette rum, og til dem især, der læser dette budskab lige nu, jeg ser jer.

 

En af Guds egenskaber er, at der ingen tid er. Hvis du lytter til disse optagelser i dette øjeblik eller læser dette budskab et eller andet sted, sker det i nu’et. Det er sådan tiden er for mig. Sådan er det ikke for sjælene foran mig, for disse gamle sjæle foran mig her, de er i en tre-dimensional tilstand eller på et liniært tids-spor. Det er væsentligt for dem at leve deres liv på en koncis måde. Sådan er det ikke for mig. Så potentialet i jeres ører, der hører dette, var kendt for mig som noget, I kunne gøre. Jeg ved, I er her. Jeg ved, I lytter og læser. Dette er måske svært for jer at forstå, fordi I kunne sige, ”hvis gud ikke kan forudsige fremtiden,”  kan I sige, ”så Kryon, hvordan vidste du, at jeg ville lytte eller læse?”  Svaret er let, fordi potentialet i jeres handling var så stærkt, at jeg vidste, I ville gøre det.

 

Jeg sidder foran en gruppe med omkring ved 100 sjæle. Nu vidste jeg, da de traf deres beslutning om at komme. Jeg kendte til potentialet, der lå i, at de ville finde ud af dette med mødet her. Jeg kendte endda hvem, der havde fundet ud af det i går. Jeg vidste det. for denne energis potentiale er det, der er i kvante suppen, som jeg har talt om så tit. Ikke fremtiden, men potentialet. Dette tillader os at komme med et følge, der så er smigrende for de af de gamle sjæle, der sidder i stolene, og for deres liv, for deres lektioner. Det driver endda genstanden for kanaliseringerne. Vi venter på, at I kommer og sætter jer foran os kære I, lang tid før vi virkelig ved, hvad vi vil komme til at sige, og hvad vi vil komme til at gøre. Så jeg kender jer og takker jer for være her. Dette er vores tid på planeten.

 

 

Lys og mørke metaforen.

Lad os begynde undervisningen. Metaforen er blevet givet igen og igen. Forestil dig, at der er et rum fuldt af væsner, kaldet menneskeheden, der går rundt i mørket. Så metaforen her er åndeligt mørke. Menneskene ved ikke, hvem de er,  eller hvorfor de er. De har intet begreb om, at de er en del af Guds kreative energi. De følger alt det, der gives dem, og alle doktrinerne de lærte om, da de var unge. De finder Gud i hvilket hjørne, de kan. Nogle finder Gud væsentlig, og andre gør det ikke. Mange gør bevægelserne mekanisk. Og forstår ikke mere end bevægelserne.

 

Tilsyneladende støder de ofte mod hinanden i mørket. Nogle af dem støder mod hinanden og bliver vrede … en krig begynder. Det er, hvad der sker i mørke, når I ikke rigtig kan se, hvad der sker, bortset fra det, I ved om jer selv. Derfor er det, der foregår, adskilt fra jer og altid et mysterium. Derfor er der drama. Derfor er der sammensværgelse og mistillid. At være i mørke skaber krig. At være i mørke skaber adskillelse og had. At være i mørke skaber frygt og angst.

 

Men nu, som metaforen fortsætter, er der én i mørket, der ved hvem vedkomne er. Man kan sige, denne persons egenskab er at være vores Tændstikholder. Denne person bærer evnen til at skabe lys med sig. Lille som vedkomne kan være, har denne person dog en tændstik. I et helt mørkt rum er en tændt tændstik interessant, for den skaber lys nok, så alle svagt kan se, så denne Tændstikholder i det mørke rum, på egen hånd, beslutter at tænde den. Årsagen? Den er at studere sin egen åndelighed, sit eget selvværd, at tænde sin tændstik for at se sig selv bedre.

