Til-  bage
        Nedenstående er nedtaget fra den engelsksprogede Kryon hjemmeside: www.kryon.com/ channellings, og herefter oversat til dansk af Sigfred Skjold. Som betingelse for brugen er i originalversionen anført: Informationen nedenfor er gratis og tilgængelig, så du kan printe den ud og distribuere den efter ønske. Der er imidlertid copyright på den, der forbyder salg af den under alle former, undtagen for udgiverens vedkommende:Lee CarrollAkasha Systemet


KANALISERING

Akasha Systemet

Denne live kanalisering blev givet i Syracuse, New York

Lørdag d. 11. September 2010

 

Til hjælp for læseren er denne kanalisering blevet genlæst [af Lee og Kryon] for at muliggøre en klarere forståelse. Ofte har det, der sker live, en underforstået energi i sig, som medfører en slags kommunikation, som de trykte sider ikke har. Så nyd det forstærkede budskab givet i Syracuse i september 2010.

 

 

Hilsner, kære I, jeg er Kryon i magnetisk tjeneste. Mestrene havde en sætning: "Jeg har det godt, min sjæl har det godt."  De kunne sige det selv på et tidspunkt, kort før de døde, på tidspunkter der var frustrerende, og i tider med vanskeligheder. Det var, fordi de var fokuseret på én ting, og én virkelighed - at Guds kærlighed inde i dem skaber kærlighed til selvet. Vi har sagt det før. Vi har kanaliseret det mange gange. Vi har endda fortalt jer, at det er hemmeligheden ved mesterskab. Kom dertil hvor du er tilfreds med det, som er i dig, som er Gud, og lad alle de andre ting omkring dig langsomt og passende udvikle sig, mens du lærer, hvad du skal gøre med dit liv. Beslut ikke på forhånd, hvor du vil gå hen eller hvad du vil gøre.

 

Kortfattet vil vi give en kanalisering, der skitserer forskellen i energi mellem den meget ældgamle fortid, den relative fortid og energien, der er i skiftet. Vi vil angive kendetegnene på, hvorledes en lysarbejder behandler detaljerne, og hvordan tingene har ændret sig. Det kommer [og gives i Buffalo, New York]. Men ikke i dag.

 

I dag ønsker jeg at give jer dybden i Akasha systemet, som er Gaia og menneskeheden. Det jeg ønsker, er at forklare jeres forhold til et system, der tilsyneladende er kompleks og esoterisk, men som bogstavelig talt definerer jeres forhold til jorden. Fra tid til anden vil jeg give denne form for kanalisering, hvor der absolut intet er i budskabet, du kan bevise. Det er ikke videnskab, men i stedet er det åndeligt, og dette handler om jer.

 

Er det muligt, at hele formålet med Gaia er at støtte menneskeheden? Er det muligt, at menneskevæsner ikke er blot endnu et pattedyr på en planet, der bevæger sig rundt om solen? Er det muligt, at den energi, der leveres fra planetens vibrationsrate er baseret på, hvad menneskeheden gør, og vil rent faktisk påvirke universet? Svaret er ja til det hele. Så hvis det er tilfældet, hvilken slags system er så på plads her, der vil tillade noget sådant at være? Det er det, vi vil drøfte nu i denne korte tid.

Planetens Energi og Akasha
Lad os tale om Gaia og Akasha. Du har måske hørt, at Gaia er planeten Jordens energi. Gaia er følende [bevidst]; Gaia har medfødt intelligens, Gaia har derfor en intelligent bevidsthed, som ”kender” til dig. Gaia er i stand til at konversere og tale, meget lig som Kryon gør. Hvis du har hørt det sådan, er det rigtigt.

Gaia's energi taler på så mange måder, og en af dem ses ved at kigge på Akasha. Hvis du spurgte Gaia, hvad det er, ville det blive defineret som "planetens livskraft." Dette tager højde for alt, hvad der er i live, herunder de ting, du ikke engang tænkte er i live. Så Gaias begreb om Akasha er enorm og vældig storslået. Men i aften vil jeg gerne specielt tale om Gaia's system med menneskevæsnets Akasha i forhold til Jorden. Vi taler om Gaia's samarbejde i menneskelig åndelig erfaring, og at så at sige alt drejer sig om mennesket, selv planetens formål.

