Til-  bage
        Nedenstående er nedtaget fra den engelsksprogede Kryon hjemmeside: www.kryon.com/ channellings, og herefter oversat til dansk af Sigfred Skjold. Som betingelse for brugen er i originalversionen anført: Informationen nedenfor er gratis og tilgængelig, så du kan printe den ud og distribuere den efter ønske. Der er imidlertid copyright på den, der forbyder salg af den under alle former, undtagen for udgiverens vedkommende:Lee CarrollDu ved ikke, hvordan frøen hopper


KANALISERING

du_ved_ikke_hvordan_froen_hopper

Denne live kanalisering blev givet i Tucson, Arizona

22 januar, 2011

 

Til hjælp for læseren er denne kanalisering blevet genlæst [af Lee og Kryon] for at muliggøre en klarere forståelse. Ofte har det, der sker live, en underforstået energi i sig, som medfører en slags kommunikation, som de trykte sider ikke giver. Så nyd det forstærkede budskab givet i Tucson i januar 2011.

 

-------------------------------------------------- ------------------------------

 

Hilsner, kære I, jeg er Kryon i magnetisk tjeneste. Jeg er på stedet, I kalder Tucson, og det siger jeg til lytteren og læseren. For jeg ser i kvantetilstand jeres ører og jeres øjne med mig nu, og det er hvad jeg ønsker at tale med jer om – Guds kvantehed, en gåde med åndelig logik. For det. der er sket i denne by for nylig, vil måske være uforklarligt for de fleste [skyderierne i det politiske stævne i Tucson to uger tidligere].

 

Mennesker vil have svar, og der er så mange svar fra så mange steder, der ikke tilfredsstiller, og dette kan måske endda være en af dem. Guds fornuftslutninger unddrager jer alle, fordi der ikke er lineære grunde til det, I oplever. Det er ikke planlagt på forhånd, da forudbestemmelse ikke findes. Der var ingen sikkerhed for, at på dagen, den ottende januar, ville disse ting finde sted. Der er kun potentialer for det.

 

Så hvis du havde Guds sind, ville du have et lag af det, vi vil kalde kvante logik, som er langt større end noget, end du kan forestille dig. Det er ikke noget, som noget menneske nogensinde vil kunne forstå, for det er Guds sind. Men Mennesker bærer i sig Guds frø foruden det, der er Skaber energien. Så nogle gange, bare nogle gange, kan vi lave forklaringer, der måske ikke passer ind i logikken i jeres virkeligheds gåder, men på et vist plan forstår I stadig hensigtsmæssigheden af alle ting, selvom I ikke har Guds sind. Der er en del mangler i det, I forstår og ved. Det går endda hinsides jeres intuition i det, I måske tænker over. For os er jeres virkelighed, som vi ser den, i en kvantetilstand i en række potentialer, der alle sker samtidig, sker alt sammen på én gang. De linjer, der forbinder dem, er frit valg, og disse er ikke kendte, kun et lag af potentialer.

 

Så derfor, selv mens vi taler, kender vi potentialerne, der måske viser sig, som kan være positive og negative i det, I vil kalde et fremtidigt tidspunkt. For os er det ikke fremtiden, men blot en suppe af potentialer i en cirkel. Så nogle gange, når vi ser et menneske med fri vilje og frit valg, der er ved at skabe noget, som du vil kalde en tragedie, er det for os et potentiale i det, som du kan kalde lærredet, det kunne ske (males) på. Der er ingen garanti for, at det sker. Begynder du at se katalysatoren her? Det er menneskets frie valg.

 

Alligevel skaber laget af Åndens logik ofte noget positivt ud af det, du ser som negativt. Der er ofte udlignende energier, som ville være positive og gode for planeten, og det er gåden, der ligger foran dig, fordi det ser ud, som om Gud er involveret i disse ting, selvom Gud ikke skabte dem. Derfor vil mange sige, "Gud er blandet ind i tragedien. Hvordan kunne det ske? Hvorfor vil Gud lade dette ske?" Vi får dette spørgsmål hele tiden, med mennesker på knæ i sorg og med tårer. "Hvis du virkelig er Gud, ville du ikke have ladet det ske."  Men gåden foran dig, som er uden for din logik er denne: Potentialerne er kendt af Gud, men der er ingen forudbestemmelse. Mennesker kan gå lige ind i det, de skaber. Men da vi ser potentialerne i dette, kan Ånden også skabe noget omkring det.