 

Så de lyser for sig selv, så de kan tage det Højere-Selvs hånd og opdage hvem de er. Derfor tænder vedkommende sin tændstik. Og i processen med at tænde denne tændstik, oplyser vedkommende resten af rummet meget svagt. Pludselig kan mennesker se hinanden, og de kan lide det! De ser familie! Frygten begynder at gå væk. At forstå hvem der er ved siden af dig, skaber forståelse og fredfyldthed. Der er mindre mistillid. Nogle kigger faktisk efter, hvor lyset kommer fra. Mange gør ikke.

Tændstikholderens lys-egenskaber er de samme som fyrtårnets, der står ved havet, og som vi har givet jer før. Fyrtårnet står alene, helt alene. Det udstråler et lys, som andre måske eller måske ikke ser, Men styrer dem sikkert i havn efter deres eget valg, da de har valg-roret på deres eget livsskib. Tændstikholderen sidder med tændstikken, har tændt den for sig selv, men det påvirker alle omkring dem på en positiv måde.

 

Tændstikholderen siger ingenting. De, der sidder omkring denne person, kender måske ikke hans/hendes navn. De ved måske ikke engang, at hun har tændt en tændstik Alt det, de ved, er at de kan se nu! Nogle af dem begynder at lede efter tændstiken i sig selv, og de begynder langsomt at tænde deres egne tændstiker, og rummet bliver lysere. Jo lysere i rummet bliver, jo mere ses og er ikke mere et mysterium, og jo længere et menneske kan se forbi sig selv og sin nærmeste familie, jo mere forståelse er der, jo mere fred. Dette er planetens egenskab, som vi ser det lige nu.

Vi har forklaret om og om igen, at mindre end en halv procent af planeten, må tænde tændstikken for at der kan blive fred på Jorden. Nu kender du ræsonnementet bag dette. Det betyder, at der kan være mennesker over hele planeten, der aldrig stryger en tændstik, som ikke tror på noget, af det du tror på, men de deltager alligevel. De deltager i jeres lys.

 

Det er måske svært for dig at forstå – hvordan en lille tændstik vil gøre en forskel. Men det gør den. Så i dette rum, og lyttende til mig nu og læsende disse ord, er Tændstikholdere. Hvordan kan jeg vide det? Fordi jeg kender dig. Åh, menneskevæsen. Der er krigere i dette rum, der er historier, der vil få dit hår til at rejse sig. Der er heroiske handlinger og glæde. Der er sorg hinsides tro, og der er taknemmelighed. Alt, det I nogensinde kan forestille jer er sket for et menneske på planeten, er her lige nu. Nogle af de største dramaer, der nogensinde er præsenteret på Jorden, deltog I i. Nogle af de mest heroiske handlinger, et menneske kan gøre for et andet, har I gjort. Nogle af lidelserne, der aldrig skulle have fundet sted på planeten, har I oplevet. Nogle af de største festligheder, som planeten nogensinde har set, drejede sig om jer.

 

Forskelligheden i den gamle Sjæleenergi

Der er mænd her, som har født! Dette skyldes, at deres køn er anderledes i dag, end det var dengang. Der er kvinder, der har båret kamppanser, fordi deres køn var anderledes, da de bar det. Gamle sjæle skifter, ved du? Her er noget, jeg har tænkt mig at fortælle dig nu, og jeg vil have dig til at lytte, fordi det er et begreb, man ikke tænker på ret ofte. Mennesker har tendens til at opholde sig i familiegrupper i meget, meget lang tid gennem mange inkarnationer. De bliver også i kulturer i meget, meget lang tid. Åh, kan I flytter rundt, når I er født, men du kan ikke ændre dit blod, vel? Du kan ikke ændre, hvor du kom fra, ligegyldigt hvor du flytter hen, kan du? Du sidder måske i en stol i dag i Amerika, men det kan ikke ændre på, hvor du er født. Så det, jeg ønsker at tale om, er udenfor rammerne af de tre dimensioner. Dette betyder, at det er uden for din forståelse af måden, tingene fungerer på, eller hvordan du tænker

om dine forfædre, slægtninge, og herkomst i almindelighed. Det er anderledes end måden, du opfatter, tingene fungerer på. Så nu vil vi tale om dine forældre, dine bedsteforældre og deres forældre. Vi vil gå 100 år tilbage eller mere.