Hvis vi begynder ved begyndelsen og giver enkle definitioner, vil vi sige, at der er et system til at holde styr på, hvem der er på jorden. Nu må du ikke tro, at Ånden ikke ville behøve et system overhovedet, og du vil have ret. Men Gaia gør, og det der er en grund til. For hver enkelt menneskesjæl, der kommer til dette sted kaldet Jorden, gør en forskel som en enestående energi, som faktisk ændrer Gaias livskraft. Så når denne sjæl kommer, skaber Gaia skaber en optegnelse, og meget mere. Så her kommer detaljerne.

Skabelseshulen
Mange gange har jeg gennemgået et koncept med jer, som jeg igen præsenterer. Dybt inde i jorden, er der en mellemdimensional hule, der aldrig vil blive fundet. Den har 3D egenskaber, som forbinder den med Jordvirkelighed, men den er også mangedimensional. Det er vanskeligt at forklare jer, da I kun kan opfatte en-dimensional virkelighed. Så jeg kan forklare alt det, jeg vil, men min forklaring lever ikke op til jeres forståelse. Det ville være som hvis jeg talte til dig i dit sprog og pludselig ændrede til et, du aldrig havde hørt, hvor ordene var rodede, baglæns, og helt igennem omstruktureret på en ikke-lineær måde. Ikke alene vil du ikke forstå budskabet, men det meget mærkeligt sprog ville i sig selv være forstyrrende for jer at høre. Det er sådan, mangedimensionelle ting synes at være - kaotiske. Men jeg vil i det mindste give information  godt jeg kan, så I vil vide "hvad", hvis ikke "hvordan".

Skabelseshulen er en af de eneste fysiske genstande på planeten, der er en dimensional hybrid. Det vil sige, at den har tre-dimensionelle egenskaber, som du absolut ville se og forstå, hvis den var synlig, som den ikke er - for den kan aldrig findes eller opdages, og det vil ikke ske. Inde i dette mangedimensionale sted befinder optegnelsen sig, af hvem du er. Igen, den kaldes Skabelseshulen.

Når du kommer til planeten, er det det første sted, du besøger, allerede inden fødselskanalen. Når du forlader planeten, er det det sidste sted, du besøger, inden du kommer hjem. Det er derfor opbevaringssted for registrering af menneskeheden - alle de liv, som menneskeheden har levet og selve sjælekerne-essensen af den, hver enkelt af jer er. Her er mere information om, hvordan det virker. Det er Akasha optegnelsen.

Hver sjæl i Skabelseshulen er enestående. Lad os tage dine optegnelser for eksempel. Hvad er dit åndelige navn? Det er ikke et navn, du kan udtale, kære du, men snarere en energi. Dette energetiske navn er dels Guds navn og er metaforisk optegnet i Skabelseshulen som en stribe på en krystallinsk struktur. Den krystallinske struktur kan du sige, er det, der husker vibrationen om, hvem du var. Så når du kommer ind   planeten for første gang, er der en krystallinsk struktur, der venter på dig (da potentialet for din ankomst er kendt). Mens du lever på planeten Jorden, ”ved” Gaia og hele systemet, at du er her. Så passerer du over på den anden side af sløret. Når du tager afsted, besøger du hulen igen og forstærker den krystallinske struktur med energien i alt det, du har gjort.   forlader du Jorden, men den krystallinske struktur med din
information forbliver tilbage.

Lad os nu sige, at du kommer tilbage til Jorden, og du kommer til at få et andet liv og et andet jordisk navn. Før du ankommer i fødselskanalen, tilføjes en anden stribe til den krystallinske  struktur. Bemærk: Det er den samme sjæl, men som nu har stribe nummer to. Som den udvikles på planeten, ved hulen du vil vende tilbage og aktivere eller vække striben hver gang, du vender tilbage. Så derfor har du en krystallinsk struktur for enhver sjæl, ikke for hver livstid. Nogle af de sjæle, der er repræsenterede, har tusinde striber! Så måske du kan forstå, at der er langt færre af disse krystallinske sjæleoptegnelser, end du troede. En for enhver sjæl, ikke for hvert liv.

