Til-  bage
        Nedenstående er nedtaget fra den engelsksprogede Kryon hjemmeside: www.kryon.com/ channellings, og herefter oversat til dansk af Sigfred Skjold. Som betingelse for brugen er i originalversionen anført: Informationen nedenfor er gratis og tilgængelig, så du kan printe den ud og distribuere den efter ønske. Der er imidlertid copyright på den, der forbyder salg af den under alle former, undtagen for udgiverens vedkommende:Lee CarrollAkasha Cirklen


KANALISERING

akasha_cirklen

Denne live kanalisering blev givet i Totowa, New Jersey, USA

d. 17. juli 2011

 

Til hjælp for læseren er denne kanalisering blevet genvurderet [af Lee og Kryon] for at muliggøre en klarere forståelse. Ofte har det, der sker live, en underforstået energi i sig, som medfører en slags kommunikation, som de trykte sider ikke har. Så nyd det forstærkede budskab givet i New Jersey den 17. juli 2011.

 

 

Hilsner, kære I, jeg er Kryon i magnetisk tjeneste. Sid sammen med mig og føl sandheden i energien, du føler. Der er så meget her. Mennesket, der deltager i aften i denne inkarnation, og som sidder i stolen, er virkelig uvidende om det, der er omkring det, uvidende om dets egen Akasha’s herkomst, virkelig uvidende om de mange-dimensionelle energier, der omgiver det.

 

Hver af jer er bragt til dette sted, så I kan lære mere om familien. Sid med mig et øjeblik, og sæt alle de jordiske ting i bero, som ellers ville komme i vejen for ren kærlighed til fred. Afbryd et øjeblik livets puslespil, alle de ting, som optager din hjerne, og det, som du kalder samvittighedsfølelse. Du er altid på arbejde, menneskevæsen. Det er en del af overlevelsen. Det er dig, der beskæftiger dig med det, du kalder livet. Så jeg har tænkt mig at bede dig om at standse dette lidt. Der er et større billede, et snapshot, et øjebliksbillede, jeg gerne vil fremlægge for dig.

 

I nu’et vil jeg igen præsentere noget for dig, som er en metafor. Den er på samme tid en realitet, men også samtidig en forklaring. Forestil dig en mand i en fængselscelle, for ikke så længe siden. Han skriver til sine venner om noget, han er begejstret for, noget han har opdaget. Han er i fængsel på grund af sin tro. Han råber lidt for meget op om den kærlighed, han har fundet. I tiden, han er i, tillader de ikke afvigelse fra normen. Han ved ikke, om han vil komme ud af fængslet, og han ved ikke, om han vil fortsætte med at leve.

 

Han lægger alle disse tanker tilside, og han skriver til sine venner på pergamentet foran sig. Hans ord er smukke. Han har aldrig tænkt på sig selv som forfatter, men det strømmer ud fra hans hjerte. Han skriver til sine venner. "Jeg har fundet fred, og jeg er glad. Jeg har fundet det, som er Gud. Jeg har fundet sandheden." Han opfordrer dem, der ikke engang er i fængsel til at se indad og finde Guds kærlighed. Han skriver til sine venner, hans personlige venner i Korinth og Ephesis, og hans navn er Paulus.

 

Mere end 30 år før dette skete, døde manden, han skriver om, hvis belæringer viste ham vejen, men han kendte ham ikke engang. Denne mand plejede at være Sol fra Tarsis, en købmand. På vejen til Damaskus, havde han et syn, hvor han mødte mandens energi i engle form. Han var i en så hellig energi, at det fik ham til at falde på sit ansigt, på sine knæ. Han følte det, der var guddommeligt, og han vidste, at han var ved at få en vision. Hans ord i dag kan læses i det, du vil kalde de hellige skrifter, eller det nogle kalder Guds Ord. Endnu en gang siger jeg til jer, Guds Ord i dette tilfælde var Paulus ord og hans breve til sine venner.

 

Alle Skrifter på planeten, dem alle, er skrevet af mennesker under indflydelse af glæde og visdom og det, der er det guddommeliges energi,I har kaldt disse dokumenter Guds ord.

 

Hvad siger det dig? Det er en sand erkendelse af, at mennesker i sig selv bærer på noget, der er storslået og specielt fra Skaberen, han/hende selv, noget der er smukt og helligt.

 

Der er systemer i systemer, der skjuler sig så fuldstændigt, at de i den grad synes at være et usynligt puslespil for dig. Men de er smukke og de er alle rundt om dig. Denne tilsyneladende benevolence, (velvilje, godgørenhed, gavmildhed), som I har fundet, som I kan se, som I sætter pris på, som I er ved at opdage, er helt reel. Der er et formål og en plan. Det, som I kalder Gud og Ånden, er familie, og den benevolence, som I er ved at opdage, som er Guds kærlighed, er universets Skabers villighed til at komme til jer med gaver, med kærlighed og formål.

