Til-  bage
        Nedenstående er nedtaget fra den engelsksprogede Kryon hjemmeside: www.kryon.com/ channellings, og herefter oversat til dansk af Sigfred Skjold. Som betingelse for brugen er i originalversionen anført: Informationen nedenfor er gratis og tilgængelig, så du kan printe den ud og distribuere den efter ønske. Der er imidlertid copyright på den, der forbyder salg af den under alle former, undtagen for udgiverens vedkommende:Lee CarrollDet menneskelige design


KANALISERING

Det menneskelige design

Denne live kanalisering blev givet i Santiago, Chile

Mandag d. 18.  oktober 2010

 

Til hjælp for læseren er denne kanalisering blevet gennemgået [af Lee og Kryon] for at muliggøre en klarere forståelse. Ofte har det, der sker live, en underforstået energi i sig,

som medfører en slags kommunikation, som de trykte sider ikke giver.
 Så nyd det forstærkede budskab givet i Santiago i oktober 2010.


 

Hilsner, kære I, jeg er Kryon i magnetisk tjeneste.

 

Hvad  tænker I om Gud? Nogle kalder Guds energi "Ånd". Hvad mener du om det? Hvis et barn spurgte dig, "Fortæl mig om Gud," hvad ville du sige?

 

I alle disse år har vi fortalt jer om Åndens kendetegn, fordi vi ønskede at I ville være opmærksomme på en personlig Gud. Så nu vil vi gøre det igen, men vi vil gøre det lidt anderledes. Vi vil med logikken i kærlighed sætte jer derhen hvor Guds sind er. Er det muligt, at Gud kender dit navn? Er det muligt, at der er en personlig del af Gud? Hvis ja, hvad er beviset for det? Er der i sandhed bevis på det i det hele taget, eller er det alt sammen esoterisk og usynligt? Det er vanskeligt at bevise Gud, er det ikke? Så lad os tage en lille rejse.   

 

Gud i Detaljerne

Lad os se på noget af den videnskab, der er aktuel i dag, og kigge efter den personlige Gud. Er det da muligt? Jo mere, du opdager om de fysiske forhold i Universet, jo mere vil det åbenbare Guds kærlighed. Nu har fysikere og astronomer et dilemma. De fleste af dem er enige om at Universet, baseret på forskningen, som de ser det i dag, aldrig ville være sket tilfældigt. Alligevel er astronomi og fysik baseret på tilfældighed og samtidigheden af kroppe (formodentlig himmellegemer o.a.) i bevægelse. Så hvad siger de? "Der må være en designende kraft."  Der er en energi i universet, der må være intelligent, og de har kaldt denne kraft "intelligent design."  Det kommer fra astronomi og dem, der ser på kosmos. Jo bedre jeres instrumenter bliver, jo mere afslører de en personlig Gud, en der designer livet.

 

DNA ...  Mere end du tror

Der er mere. Nu er der videnskab omkring DNA’et, der indikerer, at der er et flerdimensionalt felt omkring det, og det er også designet. Eksperimenter viser nu, at DNA’et faktisk har instruktioner i sit felt! Selv et DNA molekyle kan ændre stof og give det instruktioner om at formes i et matematisk system. Denne egenskab kommer lige netop fra kvantebiologi - videnskab, ikke new age.

 

GAIA ... Mere end du tror

Der er mere. Nu er de i stand til at måle Jordmagnetisme på timebasis, og har fundet noget overraskende. Det chokerede dem, der studerede det, da de fandt at jordens magnetfelt bliver stærkere og svagere sammen med de begivenheder. der påvirker menneskeheden dybt. Under tsunamien, toppede magnetismen. Under begivenheden, som I kalder 9/11, ændrede Jordmagnetismen sig dramatisk. Selve tidspunktet flyvemaskinerne ramte tårnene, ændrede planetens magnetisme sig. Hvad kan dette betyde? Er det muligt, at menneskelig bevidsthed er så forbundet med Gaia, at dette kunne finde sted? Ja, det er den sandelig, og det er det, beviserne siger. Hvad har det med Gud at gøre? Alt, for det sætter mennesker sammen med hele skabelsen på en "designet måde."