Nu vil jeg fortælle jer noget: Der er gamle sjæle i dette rum og som læser dette. Det er det, I er. Selv den ene eller de to her, der er kommet til dette sted, er ikke nødvendigvis kommet for  dette programs skyld, men for at være sammen med en eller anden, er også gamle sjæle. Du behøver ikke at vide noget om åndelige ting for at være en gammel sjæl. Mange går på denne jord og vil aldrig vågne op til, hvem de er, for det er deres frie valg. Men faktum er, at de mennesker, der ofte kommer til møder af denne art, er sådanne, der føler kaldet til at være en del af et skifte på planeten, med slutningen af én tidsalder og begyndelsen af anden. Det er dem, hvis øjne er på siden nu.

Hulens Mystiske Funktioner
Så Skabelseshulen bliver Gaias referat af, hvem der er her, og der har været her. Dette er så den fysiske del. Det, jeg fortæller jer derefter, er den mellemdimensionale del, der er forvirrende for menneskevæsnet. Hør: Hulen er statisk i de 3 dimensioner og alligevel dynamisk mangedimensionalt set. Det vil sige, at der er aldrig tilføjes nogen krystaller eller tages nogen væk i den 3. dim.. Det betyder, at der er en krystallinsk struktur for enhvert potentielt menneske, der nogensinde vil leve på planeten Jorden. Nu kan I så måske sige: "Åh, nej, det giver ikke mening. Det lyder som noget forudbestemt. Ånden kender alle der kommer?" nej, det gør vi ikke, men det er ikke forudbestemt. I stedet er hulen gjort modtagelig på kvante måde for at blive komplet hvert øjeblik. En kvante energi beskæftiger sig med potentialer og ikke empiriske [absolutte] egenskaber. Derfor, efterhånden som tingene ændrer sig på planeten, ændrer hulen sig kvantemæssig, men ikke fysisk. Den krystallinske strukturs tællinger ændrer sig ikke. Jeg kan ikke forklare jer det, undtagen ved at sige, at dette er en kvante begivenhed. Hulen er altid komplet. Den har altid hele menneskeheden i sig. Den er forbundet til fortiden, nutiden og fremtiden.

Det meget forvirrende for jer er, at dette betyder, at I faktisk vekselvirker med dem, der ikke er her endnu. Igen, jeg kan ikke forklare det bedre end på denne måde, og dit tredimensionelle sind er ikke rede til at gå på denne rejse. Men vid dette.

Hulen er komplet.

Den er hellig.

Den er for evig forseglet.

Sjælekrystallerne husker jeres liv og jeres livs energi.

Sjæleenergierne i krystallerne vekselvirker med hinanden.

Livstiderne, du lever, ændrer hulens energi og derfor Gaia.

Gaia er der, da hulen mellemdimensionalt opholder sig inde i Gaia.

Så alt i alt bliver denne hule en optegnelse af sjæle, af deres mange livstider, og energien de skaber. Lyt til mig nu, for det er dette budskabs fokus. Uanset hvad du gør på planeten, ligegyldig hvilken vibrationel energi, du skaber på planeten, gennemsyrer den disse krystallinske stoffer. Optegnelsen af denne livsenergi forbliver på planeten med den ledsagende vibration i denne krystal for evigt.

Mary og George
Lad os sige, du er Mary i aften. Jeg vil tale med dig. Mary. Når du går over, er hulen stedet, du går hen. Det er en tre-dages Jordrejse. Mary, gamle sjæl, du har været der før. Åh jo, Mary, du har været der før - og på grund af det, går du derhen i glæde. Du husker det! Du ved, hvor du skal hen, og du husker, hvad det betyder. Du er på vej hjem. Der er ingen svien ved døden, for skønt der kan være en midlertidig tåge ved den mellemdimensionale genforbindelse, husker du følelsen af glæde! Dette er løftet til dig, Mary, at vi alle tager din hånd og du føler det. Menneskevæsnets død er en overgangs energi, ikke en afslutnings energi. Der er ingen "ende", men derimod en rejse til en energi, du husker i det øjeblik, du tager dit sidste åndedrag.

Lad os sige Mary er healer. Lad os sige at Mary har øget denne planets vibration ved sin blotte tilstedeværelse med at gå på jorden. Lad os sige, at Jorden husker Marys fodspor, fordi Gaia ved, hvem hun er. Lad os sige, at Mary er i kontakt med sit Højere Selv. Lad os sige, at Mary har skabt en mini-portal, overalt hvor hun har gået på grund af dette, og nu går hun over.