 

 

Skiftets Timing

Min partner talte i dag om fraktal tid. Han gav jer eksempler på, hvorledes tiden faktisk løber i en cirkel, der ikke giver nogen mening i de tre dimensioner, sådan som I opfatter det. Men det er måden, tingene forløber på i en mange-dimensional verden [med brugen af ordet kvante for at antyde det]. Din egen videnskab begynder at forstå og deltage i troen, at tiden meget vel kan løbe i en cirkel og kan have det, de vil kalde fraktaler eller en forudsigelig cyklus af potentiel indflydelse, der opstår på en almindelig sti, når du skrider tværs over tidscirklen. Disse potentialer kan beregnes, og så står de der, selv uden disse, der kan give dem en esoterisk forudsigelse, disse, der har de gamle kalendere. Kalenderne afspejler tids cyklus’en.

Vi har diskuteret med jer, at mayaerne havde et system i deres observatorier ved siden af ren astronomi. Ligesom mange af de gamle, brugte de deres intuition til at udvikle systemer omkring kalenderen, som var det esoteriske [det åndelige] i undersøgelsen af tids-fraktaler og forudsigelser af potentialer, der bruges selv i dag. Vi fortalte jer, at I befinder jer i et 36-årigt vindue, der repræsenterer præcessionen af jævndøgnene, i centrum af dette tidsvindue, hvilket er 2012. Vi fortalte jer, at denne 36-årige hændelse er det, I har kaldt den Galaktiske 2012 stillen-på-linie energi, også det, I har kaldt Det Store Skifte. Hvis dette er tilfældet, betyder det, at det var forudsigeligt - og mange forudsagde det. desuden, hvis det er tilfældet, betyder det, at det var forventet, og forventningernes potentialer er over jer nu.

 

 

Et Kvante Møde med dine egne forfædre

 Lad mig tage dig med til den anden side af sløret, hvor der ikke er tid. Husk at vi ikke er i den lineære 3. dim. på min side. Vi er i en flerdimensional tilstand, som vi ofte kalder en kvantetilstand, ved hjælp af endnu en virkelig fysik metafor, der betyder "uden for d. 3. dim.” På den anden side af sløret, vil jeg fortælle jer om møder, der har fundet sted og stadig sker. Når der ikke er tid, kun potentialer. Når der kun er potentialer, og selv fortiden, nutiden, og nu’et er sløret for dig. De er slørede, fordi du har et 3 dim.-filter. Fremtiden er ikke kendt, men potentialerne i det, du kan gøre er, og styrken af potentialerne frembringes af jeres bevidsthed, og det der sker i dag, i går, og i morgen.

 

Kom med mig til mødet med dine forældre og bedsteforældre, for de repræsenterer sjæle ligesom din. Ligesom du, er de et stykke af Gud Skaberen. Selv om de aldrig vækkedes til at undersøge dette forhold, mens de var på Jorden, er de IKKE på Jorden for at deltage i dette møde. Lad os gå til dette møde, hvor de er, selv nu, ja lige nu.

"Vent lige et øjeblik, Kryon! Mine forældre er stadig i live. De kan ikke være i et møde på den anden side af sløret." For os er de stadig i dette møde, fordi en del af din sjæleenergi er på den anden side af sløret hele tiden, kære du. Hvad tror du dit Højere Selv er? Det er energien i din egen personlige, engleagtige form. Metaforen, vi holder af at give, er at en fod er på den anden side af sløret hele tiden, og en fod er i 3. dim. Hele dualitets spørgsmålet og prøven af dit liv er at åbne døren og se det, og at tage hånd om det, der er dit Højere Selv. Dit Højere Selv har været det samme Højere Selv hver eneste gang, du har været på Jorden, den samme der har taget de forskellige menneskelige kroppe i besiddelse i dine mange inkarnationer. Der er en ensartethed gennem tiderne. Kan du se det nu? Uanset hvor mange tidligere liv, du har haft, ligegyldig hvad du har gjort, uanset hvor du har været, er det samme Højere Selv der. Det er din kerne. Begynder du nu at forstå, hvorfor du ønsker at forbinde dig med det?