 

Ånden er i kvantetilstand, hvor tiden ikke går fremad, ligesom den gør det for dig. Selv datoen var ukendt for Gud - hvor mennesket, hvad grunden end var, beslutter at samle pistolen op og tage til stedet og fuldføre dette potentiale. Frit valg er grundsætningen i Åndens og menneskets lov. Så det er det, som du ville kalde den kreative energi eller Guds arbejde med menneskeheden og frit valg tilsammen. Det er planetens prøve. Det har det altid været. Det er vanskeligheden ved energien, der blev udviklet her i Tucson. Men du ved stadigvæk ikke, hvordan det fungerer, så du begynder at dømme uden at have al denne viden, du behøver for at tage en sådan beslutning. Du kigger kun på det tredimensionelle, tragedie-energien.

 

Jeg ved, det er kompliceret for dig, og meget af det, jeg har sagt, er ikke forståeligt. Så lad os bare sige, at Guds logik er hinsides din forståelse, for den passer ikke med det, du synes, er måden tingene fungerer på.

 

Den hoppende frø’s logik.

 

Jeg vil give dig et eksempel. Her er en klassisk historie, der selv i dag gives i jeres logik klasser i jeres skoler. Den gives for at åbenbare, hvorledes menneskeheden ofte ræsonnerer, når den ikke har al informationen eller endog begreber, der er nødvendige for at kunne bedømme.

 

Dette er en lignelse. Der var en frø, der konkurrede om mesterskabet. Og denne mesterskabsfrø lærte at springe, når ejeren af frøen råbte, "Hop!" Årsag og virkning etableredes. Frøen sprang hver eneste gang, ejeren råbte, "Hop!"

 

Et eksperiment foretoges, hvor spørgsmålet blev stillet: "Hvad vil der ske, hvis du har fjernet frøens ben?" Og det skete. Læremesteren råbte, "Hop!", Men frøen gjorde ikke noget. Den sad der bare. Ingen ben.

 

Derfor beskrev alle dagens videnskabelige tidsskrifter eksperimentet og fremførte, at det endegyldigt viste sig, at "fjerne en frøs ben gør den døv." Slut på lignelsen.

 

Nu, virker dette måske dumt for dig, men mennesker kan faktisk sige sådan noget, hvis de ikke rigtig ved, hvordan en frø hopper. Og i så fald ville du have accepteret det og efterhånden fortsat med den ide. Så dumt det er for dig, er det dog et eksempel på, at du ikke ved det, du ikke kender til. Og derfor er din logik ikke Guds logik. Du har ikke Guds sind, men du har Guds kærlighed. Du er ved at lære, for Guds kærlighed er en stor lærer.

 

Nu er jeg på et sted med avancerede sjæle og det, jeg er ved at fortælle jer, kender I allerede. I har allerede behandlet denne tragedie, og I arbejder allerede på det med åndelige logik. I forstår allerede en del af gåden foran jer, og I er langt foran mig. Men der er dem, der lytter og læser, der har behov for at høre dette, så de kan få sig selv anbragt, hvor I er, og tage det, som synes at være en sorgfuld og afskyelig begivenhed og i stedet dreje det rundt til medfølende energi, som vil hjælpe denne planet på en positiv måde.

 

Der er en energi, der foregår på denne planet lige nu, som er anderledes end alt tidligere. Tingene er begyndt at ske her. Hvis du har været opmærksom og klogt taget noter, har du lagt mærke til disse ting. Begivenheder som denne, enten de er positive eller negative, synes at afvikles på en international scene, hvor alle kan se dem. Det er der en grund til. Der er grunde til tingene, og dette er en af dem - at du kan se medfølelses effekten.