Der er en forsamling af mennesker ... meget sorg. De er så kede af at se hende gå over, fordi hun var et beundringsværdigt nærvær, en vidunderlig mor og et kærligt menneske. De græder, og der er tårer, og der er sorg. Nå, her er den metafysiske sandhed: Mary tager til Skabelseshulen, og alt det, hun nogensinde var, og portalen, hun skabte som et menneske, er ætset ind i hendes sjæls krystallinske struktur. Denne portal vedbliver med at bestå fordi Mary var her! Den beundringsværdige nærvær, den vidunderlige mor og det kærlige menneske er ikke spildt! Det er ætset ind i Gaia selv, gennem processen med Skabelseshulen, og denne erindrings-energi forsvinder aldrig. Den går aldrig væk! Den bliver en del af Jordens livskrafts-bevidsthed fra da af.

Så kommer hun igen som George.

[Latter]

Grin ikke så meget af det, for her er den virkelige proces og skønheden i systemet. Er I med? Når George kommer ind, samler han Marys optegnelser op! Så går både George og Mary til det næste område af Akasha undervisning, det andet af de fire dele, vi underviser i i dag. Systemet fortsætter.

Akasha i dit DNA
Alt det, der er repræsenteret i det krystalliske i Skabelseshulen vedrørende din kernesjæls krystal, overføres til dit DNA ved fødslen. Du overfører det i Skabelseshulen. Det er derfor, du tager derhen. Det bliver din personlige Akasha optegnelse, hver livstid du har været haft, alt det, du nogensinde har gjort, er altsammen i dit DNA. Som vi har nævnt før, befinder Akasha optegnelserne sig i enhver dobbelt spiral på en mange-dimensional måde, og er repræsenteret af de milliarder af kemikalier i de 90% af DNA’et, som videnskaben anser som skrammel! Videnskaben kigger på det med 3 dim. øjne og det synes uhyre komplekst, uden symmetri eller orden. Det er faktisk maximalt mangedimensionelt! Men det hele er der i et smukt system. Vi har fortalt jer det før. Men måske I ikke fik fat i den fulde underforståelse af, hvad det betyder?

Tænk. George, du har nu George og Mary i dit DNA, men kun Georges krop er der. Ja, hvad vil George gøre med Marys livstid i sit DNA? Jeg vil give dig svaret. Alt det, Mary har lært er nu tilgængelig for George. Husk, at Mary og George er den samme sjæl, har blot fået en anden form på Gaia for øjeblikket. Skønheden i systemet er denne: Deres Højere-Selv er også ens, da dette repræsenterer kernesjæls energien. Derfor er George ikke nødt til at lære det samme som Mary har lært! Det er i hans DNA. Selv den medfølende mor er der. Mary's åndelige rejse er der, og på et niveau, der ville interessere sig mindre om kønnet, er Guds kærlighed der, skabt af en menneskelig sjæls rejse på planeten Jorden.

Lyt til mig. Du kom ind i dette liv, og du sidder i stolen, hører og læser dette - og du er ved at lære åndelige ting i dag. Måske du tror, at der er en stejl indlæringskurve, og så meget at vide? Måske alt dette er nyt, og du bliver overvældet af al denne information og følelserne, der følger med dem? Lad mig fortælle dig, gamle sjæl, at du simpelthen er ved at vågne op til noget, du allerede vidste. Hvis du har hensigten hertil, gamle sjæl, vil du huske det!

Hvad nu hvis du er en meget gammel sjæl på denne planet? Det vil betyde, at du vil få de ældgamles visdom ind i dit DNA lige nu. Det vil betyde, at for hver side, du læser i en Kryon bog, kan du sige, "Jeg husker dette. Det er rigtigt. Der er intet nyt her. Men det er rart at se det på skrift."

[Kryon smil]

Lad os nu se på de første to kendetegn på menneskehedens Akasha. (1) Skabelseshulen er en optegnelse af, hvem der kommer og går. Energien her i bliver på Jorden og hjælper med at ændre planetens vibration. Derfor ændrer menneskers livstider planetens vibration. (2) Hvert menneskes DNA indeholdes i den enkelte sjæls individuelle optegnelse og hjælper den næste inkarnation [Det menneskelige udtryk på Jorden] til at blive mere bevidst, hvis det er dennes valg.