 

Skaberen ville ikke gøre det, hvis I ikke var en del af skabelsen. Der er en del i dig, i hver eneste del af den dobbelte DNA spiral, der er hellig.

 

Så Paulus kanaliserede, og det han sagde, kan i dag læses på papiret med ærbødighed og en anerkendelse af autoritet. Dog var alt det, han gjorde, at skrive breve til venner, som blev Korinth’ere og Ephesis’er. Paulus kendte ikke til benevolence systemer. Alt hvad han vidste var, at han var inderligt elsket, og det var godt nok for ham.

 

Akasha Cirklen

 

 Jeg vil gerne fortælle dig om et system, der er komplekst og fyldt med benevolence, formål, kærlighed. Jeg kalder det Akasha Cirklen - ordningen for Akasha.

 

Akasha: Nogle gange er ordet defineret som optegnelserne over alle ting. Det er en optegnelse, ikke blot om jer, men også om Gaia. Man kan sige, at Akasha er optegnelsen over alle ting på planeten herunder planeten. Der er en cirkel i dette system, vi vil kalde Akasha Cirklen.

 

Skabelseshulen er et navn, jeg gav, der repræsenterer denne cirkels lagerplads-egenskab. Den har været kendt i mange former, og er blevet talt om under andre navne. Der er virkelig intet navn for den, for den er et system og ikke et sted, selvom der er et sted indblandet. Stedet er jordskorpen, kan man sige, og dog lavere end den og er fyldt med skønhed. I dimensionel anbringelse, så det aldrig kan ses eller findes af et menneske, eksisterer der en hellighed, der er Akasha Cirklen. Den er krystallisk af natur, men den kan ikke tælles eller optegnes. I kvantetilstand, eksisterer der en krystalstruktur for hver eneste sjæl på planeten, der nogensinde vil komme her, og som nogensinde har været her. Den er i "nu’et" og repræsenterer ikke tid, men derimod tidspotentialer.

 

Der er en plan. Det er en plan for ankomst og afrejse.Der eksisterer allerede en struktur, der forventer at sjæle vil opfylde den, og der er sådanne, der kommer andre steder fra, som kommer til eksistens på planeten for første gang. Du kan ikke visualisere den. Åh jo, du kunne føre det over i dine tre dimensioner, men det vil ikke være nøjagtigt. Det behøver ikke at være nøjagtigt. Alt du behøver at vide er, at den eksisterer. Man kunne kalde det Akasha regnskab.

 

Der er en sjæl pr krystal objekt og dog er antallet ikke til at tælle. Du kunne spørge, "Vent et øjeblik. Der er nødt til at være milliarder af disse krystaller. Hvorfor kan de ikke tælles?" Jeg siger igen, at hvis det var suppe, spørger vi dig, hvordan ville du tælle saltet? Hvordan vil du betegne smagen med et tal? Og dette er den kvantetilstand, der er forvirrende for mennesket, for I ønsker at individualisere, adskille, optegne, kvantificere, og tælle - og du kan ikke gøre dette med kærlighed. Men jeg siger dig, der er krystaller til hver enkelt af jer.

 

Én sjæl kan have mange livstider. Gamle sjæl, lyt til dette: På denne planet er der én identificerende, energetisk, krystallisk, kvante kilde til dig, der allierer dig med Gaia. Den er dyb og repræsenterer livscirklen.

 

Ræsonnementet

 

 Hvorfor tror du, den blev oprettet som en hule? Hvorfor skulle den være i Gaia? Hvorfor skal den være i Gaia, hvis der ikke var nogen grund til det? Ser du, systemet omfatter Jorden. Det er det nødt til. Er det ikke interessant, at de ældgamle vidste alt om det? Det første en af de ældgamle, dine fjerneste forfædre gjorde, var at forstå jorden. Kig på de indfødte, der gik på dette område. Det første de gjorde, var at tilbyde Jorden en gave. Op til i dag, har de indfødte over hele planeten forstået systemet. Jorden er levende, moderen. Jorden forsyner med mad, ligesom moderen. Og den første ting du gør, er at ære og forsyne den med en gave.

 

Hvis jorden er moderen, hvordan så med livet på jorden? Det næste du ville gøre, hvis du var en indfødt, ville være at ære det liv. Måske findes det i skoven i form af ulven, bjørnen, bæveren, pungrotten. De er der alle som en del af din og Gaias livskraft, og de er systemet, der driver åndeligheden, du ikke kender noget til, frem. Cirklen er årsagen til dit væsen.