 

Vi har fortalt jer, at dem, der lever her nu, hvis nye energi er ved at trænge ind på denne planet gennem de ældgamles krystalgitter. Hvor det hele er fremkaldt af den Harmoniske Konvergens beslutninger, og en stillen sig på linie med 2012 - alt givende de samme budskaber. Tag et kig på jer selv og accepter ikke disse ting, som værende gode eller dårlige, negative eller positive, men snarere simpelthen som noget, der altid er. Kig på de ting, du kan lide, og på de ting, du ikke kan lide, og beslut så, hvad du vil gøre med dem. Dine reaktioner kan være at sidde i meditation eller sende energi til planeten eller sende medfølelse selv til den, der sidder i fængsel, som også er elsket af Gud. Men dine handlinger giver energi til nettet, og instruerer det i det, du vil og ikke vil. Dette er en kvante proces, hvor din bevidsthed faktisk er involveret i at skrive det til nettet, du mener, er passende eller ej og giver energi til det, som du vælger at skabe i fremtiden.

 

Der skete noget i Oktober, og I vil huske det i meget lang tid. Treogtredive minearbejdere kom op af jorden og i få timer, fejrede hele Jorden 33 liv. Her er et eksempel, kære menneskevæsen, om noget, du har kun set få gange før. Jorden kan frembringe medfølelse uden menneskelig død. Det er gode nyheder. Det er medfølende nyheder. Det byder med skønhed på genforening af familier. Og antallet 33 viste sig igen og igen: 33 bogstaver i meddelelsen, 33 timer at få dem ud, 33 mænd. Og de spørger, hvad betyder 33? Hvad kan det muligvis betyde? Vi fortalte jer mange gange, at det numerologiske aspekt i 33 er Kristus medfølelse.

 

Det blev præsenteret for jer på en så grafisk måde, at I kunne kigge på det. Det er ikke en fejl. Det er en lektion, og lektien er denne: I kan få lige så meget opmærksomhed og skabe lige så meget medfølelse med noget, der er smukt som med noget, der er tragisk. Og det er nyt for planeten.

 

Der er adskillige grundsætninger at minde jer om, som er nye. Den første er, at disse ting vil der blive sat fokus på fra nu af. De har ikke været der i fortiden. Tidligere, kunne det faktisk være forblevet lokalt, men det gjorde det ikke. Der var en grund, og jeg vil vise dig det om et øjeblik.

 

Jeg vil give dig noget at tænke på: Synkroniteten i det hele. Her er en anden grundsætning. Medfølelse fra en lysarbejder hjælper planeten mindst 10 gange så meget som energien i medfølelsen fra en, der ikke er en gammel sjæl. Derfor, hvis du vil have sat en medmenneskelig handling i gang på planeten, så lad det ske, hvor der er en bunke Lysarbejdere. Forstår du? Nu har Ånden ikke skabt denne Tucson tragedie, men fordi Ånden kendte til potentialet i det, var der visse typer af noget, der synchront ville arbejde for planeten. Du ved ikke, hvordan en frø hopper. Det kommer til at lyde, som om Ånden planlagde alt dette, men det gjorde vi ikke.

 

Lad mig fortælle dig om reglerne. Før vi overhovedet taler om begivenheden, så lad mig tale om Guds regler.

 

Gud elsker alle betingelsesløst - regel nummer et.

 

Nummer to, Gud straffer ikke menneskeheden. Denne by gjorde ikke noget forkert. De mennesker, der var indblandet, gjorde ikke noget forkert. Men mennesker ønsker at gå på knæ i skyld og sige, "Hvad er det, der har skabt sådan noget i vores baggård, mod vores folk, mod barnet, den religiøse leder?"  Og til de seks, der ikke er her længere, hvad vil du sige til dem? "Hvad gjorde vi forkert, og hvorfor os?"  Det er altid spørgsmålet, er det ikke? Og så vrider du hænderne og beder om svar. Fordi vi kendte til mulighederne for, at et menneske med frit valg kan gøre det, han gjorde, var det ikke så vanskeligtt for os at arbejde med det. Vi kunne ikke standse menneskevæsnet, og vi ville aldrig gøre det. Vi vil ikke standse et menneske mere, end vi kunne have standset dem, der gik om bord på flyene og fløj dem ind i bygninger, hvor 3.000 mennesker døde frygtelige dødsfomer, knust. Det sårede nationens hjerte! Og mange råbte: "Du kunne have standset dem. Åh, menneskeligheden," siger de. "Ånd, du kunne have standset dem."