Kig på det første kendetegn i denne lektion: Det er Gaia relateret. Hulen er i Gaia. Den er dybt nede i jorden, og den repræsenterer mange krystallinske strukturer. "Kendt af jorden," er du. Elsket af jorden, er du. De af jer, der beskæftiger sig med Jordagtige ting - natur, dyr, selv studiet af klipper og jord - kan føle det. Når du går visse steder, kan du mærke det! Den intelligens, som er Gaia, taler til dig. Der er et sammenløb af energi, der pakker sig omkring dig, og siger: "Jeg kender dig. Du hører til her. Det er udmærket, at du træder på planeten." Åh, Menneskevæsen, for det du gør her, vil i sidste instans ændre universet. Kan du ikke føle det? Hvor mange af jer er nogensinde gået ind i en skov alene og følt træernes selskab? Det er ægte!

Dyr
Jeg taler hele tiden om de kostelige dyr, om hvorledes de er her for at tjene menneskeheden, og hvordan de gør dette så fuldendt. Jeg har talt om, hvordan nogle af dem er her for at blive spist. Mange kan ikke lide at høre dette, men forstår at kollektivt forstår dyrene dette. De skal være en del af den menneskelige fødekæde, da menneskeheden ikke har mulighed for at få tingene til at vokse hurtigt nok og distribuere denne føde. Så det er en tjeneste, ser I? Dem af jer, der er veganere, kan sige, "Jeg har aldrig spist dem!" Det er et valg for jeres helbred. Det er passende og præcist, men er ikke sandheden om den menneskelige races overlevelse, for dyr er nødvendige for menneskets ernæring og overlevelse i øjeblikket.

Så lad os et øjeblik se væk fra det, og give jer noget værdifuld information om konsumering af dyreliv. Mange mennesker har behov for at spise dem, men har aldrig forstået, at dyret vidste dette, da det kom. Er det for mystisk for dig? Dette vides af dem, der kender til dyreånder og kan se offeret  og hensigtsmæssigheden i det. Det var også virkelig velkendt af de ældgamle. Men her er spørgsmålet, kære menneske: Hvordan behandler I dem? Med hvilken slags formål, behandler I dem, inden de bliver jeres mad? Hvordan behandlede de ældgamle dem? Det er virkelig et svært spørgsmål, ikke? Lad mig give dig et kendetegn på sandheden. Vidste du, at jo bedre de er behandlet, jo mere nærende vil de være i din krop? "Kryon, vær venlig ikke at snakke om det. Vi vil helst ikke tænke på det." Kære du, hvis ikke jeg gør det, hvem skal så tale om det? Lyt, hvis disse dyr er villige til at komme og være en så storslået del af livskraften på denne planet og hjælpe den til at vibrere højere ved at holde dig i live, så du kan foretage valg,  fortjener de så ikke respekt og komfort, mens de vokser op? Slutresultatet vil være et langt bedre bidrag til din sundhed. Lad videnskabsfolkene gå forrest og lave nogle sammenlignende undersøgelser, der vil vise, at de ernæringsmæssige værdier stiger drastisk, når et dyr er blevet hædret i sin korte levetid. De gamle vidste det og ærede hvert dyr, inden det blev en del af deres livskraft.

Der er ingen Skabelseshule for dyrene. De er her til støtte for menneskeheden. Nogle af dem er her for at elske dig og du kender det. Vi taler om dem i dit hjem. De er her for at elske dig - en anden storslået tjeneste for mennesker. Du ser i deres øjne, og de ser tilbage. De ser den gamle sjæl i dig, vidste du det? De kender systemet. Men de lever ikke ret længe, vel? Nogle gange er der hjertesorg, når de forlader jer. Men den gode nyhed? Ja, de kan reinkarnere! De har et valg med dig om at fortsætte kærlighedsaffæren! Jeg ved ikke, hvor mange af jer, kære I i lokalet her, der er bekendt med dette system, og jeg ønsker min partner vil udvikle dette tydeligere, så dyreelskerne vil vide dette. Når deres kære elskede dyr dør, kan de fortsætte kærlighedsaffæren, hvis de ønsker det ved at kigge efter på det rigtige sted og finde den tilbagevendte sjæl, samle den op og fortsætte det, de havde sammen. Der er nogen i rummet her og nogen som læser dette, de havde behov for at høre. Der er et system her, så deres kernesjæle kan vende tilbage!