 

 

Fødslen af  Tændstikholderen.

Kom metaforisk med til dette møde sammen med mig og iagttag. Dine bedsteforældre er der også. De kigger på alt med Guds sind, som er deres, mens de er i mødet. De er ikke i 3. dim., de er på det perfekte sted, som Skaber-energien repræsenterer hinsides alt, du kan forestille dig. Selv om der ikke er nogen individualitet eller særegenhed ved Guds dele, og selv om disse i mødet er del af en kollektiv kvante gruppe, er essensen af potentialet, at den de har været, og den de vil blive, stadigvæk er repræsenteret der. Jeg spørger dig ikke om at forstå dette. Jeg spørger dig om at se det sammen med mig. Alle deres tidligere liv, er med dem der.

 

Nu vil jeg fortælle dig, det de sagde i det, du kalder din fortid:

 

"Vi kommer ind på planeten. Vi kommer til at være der i en lavere energi, og vi vil forsøge at udstråle så meget lys, som vi kan, men det vil måske ikke blive meget. Vi vil måske aldrig vågne,” siger de. "Fordi det ikke er tiden,” siger de. ”Men vi ser potentialet i den Galaktiske på-linie-stilling true. Vi ser 36-års vinduet komme. Vi er måske ikke engang i live,”  siger de. Men de har planer om at komme alligevel. De er gamle sjæle og har noget at gøre: Plante frø.

 

"Så hvorfor kommer de til planeten, mens der er en gammel energi" spørger du måske. Her er svaret: De kommer til planeten – dine bedsteforældre, alle fire – så de kan føde din mor og far. Nu, er din mor og far også med i mødet – og mens vi er ved det, også du. Og dine børn. Forstår du det? I er alle en del af kollektivet og dele af jer forlader det aldrig, selvom du er her, og går på Jorden. I dette kvante møde, er der ingen lineær tid, kun tids-potentialer. Det er svært for en lineær tænker at fatte.

Lyt: Dine bedsteforældre, forældre, og du er enige i det jeres forfædre siger: ”Vi vil gå igennem dette, så timingen er korrekt, at vores børn vil blive født i Skiftet"  De ved, hvad potentialerne er, og de vil sikre sig, at det er DIG, der ankom i løbet af denne tid. Jeg kunne gå endnu længere tilbage end dine bedsteforældre.

 

Hvis det er sandt, at tidspunktet for skiftet er kendt i forvejen, nu da det er en del af Gaia, og også jordens omdrejninger, så er det et system og ikke tilfældigt. Det betyder, at planlægningen af potentialerne for sjælene, der besad dine forfædre, såvel som dig og dine børn, placerede sig perfekt, så din cellestruktur har blodlinien den har, og Akasha optegnelserne, de har. Har du nogensinde tænkt over dette? I kan endda begynde at indse, at I faktisk kan være "gamle sjæle specialister," her på det perfekte tidspunkt.

Lad os igen tale om dine forældre, som vi har gjort før. De kan sige, "Vi vil komme til planeten, møde hinanden, og give fødsel til denne sjæl, en gammel sjæl [mange inkarnationer på jorden], en af de ældst mulige sjæle, endnu ældre sjæle end vi selv. Vi vil måske aldrig vågne. Men det er vores opgave at gå ind på planeten. Vi kan ikke holde så meget lys. Vi kan endda kritisere dem, vi føder. Vi kan måske endda smide dem ud af familien! Vi vil måske endda misbruge dem. Den gamle energi kan måske fuldstændig skjule hele denne værende guddommelige hensigt for os, men det er derfor, vi tager afsted, så vores børn vil blive dem med visdommen i et opvågnings potentiale. De vil blive Tændstiksholderne."

 

Nu, standser vi for at minde om, at der ikke findes forudbestemmelse. Så igen, dette er et planlægningsmøde om potentialer, ikke kontrakter. Men menneskevæsner inkarnerer i karmiske grupper, så tiltrækning og synkronicitet spiller ofte ind for at styrke de overvældende chancer for, at de rent faktisk vil møde hinanden og komme sammen for at føde dig.