 

Du ved ikke, hvordan frøen hopper.

 

Dette er, hvad du bør vide. menneskevæsen, frit valg vil altid overtrumfe Guds handlinger. Men fordi vi vidste, det kunne ske, havde vi det synkront klar med kameraer på denne 9/11 dag. Synkront, fangede alle det. Synkront kunne hele nationen deltage i medfølelsen, der gik lige ind i krystalgitteret, som aldrig vil blive det samme mere. Og de 3.000 vidste det i New York og det gjorde de seks i Tucson også.

 

For år siden i jeres tid stod vi på den anden side af sløret, og så potentialet. Vi ser potentialerne i det, selv ufødte vil gøre! De er kun potentialer, men de er i  vores virkeligheds suppe, vores kvantehed. Du ved ikke, hvordan frøen hopper, så du kan ikke fatte, hvordan det må se ud. Det er ikke forudbestemmelse. Det er i stedet tilbøjelighed. Du er disponeret for at følge en karmisk vej - for den energi, der har fået dig til at komme til jorden med de forældre, du har, med en ubalance, der kan opstå, med de handlinger, der kunne blive resultatet, er det, som fremkalder det menneskelige valg. Og vi vidste det. Vi vidste det, før han nogensinde blev født.

 

Det dette betyder er, at vi vidste på et niveau, at I ikke kan forstå dem, der tog dertil den samme dag for at modtage kuglerne. De vidste det også! Ikke bevidst, men kvantemæssigt. Jeg talte med dem, inden de kom ind.Vidste du det?

 

Jeg sagde til dem: "Her er potentialet. Ser du det? Du er en del af Gud lige nu, ved at blive til et menneske og opgive magten, og al den viden, du har. Men du ønsker en gang igen at gå derned og tjene denne planet, næsten blind overfor dimensionerne, du kender så godt her, og kun arbejde i 3. dim., løbe ind i vægge, der er tykke af drama og misforståelser og død. Kig på potentiale! Du vil måske ikke holde længe." Ånden spurgte den ni år gamle, "Min kære, du har måske kun ni år, måske lidt mere endnu. Ønsker du virkelig at risikere det?" Og ved du hvad hun sagde til mig? "Hvis det vil hjælpe planeten, er det det, jeg vil gøre."

 

[Pause]

 

Og I undrer jer over, hvorfor vi vasker jeres fødder? Det er ikke op til Gud at standse dette, men vi kan gøre alt det, vi er tilladt indenfor rammerne omkring menneskets frie valg, så vi kan gøre det bedste ud af det - og det gjorde vi så.

 

Hvorfor Tucson?

 

Jeg ønsker at afgive en udtalelse, så du vil forstå dette, for et af spørgsmålene er, "Hvornår kan vi sandt at sige, virkelig starte helbredelsen af Tucson? Hvornår kan vi sige, at vi har vendt siden, og nu healer vi? Vi har sørget nok, og vi er nu klar til at helbrede disse områder, og disse hjerter, og alle - hvornår begynder det? " Jeg vil fortælle jer det, og I vil ikke komme til at forstå det. Det startede den 8. januar! Det var sådan, at Jorden ville have medfølelse for det, der sker her på en international scene til punktet, hvor det ville hjælpe fred på Jorden til hurtigere at komme. Og I undrer jer over, hvad de seks, der tog afsted, ønsker at fortælle jer? Jeg ved det, for de er hos mig lige nu. De er på den anden side lige nu, de ser tilbage på jer, og siger til jer, "Vi gjorde vores del. Gør det det værd. Gør det det værd. Vi trådte lige ind i det."