Så på en måde har mange dyr også sjæle, men de er ikke i Skabelseshulen. De har ikke det dybsindige system med planetændring, I har, hvilket er en bevidsthed, der kan øge sig selv ved frie valg. Mennesket er det eneste væsen på Jorden, der kan gøre dette, fordi Mennesket har guddommelighed i DNA’et. Det implanteredes der, hensigtsmæssigt og med kærlighed, for omtrent 100.000 år siden af nogen, der er fra et andet stjernesystem.

Vi har givet jer alt dette før. I al korrekthed modtog mennesker på denne planet deres åndelige frø fra Plejaderne på en smuk måde, på en passende måde, på en guddommelig måde, på en perfekt måde. Der var ingen krig, ingen konspirationer, og disse smukke stjerne sjæle er her stadig. De er jeres brødre og søstre og et stykke af dem er i jer. I er i en kvantetilstand med dem. Jeg kan heller ikke forklare dette nærmere. Men nogle af jer kan mærke det. Nogle af jer kan se det. Det er smukt, og det er ikke upassende, mærkeligt eller skræmmende. I stedet er det den virkelige skabelseshistorie om planeten og kan findes i de oprindelige indfødtes skrifter overalt på hele planeten. Kig efter referencer til de syv søstre og historier om skabelse.

I dit DNA strømmer alt det, du nogensinde var, gamle sjæl, og vi har fortalt dig i mange kanaliseringer, hvordan du kan få adgang til dette. Denne adgang forekommerer ikke alene som åndelig information, men som evnen til at få adgang til nogle af de menneskelige egenskaber, som du havde i fortiden. Essensen af energien, som du plejede at være, er i dit DNA. Derfor har denne Akasha information evnen til at kommunikere med blåtrykket for dine stamceller. Husk, det alt sammen er inde i den samme dobbelt-spiralstruktur, der indeholder det proteinkodede afsnit, dine gener! Forstår du dette? Dit DNA er derfor et langt større system, end nogen lægelige autoritet nogensinde har troet, det var. Det er et mellemdimensionalt system, der har evnen til at ændre sig når som helst. Det forklarer spontan bedring. Spontan bedring er Menneskevæsnet, der beslutter, at det er færdig med sygdommen, og som derefter samler energien op fra et tidligere liv, der aldrig har haft sygdommen. Mange Mennesker har fjernet sig selv fra de mest ondartede sygdomme, man kender. De kommer pludselig op, rene og uden noget spor af sygdommen - spontane bedring. Den frygtede sygdom går simpelthen væk. Jeg vil fortælle dig, kære du, at det ikke er et mirakel fra oven. Det er et mirakel indefra.

Krystalgitteret - den tredje af fire

Lad mig fortælle jer nummer tre. Der er et hensigtsmæssigt gitter, der i dag aktiveres i denne energi, som aldrig før. Det er et esoterisk net, hvilket betyder, at det er af åndelig natur, og I kan ikke se det. Det har et navn, der skulle afsløre, hvad det gør. Det kaldes krystalgitteret. Krystalnavnet har det, så I vil forstå, at det er en af Gaias lager-egenskaber og det gemmer livskrafts
information. Det svarer til Skabelseshulen med hensyn til den krystallinske strukturs formål - informations opbevaring.

Så lad os uddybe den ovennævnte definition for klarhedens skyld. Gaias [planetens] Krystalgitter er et jordisk gitter, der er esoterisk [åndelig], og det gemmer menneskehedens livskraftsenergi, jeres energi. Nu er det anderledes end Skabelseshulen. Hulen er en optegnelse over, hvem I er og hvad I har gjort. Energien i jeres bidrag til jorden [hvad det så end er] går ind i hulen, bliver en del af jorden, og forbliver der. Krystalgitteret befinder sig imidlertid over jorden, forestil dig, det ligger på jorden. Dette gitter er på ydersiden. Du kan ikke se det, men det er der.

Nu indeholder dette Krystalgitter også aftryk af jeres energi, men er stedbestemt. Det bedste eksempel jeg kan give jer er dette. Når I tager til dele af Europa, kan I føle det, der er sket der. Der er lag på lag af krig. Nogle af jer har  hårde tider ved at meditere der. Det er svært at rense landet på grund af det, der er sket dette sted, ikke? Krystalgitteret indeholder alt, der nogensinde er sket, og hvor det skete. Ser I? Så det er et stedsbestemt menneskeligt energilagrings gitter. Er det en del af Gaia? Absolut. Det ligger på Gaia som et menneskeligt bevidstheds-energi tæppe.