Tændstikholderne i metaforen ovenfor, er dem, der er født i denne tid, som metaforisk kan tænde en tændstik i det gamle energi mørke og oplyse planeten. Har du nogensinde tænkt på det? Dine forældre kom sammen med hensigt. Åh, jeg ved du vil sige, "Vent et øjeblik, Kryon, du ikke kender mine forældre. Jeg tror ikke, de har denne bevidsthed i sig."  Måske ikke på denne side af sløret, kære I, men forstår du, hvad jeg siger? Med Guds sind, ankom de sigende, "Vi vil sandsynligvis ikke vågne op. Vi vil ikke huske dette planlægningsmøde eller endda tro, at det var muligt. Den gamle energi vil holde os fra at se. Men vi kommer til at få et barn, der er en Tændstikholder, en meget gammel inkarneret sjæl på denne planet. Det er derfor, vi er her."

 

Det er derfor, dine bedsteforældre ankom, og deres bedsteforældre ankom, som de gjorde. Slægten er der, så du kan se den. Potentialerne er der, så de kan ses, og du sidder i stolen i dag og lytter til denne kanalisering, fordi det hele arbejdede sammen, og her er du, Tændstikholder.

 

Tændstikholderens egenskaber

Lad os snakke om tændstikken du har, kære du. Jeg taler til Tændstikholderne, der er her, der læser. Uanset hvornår du skaber lys, i enhver situation, gennem dine egne individuelle handlinger, ændrer energien, du skaber, Gaia’s energi, hvor du går. Den ændrer det, der er kvante omkring dig. Hele jorden kender dig. Hvis du vågner, ved hele Jorden, at du har gjort det. Gaia kender dig. Du går ind i skoven alene med træerne, de kender dig. Dyrene kender dig. Gud kender dig. Jeg kender dig. Det er derfor, du kom. Det er det, du føler nu, der bringer dig her. Det er derfor, I sidder i stolene, og derfor du kom i dag.
 

Du kan sige, "Hvad er det, der er anderledes ved mig? Hvad føler jeg i dette liv? Hvorfor er der en følelse af, at jeg er nødt til at gøre noget?" Godt, vågn op, Tændstikholder, for det er din skæbne. Med frit valg, vil du oplyse dit liv til punktet, hvor alle omkring dig ved, hvem du er, eller i det mindste føler dit lys.

Så lad mig spørge dig om din familie. Jeg vil spørge dig om din nærmeste familie, dit blod familie. Hvordan behandler du dem? Der er nogle, der vil sige: ”Nå, lad os ikke bringe dem ind i dette, fordi jeg holder ikke særlig meget af dem." Det er grunden til dramaet cirkler rundt hele tiden, kære du. Du fortsætter, "Jeg gør mit bedste, men jeg holder ikke særlig meget af dem. Men jeg har det fremragende, når jeg går til New Age møder. Jeg elsker alle der, hver eneste af dem."  [Latter] Ja, men det spurgte jeg dig ikke om. Det er nemt at komme at komme ud af det med andre ligesom dig. Det er fordi I alle har et lys! Nej, jeg taler om dig alene i mørket, med dig selv. Jeg vil gerne vide, hvordan du behandler din familie.

 

Lad mig fortælle dig, hvordan Tændstikholderen ser på familien, den nærmeste familie. De ser væk fra misbruget, de ser væk fra dramaet, de ser og ser hvad der er gjort for dem. De kan endda sige til Ånden, "Mor og far, tak for at give mig livet og for at vide på den anden side af sløret, at jeg kan ændre planeten. Tak for hvad I har gjort i dette planlægningsmøde. Ligegyldigt hvad ordene er blevet eller slyngerne og pilene og misbruget og navnene jeg er blevet kaldt, ærer jeg jer." Nu er det dig?