 

Hvorfor Tucson? Hvorfor her? Åh, kære I, lyt til synkroniteten i dette og forstå. Dette er et helbredende sted. Det er et rent sted. De indfødte gjorde det på den måde. Det er et dyrebart sted. Forfædrene kendte til potentialerne her og renheden af selve området, der er uberørt. Det kunne acceptere denne tragedie, og det kunne gå ind i det på en dyrebar måde uden at blokere noget og uden at det forurenede jorden, for området er allerede helligt.

 

På mindre end en uge, samler I ind på en international måde for at ære skønheden af ædelstene [The Tucson Gem Show]. Der er en kunstnerkoloni her! Det er hvor smukke ting finder sted. Det er hjemsted for forfattere, som har bøger om kærlighed. Det er grunden til at det skete i Tucson. Fordi det foregår i visdommens heksekedel og forfædrene er her for at validere og efterprøve det, jeg siger.

 

Du, mens du sidder der, kære menneske, i dette rum, er du en del af forfader energien. Nogle af jer er jeres egne forfædre, som i sidder her, og I ved, hvad jeg taler om. Der er visdom i disse ord. Hvis denne tragedie kunne ske hvor som helst, så lad det være her, for dette er visdoms energien og denne by vil være i stand til at frembringe en medfølelse, som intet andet sted vil forstå, uden denne ene. For de, der handler med kunst og musik og skønhed og lyd og lys er kloge gamle sjæle, og der er en masse af dem her!

 

Lad mig nu give dig noget at tænke over, og jeg vil lige gå direkte til elefanten i rummet. Var det politisk? Det gør ikke forskel. Du kan ikke tildele dom eller skyld, og Ånden vil ikke, men her er en interessant kendsgerning. På grund af målet, han valgte, og det, der er politisk i denne tragedie, bragte disse egenskaber præsidenten hertil. Så blev det internationalt, ikke? Så på et øjeblik, blev det planetens medfølelse og ikke kun Tucsons medfølelse, eller selv De Forenede Stater’s. Kan du se, hvad der skete? Vi kunne ikke kontrollere skytten, hvilket vi heller ikke nogensinde vil gøre. Frit valg. Men synkroniteten omkring det, hjalp vi med. Du ved ikke, hvordan frøen hopper, og nogle af jer er stadig forvirrede.

 

Jeg vil gerne tage dig tilbage til 1999 for at vise dig, hvor usædvanligt det er. I 1999 gik to unge mænd i en skole i Colorado, og de var fyldt med våben. De fortsatte med at skyde deres klassekammerater og en masse flere end seks blev dræbt. Kan du forestille dig at være forældre den dag? Du sender dit barn i skole, og du forventer de vil komme hjem igen. Men det gjorde de ikke. Sorgen var stor, og medfølelsen var stor og tragedien var til at se der, men der var ingen præsidentbesøg. Er du begyndt at se det?

 

I 2006 gik en meget uafbalanceret mand ind på et værdifuldt sted, en Amish skole, og dræbte børnene. Der kunne ikke være et større modsætningsforhold end dette. Amishfolkene er allerede helligede, medfølende, venlige og harmoniske mennesker. Ind gik noget, der var ren ondskab for dem, og hele samfundet ravede rundt i sorg, men præsidenten besøgte dem ikke.

 

Så her er det, jeg fortæller dig: Politisk tog det opmærksomheden. Det gjorde det af en bestemt grund, nemlig at det, et menneske gjorde her som frit valg, faktisk kom til at skabe medfølelse på planeten. Dette vil være noget, der skaber en energi, der vil være langt større end nogen tragedie, som du måske vil henregne det til. Og det er Guds logik.

 

"Men Kryon, hvis Ånden vidste det, så var den en del af alt dette."  Du ved ikke, hvordan en frø hopper. Og alt det, dette udtryk betyder, er at der er så meget her, der skjuler, at du ikke kan tilegne dig det med menneskelig logik, selv ikke kærlighed. Kvanteenergi er på den måde, tilsyneladende er den kaotisk, når den faktisk slet ikke er det. Der er i sandhed et system her.

 

De seks, der forlod jer, vil I sørge over. Patricia’s søn, der har forladt jer, vil I sørge over. Og alle vil være tilbage hurtigere, end du tror. [Kryon ærer her Patricia Cota Robles søn, Tucson forfatteren, hvis søn døde lige før tragedien.]