 

Forestil dig et øjeblik, at du har Guds sind. Hvordan ville du skabe mennesker? Gennem milliarder af år, har Gud skabt et univers, der er bygget til livet. Mod alle odds gennemsnit, er I her. Hvis du nu var Gud, hvordan ville du så bygge et menneske? Ville det blive sådan noget som et "tilfældigt pattedyr" på planeten?

 

Som en klogt menneske, forstår du nu, at den menneskelige krop har et intelligent DNA. Alle generne i kroppen, al stamcelle informationen, selv det, der er Akasha i tidligere livs optegnelser, gemmes som information i kroppen. Lyder det utilsigtet eller tilfældigt? Med Guds sind, hvordan ville du have gjort det? Gud tog skabelses-essensen med og anbragte den inde i dig. Nu er der selvfølgelig beviser på. at selve Gaias energi er relateret til den menneskelige bevidsthed. Så hvilken del kan du (som Gud) give til mennesket på Jorden? Har Human fået noget andet? Svaret er ja.

 

Omhyggeligt har du (som Gud) udarbejdet denne smukke, smukke jord, haven, hvor Menneskevæsnet vil være og spille. Du har lavet DNA’et intelligent, og du har endda forbundet mennesket med klipperne og træerne og det magnetiske gitter. Du har skabt mennesket kraftfuldte og med en dyb åndelig "billedgører." Så jeg beder dig. Menneskevæsen, hvis du har spillet Gudsdelen, hvilke egenskaber ville du give mennesket på dette punkt?

 

Hvad mennesker siger om, hvorfor de er her

Mange mennesker har fortalt dig, at Gud skabte menneskeheden sådan [Gud taler]: "Jeg har tænkt mig at sætte mennesker på Jorden og få dem til at lide smerte, jeg vil gøre det virkelig svært for dem, så jeg har tænkt mig at give dem følelsen af, at de er født beskidte. Så jeg har tænkt mig at lægge skyld på dem øjeblikkelig, så de vil lide og alle deres liv være et offer for noget, der er sket for æoner siden. Jeg har tænkt mig at få dem til at kravle og krybe for at finde mig. Jeg har tænkt mig at få dem til at føle sig meget små."

 

Tror du, det var Guds tanker? I denne smukke have? Giver det mening for nogen af jer? Jeg bad jer tidligere om at åbne jeres hjerte for medfølelse i dette rum. Er det sådan du ville gøre det, kære du? Og du siger, "Nej, nej! Det ville jeg ikke." Så hvordan ville du da gøre? Med Guds medfølelse hvordan ville du lave mennesket?

 

Lad mig give dig et alternativt syn på, hvordan du måske kunne tænke, hvis du var Gud:. "Jeg vil skabe en smuk have, give mennesker et helligt DNA, som vil blive planen for et smukt system af ældgammel erindring og sundhed. Så vil jeg anbringe dem på Jorden som storslåede væsner. Hver vil have et stykke af mig i sig. Jeg vil tage det hellige billede af skaberen og indplante det i deres DNA. På den måde kan jeg endda sige, "lavet i Guds billede." Så vil jeg sende mange mestre med hellig aktiveret DNA for at vise dem, hvad de kan gøre, så de ikke glemmer det. Store lærere og sådanne, der vil lette andres byrder  vil følge gennem tiderne, så de altid har eksempler.

 

"Jeg vil give dem magt over naturen selv. Hvis de finder denne herlighed gennem frit valg, kan de ændre deres egen krop. De kan ændre deres kultur. De kan ændre jorden. Jeg vil gøre dem så magtfulde, at hvis nok af dem samles sammen, kan de endda hindre jordskælv i at ske. De vil være forbundne med Gaia."

 

Hvordan lyder det? Det, du lige har læst. er sandhed, og ved du, hvem der vidste det først? Det var de gamle, der gik i dette område. Hvis du kigger efter, hvad de har vist dig og lært dig, vil du se at de indfødte her fejrede Gaia, planetens moder energi. Det var helligt.Det var forbundet med deres liv, og er det stadigt. Hvad er det første jeres oprindelige gør, når de laver en ceremoni? De fejrer deres forfædre! Der er endda en intuitiv viden, de har, om at de måske ligefrem har levet før, og at de gamles visdom var deres. Er det muligt, at de gamles visdom er overført åndeligt? Ja, det er det, og kvante nedstamningen i DNA er langt anderledes, end den lineære kemiske afstamning.