 

Du kommer ind i forhold; du vokser, forholdene ændres sommetider; du er i dem i lang tid, og de skifter igen. Lad os nu sige, at der er drama i dette forhold. Husk, dette er ikke en blod slægtning, det er et tilvalg. Tror du, der er en mulighed for, at de var i et andet møde? Dette bliver lidt tungt at tænke over, ikke sandt? Så hvordan ser du disse i dette forhold? Ligegyldigt hvad ordene har været, uanset hvad handlingerne var, uanset hvad forræderierne var, uanset hvad der foregår i dag, ser Tændstikholderen på dem og siger: "Dette er en skabning, der af Gud er designet til at give mig lektioner og til at skubbe mig ud af reden. Måske lektionerne endda er til at give mig et spark i bukserne, så jeg kan få medfølelse for resten af menneskeheden. Tak, Gud, for dem.” Det er, hvad Tændstikholderen siger. Kan du gøre det?

 

Tændstikholderen har Guds lys, og du kan sige, "Jovel, du er ved at beskrive Moder Teresa! Jeg er ikke sikker på, jeg kan gøre nogen af disse ting. Dette er en hård opgave, Kryon, for du ved virkelig ikke, hvad der er sket i mit liv... hvad der er foregået med dem omkring mig og min familie." Åh jo, jeg gør. Ser du, jeg var der. Og mens vi er ved det, var alle englene, du tilsyneladende bærer rundt med dig, det også. Hvorfor har du ikke taget deres hænder, når de havde dem strakt dem ud? Jeg ved, hvem der er her! Du ønsker altid at gøre det alene, gør du ikke? Du må hellere lytte, min partner, fordi dette er også til dig. Du altid ønsker at gøre det alene – se al den hjælp, der er omkring dig, men du ønsker altid at gøre det alene. Vi ved, hvem der gjorde hvad for hvem. Vi var der ved hvert skridt.

Egenskaberne hos den rene Tændstikholder er at skubbe kærlighed. De har tolerance over for hvert eneste menneske, som de kommer i kontakt med. De antager, at kærlighed er til stede i enhver situation. De skaber lys.

 

Jeg vil gerne fortælle dig om mørke og lys, endnu engang. Hvis du har et lys tændt, kan mørket ikke trænge ind over dig. Hvordan kan mørket, som ingen energi har overhovedet, være omkring og invadere dig, når du holder lyset? Mørke er defineret, som fravær af lys. Nogle Lysarbejdere har en mærkelig 3 dim. - opfattelse, der siger :Jeg ønsker ikke at være der, fordi mørket kan få mig. Jeg er meget forsigtig med hvor jeg går. Jeg ønsker ikke at gå rundt om disse mennesker, fordi de har mørk energi."  Hvorfor går du ikke der hen og udstråler dit lys i deres liv, åh du modige? Går du kun derhen, hvor der er andet lys? Går læger på arbejde og besøger kun læger?

 

Hvordan behandler du din familie? Når du går på arbejde, hvad foregår der? Jeg kan høre pralet nu: "Jeg har den værste boss i verden. Det er en, der fryder sig ved at pine os med opgaver, der ikke giver mening overhovedet, bare for derefter at gøre arbejdet for os. Denne chef kan ikke lide New Age, fordi han tilfældigvis tror anderledes, så han gør grin med det." Du tror ikke, vi ved det, kære? Husk, at de ledende ikke altid har visdommen til at lede. Nogle gange er de superegoister. Tror du ikke, vi ved det? Det er på den måde, de kom til at være der, hvor de er. Så hvordan behandler du dem? Fortsætter de med at trykke på dine knapper? Gør de tingene blot for at irritere dig? Eller måske er det bare en, der altid er deprimeret? Derfor er du i dit arbejde nødt til, hele tiden at gå i den mørke energi - eller bliver der mere  lyst på grund af dig?