 

Når disse sjæle vender tilbage, vil de, som de vokser op, vokse op i en energi, som de hjalp med at skabe på grund af medfølelsen, der føltes ved deres afrejse. Det er Guds logik og det handler om den langsomme skabelse af fred på Jorden. Det handler om det, som I skaber, som er ved at ændre paradigmet i jeres virkelighed. Medfølelse er nøglen. Så, Menneskevæsen, hvad vil du gøre med det?

 

I sidste uge, gav jeg jer et budskab om mulighederne i 2011. Og der var nogen i dette rum, der deltog. Jeg har tænkt mig at gentage noget, jeg sagde der, for I brug for at høre det, og det har med politik at gøre. Det vil synes intuitivt for hvert eneste menneskevæsen i rummet, at for at opnå det, I udretter som amerikanere i Kongressen, må I mindst have to parter. For det er måden, det altid har været på - de røde og de blå.

 

Hvad nu hvis jeg fortalte jer, at der vil komme en tid, hvor der ingen partier vil være? Du kan så sige, "javel, men det er umuligt, Kryon, for du er ikke et menneske, og du ved ikke, hvordan finanser virker." I kan sige, "Der skal være en parti, der skaber mulighed for at skaffe penge til dem, der ikke kan det selv, og så spredes finansieringen rundt, og det er måden, vi arbejder på. Hvis du ikke har partierne, har du ingen finansiering. Ingen kunne annoncere, og ingen kunne blive valgt. "

 

Åh, virkelig?

 

Er du klar over lige nu, at du har en præsident, der blev valgt på internettet? Han havde regnet det ud. Når alle kan tale med alle, har du masser af støtte. Et par dollars her, et par dollars dér. Du taler til millioner på samme tid, de taler til millioner på samme tid. Det er det nye kommunikations paradigme. De unge ved alt om det, og du kan ikke standse det. Hold øje med mere fra dette nye paradigme.

 

Det er verdensomspændende kommunikation, én person ad gangen. Det betyder ikke noget, hvor mange love, du passerer, og det er ligegyldigt, hvad du beslutter dig for om hvem, der har ansvaret for det, du kan ikke standse det. Det er ude af posen nu, og de unges samfund vil kommunikere. Det er sådan, politikerne vil komme til at kommunikere til jer, bogstaveligt komme ind i dit hjem på en holografisk måde måske og forklare deres holdning én efter én, uden et parti. Så vil du vælge dem til jeres Kongres uden partier, og de vil komme til at sidde i stole uden opdeling, og der vil ikke være sådan noget som "den anden side af salen."

 

Og det, menneskevæsen, kaldes enhed, og der er et paradigme, som du ikke engang kan forestille dig. Og det er i gang. Så vil I få en kongres, der arbejder sammen og får tingene gjort uden den værende dualitet.

 

Medfølelse og sammenhold er de nye nøgleord på planeten. Tucson er en del af det. Jeg vil gerne lykønske dem i rummet, som allerede vidste alt dette, og som har arbejdet med disse gåder siden d. 8. januar og som har healet landområdet og sender medfølelse til dem, der er blevet tilbage. Der er kærlighed her. Det er som det skal være her. I arbejder alle på den samme gåde, og der vil komme en dag, hvor I vil forstå det hele.

 

Når jeg kortvarigt ser dig på den anden side af sløret, før du vender tilbage til planeten, ved du, hvordan frøen hopper. I dette dyrebare øjeblik, vil vi se på hinanden og smile, og du vil sige, "Send mig tilbage. Jeg har et arbejde, jeg skal have gjort." Vidste du, det er derfor jeg er her? Kryon eksisterer for at forklare disse ting til gamle sjæle. Jeg giver disse ting til dig i ren kærlighed. Der er ingen betingelser her, uanset om du tror mig eller ej. Enten du tror, det virkelig er kanalisering eller ej, enten du er enig med mig eller ej, kan jeg se Gud i dig. Og det er godt nok for mig.

 

Det er godt nok for mig.

 

Og sådan er det.
 
 

Til-  bage

Opdateret d. 16.4.2011