 

Hvordan vil du lave mennesket?

Der er en energi, der besøger denne planet for øjeblikket, som er ved at genopbygge denne visdom. Så hvordan ville du bygge et menneske? Åh, kære I, jeg ønsker, at dette skal minde jer om sandheden. Uanset hvad I synes, kanalisering er, er det tiden for jer at bruge noget medfølende og åndelig logik.

 

Lad mig tage jer med til et esoterisk sted. Det er et sted, vi har drøftet så mange gange. Kig på jeres livs design, mens jeg tager jer med til Skabelseshulen. På dette mangedimensionelle sted er Gaia ved at lave regnskab over menneskeheden. Det er en mangedimensional hule, der er dybt inde i jorden og vil aldrig blive fundet. Den har kvante egenskaber, da der er en mangedimensional krystallinsk struktur for hver eneste sjæl på planeten. Jeg sagde ikke hvers levetid. Jeg sagde hver eneste sjæl. Når denne sjæl har haft mange liv, vibrerer krystallen med disse liv, og alt, der nogensinde er blevet lært af dette menneske i disse livstider. bor energetisk og kvantemæssigt i denne krystallinske struktur. Formålet med denne krystallinske struktur er at tale med planetens krystalgitter. Al viden mennesket har lært, er derfor deponeret på Jorden og bliver der. Alt dette er altid sket. for at det menneske stadig kan være her på planeten.

 

Nu stiller jeg dig et spørgsmål. Lyder alt dette for dig som om menneskevæsnet kan være lidt vigtigere end du troede? Jeg har lige givet dig en hemmelighed - at selve jordens vibration, endog tidens hastighed er bestemt af det, mennesker har lært åndeligt og esoterisk. Hvis du får en åbenbaring om, at Gud er inde i dig, hvis du begynder at leve anderledes på grund af det, vil drama begynde med at forsvinde fra dit liv, og du er i stand til at tage afsked med mørket og aldrig mere vende tilbage til det. Du lærer at kræve den guddommelige magt i dig selv og får glæde af det.

 

Du påvirker jorden, og hvert fodtrin er kendt af Gaia. Du spreder lys hvor du går. Det er en gammel metafor vi giver, men den bedste vi har. Du er kendt af Gud. Du er kendt af Gaia. Din storhed og dit mesterskab begynder at forsyne selve Jorden med en højere vibration. Som du løser dine problemer, øges selve planetens vibration. Hvilket et system! Det er smukt. Og det var ikke lavet til tilfældige mennesker, der placeredes her ved et uheld for at skulle lide! Kan du se det? Forstår du den åndelige logik? Vi ønsker, du vil se Guds ansigt, som altid er fyldt af glæde, for der er et stykke af Skaberen inde i dig.

 

Vi har fortalt dig om Fødselsvinden. Hvordan kan vi beskrive noget, som ligger uden for din forståelses mulighed? Du ser dig selv som en enkeltstående enhed, men det er du ikke. Men i et lineært, 3 dim. perspektiv, er det alt det du er. Når du kigger på dig selv i spejlet, hvor mange ser du så? "Hvad mener du, Kryon, med hvor 'mange?"  Spørgsmålet er, om hvor mange mennesker, du ser i spejlet, gamle sjæl. Lad mig fortælle dig, at hvis du har Guds sind, vil du se jer alle. Hele dit Akasha er der. Der er hundreder af udtryk for din sjæl, de mange livs fødsel på jorden er der.

 

I Guds spejl, er du dem alle, foruden et stykke af Skaberen. Hvordan kan vi forklare dig, hvorledes du kan være mange steder på samme tid? Hvordan kan vi forklare dig, at selve visdommen, du medbringer, bliver placeret på planeten, mens du går rundt der? Der er ingen tid i kvantetilstand. På kvante måden lever du stadig disse liv og hjælper planeten, mens du lever dem. Den gamle sjæl brænder meget lyst i åndelighedens kvantespekter på planeten Jorden.