Har I nogensinde lagt mærke til, at når I tager til visse dele af planeten, hvor der næsten ikke er sket noget betydende i menneskets historie, er der klart og rent, og I mediterer bedre? Jeg vil gerne spørge jer om noget. Tror I, det har en betydning for, hvor de åndelige i denne nye energi kommer fra? Kig efter og se, hvor alle kanalerne er kommet fra i de sidste 25 til 30 år. De er kommet fra de uberørte landområder, der aldrig havde store krige [mange er fra den vestlige del af USA]. Har I tænkt på det? Tag et kig. Dette er fordi det er lettere for et menneske at forholde sig til en af Gaias uberørte essenser. Det skaber en langt stærkere åndelig forbindelse. Her er det igen. Forbindelsen med Gaia er der - forbindelsen med Jorden. Hvorfor Jorden? Fordi Gaia er en del af et målesystem, et vibrationelt målesystem. Der vil komme en dag, hvor jorden  måles for dens vibrationelle egenskaber - egenskaber skabt af noget menneskene gjorde. Kollektivt ligger hele den menneskelige erfaring på og inde i denne planet, og skaber en vibrationsrate, der er målelig af Ånden. Det er krystalgitteret.

For et stykke tid siden gav vi jer nogle af kendetegnene på dette krystalgitter, som I ikke forventede. Det skete i en ret nylig kanalisering [Berkeley Springs, West Virginia]. I kan læse og endda forstå mere af energien, den indeholder. Den forklarer selv spøgelser. Krystalgitteret indeholder kvante aftryk, der i visse områder kan være så stærk, at selvom menneskevæsnerne dér er gået over; afspilles aftrykket af det, de gjorde, ligesom var det et bånd. Gå ud og find denne information, hvis du er interesseret .* Det viser hvor dyb menneskelig indflydelse har på Gaia.

En Oversigt
Så her har I nu denne information. Interessant, ikke? Der er tre steder, hvor jeres Menneskeenergi eksisterer på samme tid. (1) I Skabelseshulen - den indeholder optegnelser over hvem I er, mens I kommer og går, og ætser livstiden af erfaring ind i planetens vibration, selv efter I er forsvundet. Det er det mangedimensionale system, der opfanger den menneskelige erfaring til Gaia og den bliver hos Gaia. (2) I DNA’et i den menneskelige krop hjælper dig, mens du er i live i hver livstid, for alt det, du nogensinde har været, er information og energi, der gemmes i dobbeltspiralen. Alle de tusinde livstider er der, hvis du har levet tusinde af dem. De er alle tilgængelige. Du behøver aldrig at genlære noget åndeligt, da det er opsamlelig - det vil sige, det forbliver hos dig fra livstid til livstid. Alt du har at gøre, er at åbne denne åndelige krukke  i hensigten om at huske, og ud kommer den ældgamle visdom. Dette burde fortælle dig noget. Alle er I jeres egne forfædre. Har du tænkt over det? (3) I Krystalgitteret - en åndeligt gitter, der ligger over planetens overflade, og som husker alt, hvad Mennesker gør, og hvor de gjorde det. Dette gitter bliver også genaktiveret som I nærmer jer 2012, det bliver mere kvanteagtigt, for det I gør i virkelig tid, bliver overført til Gaia gennem dette gitter i virkelig tid.Det betyder, at menneskehedens energi påvirker planetens vibrationelle niveau  i den faktiske tid i stedet for at vente på at modtage energien, når du kommer til Skabelseshulen. Dette skaber også en følelse af at tiden går hurtigere for dig.

Kig et øjeblik på forfædrene, for de vidste noget. Se på deres visdom. Hvad var det første de gjorde, når de startede en åndelig ceremoni? De hædrede deres forfædre! De vidste alle intuitivt, at deres forfædre stadig er med dem. Det kommer altid  først i deres æres-rækkefølge. Før de traf beslutninger, gik de altid til forfædrene og bad dem om visdom. De indfødte ved, hvordan de driver minedrift i Akasha, de har altid gjort det, fordi de indser, at livscirklen indeholder tilgængelig information. De ved, den er inde i dem. De kendte også Gaia og betragtede Jorden som en livskrafts partner - en partner i deres sjæleliv. Åh, kære du, hvis du studerer de ældgamle, vil du finde alt det, jeg har givet dig i dag. De kendte til det hele. de vidste det intuitivt.

