den_fundamentale_fraktal
Til-  bage
        Nedenstående er nedtaget fra den engelsksprogede Kryon hjemmeside: www.kryon.com/ channellings, og herefter oversat til dansk af Sigfred Skjold. Som betingelse for brugen er i originalversionen anført: Informationen nedenfor er gratis og tilgængelig, så du kan printe den ud og distribuere den efter ønske. Der er imidlertid copyright på den, der forbyder salg af den under alle former, undtagen for udgiverens vedkommende:Lee CarrollDen Fundamentale Fraktal


KANALISERING

den_fundamentale_fraktal


Denne live kanalisering blev givet i Hot Springs, Arkansas. D. 11. april, 2016


Til hjælp for læseren er denne kanalisering blevet genset [af Lee og Kryon] for at muliggøre en klarere forståelse. Yderligere er der endda tilføjet oplysninger. Ofte har det, der sker live, en underforstået energi i sig, der bærer en slags kommunikation, som de trykte sider ikke giver. Så nyd det forstærkede budskab givet i Hot Springs, Arkansas.

________________________________________

Hilsner kære I, jeg er Kryon fra den magnetiske tjeneste. Vi ønsker et øjeblik at ære videnskaben af i dag, af i går, som blev præsenteret dette sted [der tales om oplæggene konferencen igennem].


I 26 år har jeg givet jer beskeder igen og igen, der kan have lydt mærkeligt for jer. Når jeg har givet jer sandheder, som endnu ikke var efterprøve, eller har fortalt jer ting, der ikke var almindelig anerkendt, var det bare noget, der ikke havde noget grundlag. Langsomt, År efter år, er nogle af disse ting kommet til at bære frugt, men først nu er I begyndt at se Kryon budskabet efterprøvet på denne måde. Jeg ønsker at udfylde hullerne, bare lidt, i dette sidste budskab i denne dag.

Den videnskab, der undervistes i, i denne weekend, er komplet og korrekt. Til dem, der lytter til dette, og ikke har været her, lyder det meget, som var det revet ud af en side af de mange Kryon budskaber i tidens løb. Vi fortalte jer for år siden om, hvor længe menneskeheden i virkeligheden har været her. Vi gav jer menneskehedens tidslinje efter det, vi kaldte såningen for 200.000 år siden. Vi fortalte jer historier, som I måske ikke troede på, på det tidspunkt. Vi gav jer tal til at se på, og vi gav jer endda ukendt historie at overveje. Her bliver det lige nu efterprøvet foran jeres øjne på kortene, graferne, forskningen.

Forskerne kommer kun til kanten af ​​sandheden, og giver jer det, det kan, og med god grund. Sandhederne, de taler om, er noget, der skal efterprøves, bevises, og efterforskes. De kan ikke gøre det endnu, men de kan få jer til efterprøvnings kanten ved at vise jer beviserne. Bevis er mere vanskelig at få fat på og videnskab ønsker bevis. Så de præsenterer forskningen, der hober sig op i konklusionerne af sund fornuft og i at forbinde prikkerne af viden.

Faktisk har det vist sig igen og igen, at forskning tyder på, at I måske ikke biologisk er kommet fra noget som helst her på Jorden. De manglende holdepunkter mangler stadig. Det sagde vi for år siden. Vi fortalte jer, at det ville altid være mangle, fordi I ikke kom fra noget som helst her, og nu bliver disse ord gentaget i selve disse sidste to dages lære. Disse videnskabslærere tager jer til kanten, men de fortæller jer ikke, "hvem" der har været involveret i jeres begyndelse. Esoterikken i ​​det hele, er mit job, og jeg vil begynde at fuldende billedet, som så vil gifte sig selv med videnskaben.

Forskerne fortæller jer om fraktaler. Fraktaler er al fysiks måde, al biologis. Hvis I spørger en fysiker om fraktaler, vil denne give jer al matematikken - stort til småt, stor til større, mindre - og alt det hele vil repræsentere ensartede fraktaler. Biologer ved, at alt går fra småt til stort i fraktaler. Det er simpelthen tingenes måde. Læreren Gregg [Gregg Braden] viser en forskning, der er absolut 100% nøjagtig, når han begynder at diskutere potentialet i tid, der gentager sig selv, noget I har hørt mennesker snakker om hele jeres liv.  Det er indlysende, at den faktisk ser ud til at gentage sig selv, men kunne det være, at den gør det på måder, I ikke engang har opdaget? Han har ret.