 

"Hvad? Kryon, jeg ved ikke, hvad du taler om."  Jeg ved det. Jeg ved det. Jeg vil gerne give dig mine øjne et øjeblik. Jeg ser et rum fyldt med dem, der har lavet en ændring på planeten i op til tredive tusinde år. De indfødte og de ældgamle er her. Nogle af jer er jeres egne forfædre! Nogle af jer er endda Lemuriere. Det er smukt, det I har gjort, og I bliver ved med at vende tilbage og gøre det igen. Hvad har jeg fortalt jer i mindst 26 tusind år? Mange af jer har ventet på dette øjeblik, og I er ikke ved at gå glip af det. Selv hvis nogle af jer passerer forbi sløret i de næste år, er I nødt til at komme tilbage. For I kommer ikke til at miste finalen! Det vil ikke blive enden af planeten, men slutningen af en gammel energi og begyndelsen af ny energi.

 

Hvordan kan vi beskrive Fødselsvinden? I jeres tid, ville det beskrive kendetegnet lige før I fødes. Åh jo, i kvantetilstands måden, er det tidløst. Derfor, lige før du ankommer, møder du potentialet hos de børn, som du vil få. Jeg kan ikke forklare det, fordi I sidder fast i en lineær tidsramme, og det gør Gud og planen ikke. Så mine antagende spørgsmål fortsætter. Hvad ville du sige til disse sjæle, som potentielt vil blive dine børn? Hvad ville være dit budskab?

 

Hvis det, jeg lige har sagt føles sandt for dig, er det en endnu mere storslået plan, end du ved af, ikke? Hvad nu hvis det hele blev sat sammen på yperlig vis i et kvante-system og overhovedet ikke var tilfældigt? Hvad nu hvis der er et formål med det hele? Men da du sidder fast i et lineært, ligeline system, kan du overhovedet ikke se andet. end noget der sker i en af to retninger - fortid og fremtid. Så alt ser tilfældigt og næsten kaotisk ud. Men i virkeligheden, beror alt på menneskets frie valg. Din virkelighed afhænger af energien, der bliver udviklet på planeten gennem dette valg, og jo højere energien er, jo bedre ses og forstås planen.

 

Dine forældres uanede rolle

Lad mig give dig et perspektiv, som du måske ikke har tænkt på, og det er noget jeg præsenterede på bjerget i går [Kryon var i Valle Nevado i Andesbjergene]. Mange af jer har forældre, der ikke er vågne overfor  muligheden af en personlig, kærlig Gud, som du er. Nogle af disse forældre er stadig i live og med jer, og nogle er gået over. Åh, de elsker måske Gud på deres egen måde, i al korrekthed, men de vågner ikke op til Kvanteskaberen indeni. De vil ikke komme til et møde som dette, vel? Men I er vågnet op til et "kvantesystem", og I begynder at hjælpe planeten med det. I bygger en bro til en fremtidig kvante kultur. Lineær tilbedelse kalder ikke på jer.

 

I har en dybtgående åndelighed uden en profet, en bog eller bygninger at tilbede i. I har skabt en smuk energi af kærlighed og skaber-kammeratskab i jer selv, og før I er færdige på Jorden, vil millioner vækkes omkring jer til den samme idé. Ideen er ikke noget, I har lært. I stedet er det et nyt åndeligt sandheds-paradigme - at I skabtes storslåede, at I har magt over jeres egne fysiske kroppe, og at endda naturen selv bøjer sig for jeres kollektive mesterskab. I er smukke skabelser i en smuk have, der blev lavet til jer, og I vil få visdommen til at tage jer af den for første gang i menneskets historie.

 

Måske ser du nogen gange på dine forældre og siger, "Jeg ville ønske, de havde det, jeg har." Nogle af jer vil sige, "Det ser ud til at de sidder fast i den gammel måde."  Og når de passerer forbi, vil du sige, "jeg ville ønske, de vidste det, jeg ved."  Så lad mig omskrive denne lineære tanke til et kvante begreb for dig, og i den proces vise det utrolige system og Guds kærlighed.

 

Kom med mig ind i Guds sind et øjeblik, og jeg vil tage dig med til dine forældres fødselsvind. I en tidløs tilstand, møder de jer, deres potentielle børn, og du lytter til, hvad de har at sige: "Kære I, vi vil komme til Jorden i en gammel energi, men der er potentialer for at ting vil ske på planeten i din generation, men ikke for vores. Vi vil give jer fødsel og liv. Vi vil bringe jeres sjæl til planeten på det rigtige tidspunkt, så I kan gøre en forskel. Menneskeligt set kan vi ikke hjælpe jer til at vækkes på måden, I tror, vi kan. I stedet kan vi faktisk give jer gåder, der vil tvinge jer til at finde Gud inden i, men det er måden den gamle energi grænser op til den nye. Vi vil faktisk få jer til et sted, hvor I vil få lys, som vi ikke råder over i den ældre energi."