 

Jeg ønsker at give dig sandheden, Tændstikholder. Hvis du holder dit lys, vil intet mørke eller mørk energi komme til at påvirke dig. Du vil komme til at gå hen til dette sted, åbne døren og gøre dit arbejde. Og mens du er der, siger du: "Tak Gud, for jeg har et job. Tak for at jeg nu er kommet så langt, for hvor jeg end går, gør jeg en forskel." Nogle siger, det er umuligt at gøre en forskel på arbejdspladsen. De siger igen, "Du kender ikke mit arbejde." Åh, hvor tre-dimensionalt af dig! Du ved ikke, at lyset, du bærer, skaber tolerance, forståelse og kærlighed? Det skaber muligheden for at dele og lytte med omhu. Det ændrer planeten. Nogle af dem omkring dig vil til sidst komme til dig med det, de er optaget af og deres problemer. Du kan sidde og spørge, "Jeg spekulerer på, hvorfor de ønsker at dele det med mig?" Måske er det fordi de intuitivt ser dit lys, måske fordi de ser din tolerance, måske du er den eneste, der vil lytte til dem, og i den proces, deler du kærlighed med dem. I processen hvor de er ved siden af dig, elsker du dem. Og måske er det den eneste kærlighed, de kommer til at få den dag eller uge eller denne måned eller endda samme år, kære Tændstikholder.

Det er det, du gør. Det er ét menneske ad gangen sammen med en anden. Jorden ændrer ét menneske ad gangen, og det er derfor, du kom. Det er grunden til, at dine forældre så potentialerne i det. Overalt hvor du går, i hver eneste situation, du befinder dig i, har du en chance for at stryge tændstikken. Jo større dit lys er, jo større er planetens lys. Så spekulerer du stadig på nu, hvorfor du kom til planeten?

 

"Kryon, jeg er ikke healer, eller forfatter. Jeg er heller ikke en kanaliserings-giver. Jeg går på arbejde, kommer hjem, går ærinder, reder sengene, og går så på arbejde igen. Hvad er dette for en slags liv?" Jeg fortæller dig, kære du, det er en Tændstikholders liv! Din slægt bad dig komme og gå på planeten og stryge tændstikken, gå på arbejde, rede sengene, gå ærinderne, og komme hjem igen. Det er derfor du er her! Jeg ønsker ikke, at du et øjeblik gør det til noget mindre, for overalt hvor du går, er der mere lys på grund af dig.

Hvordan håndterer du frygt og angst? Hvilke knapper trykkes der på? Hvad gør dig bange? Er det ikke på tide at besejre det? Hvad skete der i din krop, da du blev prøvet sidst? Jeg sidder ikke blot og taler med dem i stolene. Jeg taler også med min partner. Jeg taler med ham hele tiden. Han er ligesom du. Han går gennem livet ligesom du. Han har nogle af de samme spørgsmål, du har, men han er kanalen! Så jeg taler til alle. Jeg er Kryon. Jeg har aldrig været et menneske. Jeg står tilsyneladende altid på ydersiden. Jeg har kommandoen, hvis I ønsker at sige det sådan, over de oplysninger, der kommer gennem jeres vejledere, som kommer gennem jeres Højere Selv til planetens energi. Jeg var ikke engang tilladt at være her, før dette skifte begyndte, fordi planetens energi ikke stod i et rimeligt forhold til informations-energien, jeg nu underviser i. Jeg vil være her i lang tid, fordi potentialerne er her til at energien kan blive her og vokse og være – alt sammen på grund af Tændstikholderne.

Hvad irriterer dig mest? Hvilke af dine knapper trykkes der lettest på? Når du ser nyheder, når du ser politik, når du ser visse holdnings-typer, bliver du så vred? Tænk på det, der får dig til at blive mest vred. Lad mig nu spørge dig, kan du så forblive i tolerancen? Jovel, det er det, Tændstikholderen lærer at gøre.

"Jeg hader krig," kan du sige, "Jeg vil ikke have noget med den at gøre. Jeg hader sorgen, som den skaber, hjertesorgen, som den skaber. Den synes at gentage sig selv i det uendelige." Jeg beder dig ikke om at elske krig. Jeg beder dig om at elske de mennesker, der skabte den. De er dele af Gud, ligesom dig. Kan du se på disse ting med tolerance og se de dele af dem, der er elsket af Gud? Hvis du kan gøre det, så stråler du lys i deres liv. Det betyder ikke noget, hvor de er, og de får måske aldrig at vide, hvem du er. Det er ligesom med fyrtårnet på klippen. Fra hvor mange skibe er kaptajnerne på skibene gået til frokost med en fyrmester? Svaret er, at dem har der været meget få af. Men de kigger efter fyrtårnet, ikke? Joh, menneskeheden er på udsigt efter jer! Det er intuitivt, og selv den mørkeste energi kender til lys.