Jeg ønsker at sætte det over på et andet niveau. Jeg sad i Tyrkiet og gav jer et budskab om ukendt historie. Det er et godt sted at have givet denne kanalisering. Vi fortalte jer, at I ville opdage civilisationer, I har ingen optegnelser har af, og som I ikke tror er sket. Vi fortalte jer endda, at denne planet har haft et antal civilisationer før jeres, og at de endte sig selv på forskellige måder. Nu kommer så den i dag præsenterede videnskab med det samme budskab. Det begynder så at vikle sig rundt om sig selv, ikke sandt kære I? I har i årevis set læren om de mærkelige, esoteriske ting fra mig, og nu hører I fra andre, der er begyndt at efterprøve dem. Det er nu ved at drøftes, opdages, og efterforskes - og billedet begynder at blive skarpe.

Jeg ønsker at tale lidt om tidsfraktalerne. Hvis I ikke var her i konferencen, er det svært at gå til næste trin.  Men det er vigtigt at vide, hvad der blev sagt, fordi vi har tidligere talt netop om disse ting. Vore ord omfattede ikke fraktaler, men vi talte om en mønster og et system, og timingen, der er indblandet i det, der sker

Læreren, Gregg, har gjort sin forskning godt, og har foreslået, at tidens krusninger kommer tilbage på sig selv. * De præsenterer sig selv på en måde, der vil tillade jer at forudsige og beregne, hvornår de kunne ske igen. De kommer på en sådan måde, at de forstærker hinanden og kunne måske være endnu stærkere, end hvis de fandt sted før. I ser selv tydeligt, at fraktalers matematik viser, at I er i slutningen af ​​en cyklus, den, vi har fortalt jer om. Han har ret, og det har I også.

Mayaerne fortalte jer det samme, og de andre, der havde kalendere meget lig Mayaernes lange optælling sagde det samme. Aztekerne og Toltekerne havde en lignende kalender. Profetien var overalt! Så her er det store spørgsmål: Hvad holder jer fra at gentage den gamle historie nu? Det kommer over jer endnu en gang, og fraktalerne er der, og historien er klar. Mønstrene er der, og de er de samme om og om igen. Hvorfor vil I ikke gentage dem? Hvorfor vil I ikke gå til den endelige krig og afslutte menneskeheden endnu en gang? Jeg har tænkt mig at udfylde det esoterisk for jer lige nu.

Kære I, der er en fraktal, at jeg har tænkt mig at kalde det grundlæggende. Denne fraktal blev ikke nødvendigvis diskuteret i går, men jeg er sikker på, at læreren Gregg ved det. Nogle gange, når I har at gøre med diskussionen om ​​mønstre og gentagelser, har I det, der synes at være usynligt, fordi det er ikke iagttageligt for jeres normale menneske bevidsthed. Den grundlæggende begyndelse af fraktaltid er den, at de andre bygger videre på. Det er starten, den fundamentale bølge, og jeg vil vise jer den. Alt genlød af det fundamentale i mangfoldighed. Jeg vil endda give jer nogle tal at overveje.

Den grundlæggende fraktal for jeres jordtid er planetens jævndøgns præcession. Alle krusninger af potentialer er bygget på det.  Denne præcession er forårsaget af planetens fysiske slingren, som tager 25,630 år. Det er så lang tid det tager for en cyklus, eller slingren, for at vende tilbage til starten. Fordi det tager så lang tid, kan det variere op til 1%, men ikke meget mere. De 25,630 år er målingen af planetens slingren.