 

Så jeg spørger dig, kære lytter og læser, som er Lysarbejderen her? Det er dine forældre! Åh, måske de ikke vækkedes på kvante måde, men nu ved du, at de havde en kvanteplan. På grund af dem, bærer du dit lys. Det var endda dem, der kritiserer dig for det du gør, der gav dig livets frø. Lyder det, som om du er født beskidt? Lyder det som om du er her at lide på Jorden?

 

Gud har skabt et univers til livet, til overflod og lys. Skaberen har ikke kun givet mennesket en smuk have, men også indgivet en del af denne kreative energi i hver eneste sjæl. Gud er lys, og dette er i dig. Det er hemmeligheden bag den nye energi og du er ved at opdage den igen. Det gør ikke de andre trossystemer ukorrekte, men forøger snarere den dybe viden, så den kan udvikle sig og skabe endnu stærkere bånd til den kreative energi og mestrene, den repræsenterer. Kære I, forvent ikke "kirken" vil forsvinde. Forvent, den vil udvikle et rimeligere forhold til den sande tilbedelses energi – noget som ærer den indre ”Skaber".

                     

Åh, lad os slutte dette. Lad os komme tilbage de aktuelle begivenheder. Så her sidder jeg. Jeg har min partners bevidsthed i hans krop, til at tale til jer i jeres land, Chile. Måske tror du, jeg ikke ved, hvor jeg er? Åh, jo det gør jeg. Jeg er der hvor planetens Kundalini ankommer. Det er en 36-årig overgangs begivenhed, lignende en galaktisk tilpasning. Det er en del af den tretten tusind årige halv-cyklus af svingningerne i fremrykningen af Jorden. Jordens slingren, der forårsager  den galaktiske tilpasnings cyklus]. Og denne bevægelse er ikke nogen tilfældig egenskab.  Det åndelige hjertecenter på denne planet er ved at omordne sig fra stedet, I kalder Indien og Tibet, og flytte til bunden af Sydamerika. Hele kontinentet vil føle det, men centret af det er her [det sydlige Chile].

 

I 2008 sad jeg på en bjergtop sammen med 200 af jer. Jeg fortalte jer om den kommende Jordændring [jordskælvet 2010 i Chile], og jeg fortalte jer, at det ville blive syd for her, sådan som det også skete. Denne jord bevægelse var helt relateret til denne Kundalini bevægelse, vi taler om. Selv Maya og Inka Indianerne talte om dette. De talte om Kundalini bevægelsen, der ville finde sted, centrere sig om 2012. De talte om det menneskelige bevidstheds skifte, Jordens skifte, selv endda om justering af hjertecenteret.

 

Denne justering repræsenterer en ny energi på denne planet: den guddommelige feminine modervisdom. Den kommer ikke til at ændre kvinder så meget, så mænd, bekymrer jer ikke om det. Kvinden vil ikke pludselig få mere gudinde energi end de nogensinde har haft før. I stedet vil hele menneskeheden modtage den, men mændene vil modtage mest. Det handler om genbalanceringen af mandlig/kvindelig energi. Det handler om at modervisdom engang vil blive placeret i politik. Det handler om en omorganisering af integritet.

 

Så til sidst, giver jeg jer svar på et spørgsmål, der ikke er stillet, men stadig er i hovedet på mange. Det der skete i sidste uge i Chile, var ikke en ulykke [redningen af 33 minearbejdere]. Alle var forbløffet over, hvor glat det kunne gennemføres. Så kig på numerologien omkring det! Selv de helt almindelige medier bemærkede det - 33, 33, 33. Men medierne fortæller jer ikke meningen med det, fordi de ikke kender den. For dem var det bare tilfældigt, med de mange 33’ere!