Backup-systemet er levende
Til slut, er der her noget, vi kun har talt om to gange før. For år tilbage, gav vi jer noget information, som nu er fuldstændig. Det kan være svært for jer at forstå det følgende, men de tre systemer, jeg lige har givet jer, forholder sig mestendels til Gaia. Selv det menneskelige DNA er en del af Gaia-systemet, fordi det udgør en biologisk udvikling af menneskeheden på planeten, udfra jordens støv. Men der er et opbaknings-system til det hele, en overflødighed, der ikke er den slags "backup", som I tænker på – for i jeres tankegang er opbakning noget, der er lineært, (til at erstatte med) hvis du mister det første. Dette "backup"-system er ét, der hele tiden hjælper de andre. Informationen i disse tre kombinerede Akasha systemer oplagres i et levende pattedyr på denne planet. Det må være sådan, for det er det afsluttende lag og det forbinder jer ikke kun med Gaia, men det forbinder jer med resten af livet på Jorden på en meget dybsindig måde. Systemet  opbevares i hvalerne på Jorden.

Lad os tale om hvaler et øjeblik. I elsker dem, ikke? Mens vi er ved det, så spørg en biolog - en delfin er en hval, blot en mindre. Vidste du det? I elsker delfinerne, ikke? Vidste I, at hvalen er det eneste pattedyr på planeten der er beskyttet af traktater underskrevet af næsten alle lande på Jorden, selv de lande er uden adgang til hav? Sikke et sammentræf! Der er et intuitivt niveau i hele menneskeheden, der uanset styreform, uanset hvor mennesket er, som giver viden om, at I ikke må fjerne hvaler, for ellers vil I ændre livskraftsbalancen på Jorden. De indeholder optegnelserne. Det er cyklus’en. Hvalerne er i Gaia, de er under vandet. De er pattedyr ligesom jer. De indeholder informationen. Akasha cyklus’en er komplet. Selve Jordens vand gløder også af alt det, I har gjort, hvem I er og hvem I måtte være. Ser I dybden i systemet? Se på, hvad det handler om: Det handler om jer. Det hele. Hvorfor skulle Jorden være udformet så intelligent, at jeres spor kan følges, så I kan æres, så det vides, hvem I er, og hvad jeres åndelige navn er? Hvorfor skulle det være tilfældet, hvis ikke I var en del af mesterplanen, hvis ikke I havde noget at gøre med Universets fremtid. Tænk over det. Det er systemet. Jeg vil ikke være den eneste, der kanalisere denne information  til jer. Der er andre, der aldrig har hørt disse ord, som vil fortælle jer det samme. Hvis I får chance for det, kan I endda spørge Gaia, og hun vil fortælle dig det samme.

Gaia eksisterer for de hellige menneskevæsner, der er i lektion på denne planet. Jeg giver jer dette i kærlighed i dag. Der er noget, jeg ønsker, I vil tænke over. Overalt hvor I går, er I kendt af jorden. Hvilket et system! Hvorfor giver jeg dette til jer i dag? Det sker for at du kan fortsætte med at føle dig elsket og holdt af. Det sker, så du ved, at Ånden og du og Gaia holder hinanden i hånden, hvis du ønsker det. Der er så mange ting her til dig, hvis du vil have dem. Gamle sjæl, du sidder her med et formål. Måske havde du behov for at høre det i dag. Du er vigtig, du er dyrebar, og mester det er du. Gør nu krav på det. Lev længe. Vær fyldt af glæde i processen. Fyld ikke dit sind med noget, du tror er meningen, der skal ske. Det værste, du kan gøre, er at indstille dig på noget, du tror, Gud har til dig, baseret på det du tror, der sker nu. Slap af i stedet, vær fuld af glæde over alle ting, og forelsk dig i dig selv.

Tag afsted forandret i forhold til da du kom.

Jeg er Kryon, elsker af menneskeheden – af god grund.


Og sådan er det.
 
 

* [www.kryon.com/k_channel10_berkeleysprings_.html]

Til-  bage

Opdateret d. 28.11.2010