Hvis I tager Mayakalenderens lange tælling, så vil præcis fem maya kalendere passe ind i den 25.630-års slingren. Den lange tælling som beskrevet af Mayaerne varede 5.125 år. ** Dette viser sig også at være tiden med jeres tidligere ukendte civilisationer, som vi talte om varede, før de begyndte at udslette hinanden. Det hele begynder at give mening. Den grundlæggende fraktal, kære I, er nøglen til at denne nuværende cyklus er anderledes. Det er fordi I er ved enden og begyndelsen - midtpunktet for præcession af jævndøgn. Det er den første i moderne menneskehed. Tiden kommer simpelthen ikke bare rundt igen som den gjorde før. Dette er centrum. Dette er forudsigelsen af ​​de gamle og mayaerne, og det er derfor, den gamle kalender stopper nu, og starter igen med en anden lang tælling.

Dette grundlæggende centrum, jævndøgns præcessionen, giver en energi, som ingen af cyklusserne i den gjorde før. Der er en tildeling i dette fraktal cyklus centrum, i kan skifte og ændre. Beviset på dette er de jokere, I ser rundt omkring jer. I allerede begyndt! Faldet af Sovjetunionen er et godt eksempel på en joker. Det er et skifte af den menneskelige natur at begynde en harmonisk proces med at sætte ting sammen, i stedet for at rive dem fra hinanden. Dette er særlig dybtgående, når I ser det ske med planetens nationer, der plejede at være fjender i århundreder. Det er anderledes! Det er nyt! Det kommer ikke til at gentages på måden, der skete tidligere.

"Jo Kryon," siger nogle, "du har fået nogle farlige krusninger og fraktaler til komme op, faktisk er der er en stor cyklus der begynder i 2017, der ser ildevarslende ud." Kære I, jeg vil give jer en hovedårsag til dette nu er forskellig fra de andre gentagne lange tællinger. Der er et 36-årigt vindue til jævndøgns processionen. Vinduet er 18 år til centrum [som er d. 21. december 2012], og 18 år væk fra det. I er stadig i de sidste 18 år. I er stadig i den sidste lange tællers resterende energi. Tids fraktalerne er der stadig, og der er stadig hovedpotentialer der kan mærkes. Faktisk, kan de stadig ske, men der er mere i dette, og det er det, jeg vil fortælle jer. Det er lige én ting af mange, der vil forårsage at denne gang vil det være anderledes. Lad os stille hovedspørgsmålet igen: Hvad gør det så anderledes denne gang?

I er centrerede på de gamles forudsigelse og slutningen af ​​den fundamentale 25,630 års cyklus. Dette giver alene denne gang en speciel energi, men det er ikke det hele. For længe siden, fortalte jeg jer, hvem der såede frøene i jer, og vi talte om at menneskebevidstheds udviklingen begynder nu, efter den har været stagnerende så længe. Vi fortalte jer om at Plejaderne er kilden til jeres nuværende DNA (og det manglende led). Vi gav jer en kanalisering kaldet "Medfølelses Faktoren" så I kunne vide, hvad den reelle forskel er, og hvad der virkelig kommer til at ændre menneskeheden - medfølelse. Men I er så lineære og så 3 dim at I siger, "Vil DNA kemien ændres? Kan vi se det ændre sig?" Svaret er at selvfølgelig vil den ændre sig, men ikke på måden I tror.

Her kommer et Metafor: Landmanden har en mark, som han har arbejdet med i årevis. Han kommer hjem og bekendtgør, "Der er en ny form for afgrøde. Den er en vidunderlig art afgrøde og kommer snart til at vokse." Så I kommer til at gå ud og se, om jorden har ændret sig? Nej, det er frøet, der er ændret. DNA er ikke det, I tror, ​​og denne information blev givet jer i går. [Henvisning til oplysninger fra Dr. Bruce Lipton]. DNA er ikke en statisk, uforanderlig gruppe af kemikalier. I stedet er det den menneskelige krops ramme-blåtryk, det er jorden, udviklingsfrøene vokser i, og frøene repræsenterer jeres bevidsthed, ikke kemien. Så når I er på udkig efter Menneskets evolution, da studer ikke kemikalier. Studer I stedet planetens bevidstheds skifte. Men det er ikke det hele.