 

Lad mig fortælle dig, hvad det betyder. Lad os tage et kig på numerologi egenskaberne i 33 fra de ældgamle til moderne dage. Antallet 33 kaldes et mester tal. Det deles ikke op numerologisk, men du kan stadig se på egenskaberne i tretallene alene, hvis du ønsker det. De tre er i numerologisk udtryk en katalysator energi. En katalytisk energi ændrer tingene omkring den. Når du sætter to treere sammen, repræsenterer de en af de højeste energier på planeten. Det er så højt, at det er det sidste mestertal, der er definerbart for menneskeheden.

I numerologi har 44 ingen definition. Selv dem i Tibet, som hjalp med at frembringe de numerologiske systemer sagde, at 44 var mangedimensional og havde ingen definitions paradigme. Heller ikke 55, 66 eller 77. Derfor var 33 den højeste af alle definerede mestertal og er det fortsat den dag i dag.

 

Misforstå nu ikke det, jeg har tænkt mig at fortælle jer, for denne definition drejer sig ikke om menneskevæsnet, den handler om en egenskab. Treogtredive defineres som Kristus lidenskab. Ikke manden, men egenskaben [navneordet medfølende forløser], Kristus lidenskab. Er der noget højere end denne? Nummeret 33 er det højeste medfølelses tal af dem alle, og her var det rigtigt i Chile, hvor hjertecentret flytter til. Denne medfølelse med minearbejderne var en metafor, fyldt med energi og ting at se på, men intet vil nogensinde blive det samme her. Og hvordan får det dig til at føle?

 

Sydamerikaner, du befinder dig i en 26 tusinde-årig cyklus, og du har ventet længe på det. Det er designet sådan, og det er smukt, og det er ikke tilfældigt.

 

Forestil dig, at du har Guds sind et øjeblik. Bliv Gud for et øjeblik. Hvordan ville du designe menneskevæsnet? Jeg vil sige dig det. Du designer et menneske som en ven, som en udvidelse af Gud, og som en, som kan ændre planeten gennem selve hans/hendes handlinger. Tænk: Det er det, mestrene på denne planet alle har fortalt dig. Har du nogensinde hørt, at du kan flytte bjerge med din bevidsthed? Blev du nogensinde fortalt, at du kan helbrede din krop og få spontan bedring for selv de værste sygdomme? De har alle fortalt dig det! Ville de have fortalt dig det, hvis du var et naturens offer? Ville de have fortalt dig det, hvis du var et ulykkestilfælde på planeten? Nej! Mennesket er smukt, storslået, og gjort i skaberens energi og billede. Hvormeget mere bevis behøver du? Det ligger historisk foran dig, og selv jeres videnskab er nu begyndt at støtte det.

 

Hvad vil du gøre med dette budskab? "Jo Kryon, jeg ville elske at føle dette, men jeg ved ikke, hvad jeg så skal gøre." Jeg vil fortælle dig, hvad du skal gøre. Hvorfor kan du ikke tro det? Hvorfor ikke forstå, at det er sandt, og hold dit hjerte åben, når du forlader dette sted? Så vil situationerne vise sig ikke at forårsage drama mere. Se medfølende på det, der viser sig, Chilensere, Argentinere, Ecuadorianere.

 

Dette kontinent (Sydamerika) har et stærkt potentiale for at få en helt ny energi i den næste generation, og Jorden vil se på jer og misunde jeres stabilitet. Hold øje med det i jeres økonomi, hold øje med det i jeres politik; kig efter det hos jeres naboer, men det vågner først op her. Det kan tage en generation, indenfor ankomsten af den galaktiske tilpasnings 36-årige cyklus. Det er langsommere end I ønsker, men det er begyndt, og I kan føle det.

 

Forlad dette sted anderledes, end du kom, kære du, for dette er det, du blev født til. Tag et øjeblik og tak dine forældre, for de så det og gjorde det muligt for dig at gøre det. Forstår du? Det er en større plan, end du tænkte. Hold dit hjerte åbent. Næste gang du betragter dem, der gav dig fødsel, da se deres Højere Selv og tak dem for deres visdom i at tillade. at du kan være her i dag. De havde det hårde job at være en gammel sjæl, der levede i en ældre Jordenergi. Nu har du udfordringen foran dig i at skabe fred på Jorden. Men det er derfor, du kom.

 

Og sådan er det.
 
 

Til-  bage

Opdateret d. 7.12.2010