Der er Tændstikholdere overalt. Overalt hvor min partner går, er der auditorier fyldt med Tændstikholdere. Det er derfor de er der. De kan ikke kende de nærmere enkeltheder, men de føler det indvendigt. Disse er gamle sjæle, der kommer sammen for at deltage i en begivenhed kaldet "Udplantning af fredens frø på Jorden." Når dette 36-års vindue [Den Galaktiske stillen-på-linie] er overstået, vil de være plantet sikkert og vedvarende. Potentialet vil afsløre sig selv og udfolde sig selv, og der vil være flere jokere at se for dig. Jokere er det udtryk, vi bruger til at beskrive handlinger, der ikke forventes, og som ændrer tingene på planeten. Det udtrykkes ofte som lande, der foretager uventede drejninger, eller diktatorer der uventet falder. En joker er et scenarie, hvor menneskeheden begynder at kæde tingene sammen, i stedet for at rive dem fra hinanden.

Det er det potentiale vi så for 22 år siden, og det er potentialet, vi fortsat ser i dag. I er stadig på sporet. Intet har afsporet det, og I har stadig frit valg. Det er ikke givet, og der er ikke en fastsat fremtid. I stedet er det, det stærkeste potentiale, vi ser, i denne kvante suppe af mange potentialer - alligevel ser vi det stadigvæk. Det er ved at opbygge sig selv, og der er et bevis, der manifesterer sig overalt, og Tændstikholderne fortsætter med at stryge deres Tændstikker.

Da vi åbnede dette seminar her til morgen med en kort kanalisering, inviterede vi dem, der ville bygge en væg mellem mig og dem gennem selv-tvivl og gennem skepsis, og lade mig komme ind en kort stund. Nu giver jeg jer mulighed for at trække væggen tilbage. Hvis du kom her, og du ikke ønsker noget af denne metafysiske snak, og du ikke er klar, så er det dit sikkerhedsnet at stille væggen tilbage igen. Jeg ved, at jeg siger til jer, "Sæt den tilbage,"  fordi du ikke er klar. Vi er her ikke for at tvinge jer til noget. Vi ønsker ikke at forlade jer med en energi, I ikke ønsker. Denne meddelelse er til de Tændstikholdere, der føler det er hensigtsmæssigt og betimeligt. Men jeg vil gerne give dig et faktum: Du vil aldrig glemme, hvad du har hørt i dag. Der er ingen "slette" knap i den menneskelige hjerne.

Tændstikken forsvinder heller ikke. Den gamle sjæl beholder den, så længe den har behov for det. Dine børn vil også have den. Så dette er sandheden om den, og den er en smuk plan. Igen, mindre end en halv procent af den menneskelige befolkning er nødt til at stryge tændstikken, for at alt dette kan finde sted, og det sker langsomt. Der er ikke så mange af jer. Så lad tændstikkerne tændes denne dag i en eller anden grad. Efterhånden vil du indse, at for at have en helt tændt tændstik, må der være mange tændt, mange steder, ikke blot én. Det er derfor, der er så mange lysarbejdere rundt om hele jorden. I vil aldrig møde dem, men I kender alle hinanden på en kvante måde.
 

Så det er budskabet denne dag til dig. til lytteren og læseren, det er Kryons budskab. Det har det altid været og vil altid være. Det bliver mere koncist og klart, når energien stiger og tillader, at disse ting kan siges, nævnes og undervises i.

 

Taknemmelig er jeg, for som Kryon at være kommet denne strækning for at møde Tændstikholderne, som jeg altid har vidst ville være her.

 

Og sådan er det.
 
 

Til-  bage

Opdateret d. 9.8.2011