Jeg ønsker I vil begynde at bruge åndelig logik, noget, der med tiden vil blive mere indlysende. Plejaderne er jeres åndsfrø kreative forældre. Simpelthen. De fleste på Jorden vil ikke tro det. Jeres accepterede skabelseshistorie lyder sådan, og selv timingen er den samme, men den kan ikke indebære en ”flyvende tallerkenhistorie”, hvis det skal blive troet af de fleste. Selve tanken om noget uden for jorden kommende, vil altid indblande sådanne, der kommer og erobrer jer eller sårer jer. Dette er jeres skævvridning og er en afspejling af jeres egen menneskebevidsthed og hvordan jeres korte historie har været. Det er sådan I selv gør, så I forventer alle livsformer vil gøre det samme.

Vi har sagt det før. Plejaderne har en civilisation, der er millioner af år ældre end jeres, kære I. Hvordan tror I, det kan se ud? Det er en meget avanceret civilisation, der har gennemgået det, I har gået igennem. De har en meget høj, viis bevidsthed, der endda kan kontrollere fysik gennem tanke, og de kom her med en guddommelig plan for at give jer viden om mørke og lys og det frie valg af dualitet, så I kan bearbejde gåden. Deres Gud er jeres Gud - den kreative kilde. Det er det, de gjorde her, og de er ligesom jeres biologiske frø forældre, og de tager vare af jer. De er nødt til at holde fingrene for sig selv, men de tager vare af jer.

Plejaderne gav selv en tidsfrist for jeres vækst, og det er den, I kigger på lige nu. Det er starten og slutningen af ​​jævndøgns præcessionen, midten af den grundlæggende cyklus på 25,630 år. I havde flere civilisationer, der startede og stoppede i løbet af denne tid, og hvis I ikke havde gjort det nu, ville I overhovedet ikke komme til at gøre det. Dette var den sidste chance.

I begyndte at ændre jer i de seneste årtier, og ved slutningen af ​​80'erne var det indlysende, at I ville skifte. Den Harmoniske Konvergens i 1987 blev et vendepunkt. Jeg kom så i 1989. I begyndelsen af ​​1992, opløste I den kolde krig. Det var begyndt at ske!

Da Plejaderne frøsåede jer, oprettede de et system, til brug i fald I ville gennemføre det, og vi har givet disse oplysninger til jer før. Det kaldes planetens knuder og nuller. Knuderne og nullerne sad bare der i dvale som tidskapsler, ventende på det rigtige tidspunkt at aktiveres. Tiden er kommet, og vi har identificeret dem alle, og de er begyndt at åbnes.

"Kryon, har vi aldrig hørt om dette før. Det er så esoterisk, og vi har ingen viden om dette. Der er heller ikke gamle skrifter, der har antydet dette." Kære I, brug jeres logik. Selvfølgelig kendte I ikke til det, fordi I ikke havde nået at målstregen d. 21. december, 2012! Det var oplysninger til dem, der ville gøre det, ikke til en jord, der altid var på kanten af ​​at ødelægge sig selv. Vi så, hvad der skete, hvorledes I afvæbnede jeres civilisations tredje verdenskrig. Beviset på, at det var en sidste øjebliks beslutning, er at alle stadig forventer det! Det er næsten som at vente på at "den anden sko falder," ikke?

Jeg vil gerne stille jer et logisk spørgsmål. Når I har børn, og det er tid for dem at lære at cykle, hvad er processen? Først anskaffer I dem en cykel. Hvad er det næste så? Giver I barnet cyklen og siger, "Held og lykke, skat! Jeg ved, du vil vælte og slå dig selv, men det er bare måden, en cykel virker på."? Nej! kærlige forældre gør ikke det. I stedet giver I barnet trænings hjul, og I arbejder med det. I holder cyklen, indtil det får en fornemmelsen af ​​hvorledes dette er, I løber ved siden af ​​cyklen med støttehjul påmonteret indtil barnet har hittet ud af det. I smiler af glæde, når det finder balancen, I ved ethvert barn i sidste ende vil få, og så cykler det afsted uden jer, mens I opmuntrer det.

Godt, kære I, den grundlæggende fraktal er ved hånden, og støttehjulene er knuderne og nuller. De åbnes, aktiveres parvis, og begynder at tørre noget af negativiteten og mørket på denne planet for at give jer en hurtig vej til en højere bevidsthed. Vi har fortalt jer dette i årevis - hvordan de arbejder, og hvordan de fjerne den gamle energi via Krystalgitteret, Gaia Gitteret. Hele denne konference drejer sig om at huske, og alligevel siger mange, "At huske hvad?" Jeg vil fortælle jer hvad I skal huske. Jeg ønsker at I husker den oprindelige information Plejaderne gav jer, når I kom hertil! Det er det, du husker, gamle sjæl, og det er det denne knude er ved at hælde ud i krystalgitteret. Det begynder at slette erindringen om krig og lidelse væk fra denne planet. Det kommer til at ændre tidsfraktalerne selv, næsten som en genstart for krystalgitteret.

Hvad I skal vide, er, at Krystalgitteret er delvis ansvarlig for at huske de gamle tidsfraktaler. Det er de fraktaler som siger historien vil gentage sig selv, selvom I opretter en ny fremtid og tømme dem. Når de begynder at blive slettet og omformuleret, er det ligesom en genstart af ​​menneskehedens energi.

Jeg vil gerne spørge jer, ville I ikke gøre det for jeres børn? Giver det ikke mening, at Plejaderne, der bragte jer den smukke Guds kærligheds energi, også vil yde jer hjælp til at komme igennem denne nye og ukendte udvikling af bevidsthed? Tror I ikke, de ville give jer de støttehjul? Begynder det ikke at være esoterisk forstandigt, at denne nye grundlæggende cyklus begyndelse ville bære noget smukt, hvis I kom igennem med det? Godt, her er det så, og det er ankommet, og denne cyklus begyndelse er anderledes!

Lad ikke nogen fortælle jer, "Nu kommer det igen. Vi er forfaldne til krig, så det kommer!" Bare fordi I gjorde det før, betyder det ikke, at det garanteret vil ske igen. Denne cyklus er anderledes.

Det har været budskabet i 26 år, ikke nødvendigvis præsenteret i disse udtryk, men det var budskabet lige fra min første offentliggørelse i kapitel Et i Kryon Bog Et: "Der vil ikke blive nogen Verdenskrig III. Der vil ingen Armageddon komme. De gamle profetier vil ikke ske. " For seksogtyve år siden, så vi jeres skifte komme. Den grundlæggende fraktal er ved at omkalibreres til at være rede til at starte igen med et anderledes energi sæt, og det er derfor, I ikke kommer til at gentage fortiden.

Timingen af ​​støttehjuls varighed er op til jer. I har frit valg og kan gøre det så svært eller så let som I ønsker. Selv med træningshjul, kan I stadig falde omkuld, men med hjælp bragt til jer i denne nye energi, vil I få den rette opbakning og holdes i gang. Det kan blive et langt sejt træk for den ældre menneskehed at starte et nyt bevidstheds system. Jeg vil sige det igen: To skridt frem, et skridt tilbage. Det er en del af det nye Menneske og I er det rigtige sted på det rigtige tidspunkt.

Føler i det ikke? Det I har hørt i dag, og det I hørte i går, er sandheds paradigmet. Fornemmer I ikke, at det virkelig er sandt, at noget særligt og anderledes er i gang? Og jeg vil fortælle jer, hvad det er: I er i gang! I har en højere bevidsthed, fordi I sidder her og spørger jer selv: "Hvad er det jeg føler, der er så anderledes?" Vanskelighederne, I har været igennem med hensyn til omkalibreringerne, vi har talt om, er alle en del af dette langsomme skifte til en ny bevidsthed. I kommer til at sejle lige igennem den gamle fraktal og potentialer!

Tillykke, kære gamle sjæl, med at komme til denne planet på denne tid, vel vidende dette ville blive vanskelige tider. I ville ikke gå glip af festen, vel?


Og sådan er det.

  

* Fractal Time af Gregg Braden [Www.hayhouse.com/fractal-time-2?utm_source=GB. com&utm_medium=Product_listing&utm_campaign=GB.com_FractalTime]

** [Www.maya.nmai.si.edu] 

Til-  bage

Opdateret d. 25.11.2013