 

De indfødte vidste det. Tror du, de indfødte bar pelse og skind fra de dyr, for varmens skyld? Ja og nej. Mange gange, var det for at ære. De ville bære det på hovedet for at vise deres ære for skoven, træerne og dyrene. De hædrede planeten og Jorden og systemet. Alle livstiderne, du nogensinde har haft, er ætset ind i en smuk, mange-dimensional energi på en kvante krystalgenstand. Det er det stykke af dig, der er den optegnende genstand i hulen.

 

Systemfunktionen

 

 Nu skal du høre. Den eksisterer sammen med alle de andre også - milliarder af dem, hvis du vil singularisere dem. Der er et sammenløb af vekselvirkende energi mellem krystal objekterne. Dette for at sige, at selv om du ønsker at stable dem op ved siden af hinanden og kalde dem "sjæle" og sætte et hak i dem og kalde dem "krystaldele," er de det ikke. De er alle sammen i ét system, og de danner en form med hinanden. Vi har aldrig diskuteret dette før på grund af kompleksiten i det.

 

Når du opnår livstider sammmen med andre, vil du nogle gange krydse energierne i det, vi kalder dette sammenløb, og de bliver til noget andet. Én bliver til to. To bliver fire. Især i den gamle energi kunne Familier, der arbejdede sammen i karmisk udveksling, faktisk ændre krystal dele i dette system, selv dele der ikke engang synes at være relateret. Det er en af de mest komplicerede gåder man nogensinde har set. Mennesker med mennesker. Det forklarer synkronitet. Det forklarer intuition, og den er levende med Gaia.

Gaia ved, hvem der er her og Gaia reagerer på din bevidsthed under din gang på planeten, på personificeringen, på legemliggørelsen af din sjæls udtryk i dette liv. Det er udtrykket med dit ansigt lige nu. Det er dette, der har aktiv bevidsthed, der kan ændre det, der sker med planeten Jorden. Det er det, Gaia ser. Dette er det, du ændrer. Vi har fortalt dig, at du ændrer planetens krystalgitter, hvilket vil sige, at du faktisk ændrer og overfører energi til Skabelseshulen med alt det, du gør. Fordi der er et system – et der er komplekst

 

DNA

 

I dit DNA bærer du rundt på dine personlige Akasha optegnelser. Hvad har du lavet på denne planet? Hvor mange gange har du været her? Hvilke energier, har du allerede oplevet? Gamle sjæle har noget, som meget få mennesker har, og som ingen har, når de ankommer for første gang. I har en rekord. Hver eneste livstids enkeltes energier forbliver i DNA’et. Men de repræsenterer ikke sig selv som en stak, der kan læses af en Akasha læser. De, der læser det, du ville kalde tidligere liv, læser energier, ikke tidligere liv, for det hele befinder sig på overfladen, blandet, klar til at blive set og læst.

 

Det mest dybtgående af alle de tidligere liv, du nogensinde har haft, er på toppen, da de alle er her, samlet. Der er ingen hierarki. Mennesker ønsker at se dem i en række, organiseret efter dato. Mennesker ser dem som den ene efter den anden. Mennesker vil rapportere til en tidligere liv læser og siger, "Vil det komme til at koste mere at få en tidligere liv læsning, hvis den ønskede levetid er ældre?" Det er sjovt! Det er lineært. Mange af jer er lige nu ved at vågne til et af de mest dybtgående liv, du nogensinde har haft - det første, det lemuriske. 

 

Lemurien eksisterede som den ældste, mest vedvarende civilisation på planeten i tusinder af år. Det er noget, der er uden historisk anerkendelse, begravet for evigt ved foden af bjerget i Stillehavet, I nu kalder Hawaii. Det er tilsigtet. Menneskeheden bør ikke grave i disse ting, der er en del af skabelses historien. Det ville skævvride jer. Det ville give jer lidt for meget information.

Puslespillet er dette: Kan du finde det, der er begravet inde i dig? Denne nye energi kan ses som en del af et løgs lag, der fjernes, ikke kun fra planeten, men fra dig. Lagene spredes ud, så du nu kan begynde at se det, der er Akasha i dig. Det forklarer, hvorfor så mange af jer er begyndt at føle tingene i dette skift.

 

Kunne det være, at du virkelig kan gøre nogle af disse ting? Svaret er ja. Hvor mange af jer er nu bevidste om den indre Shaman? Hvor mange af jer er begyndt personlig og privat at genkende den gamle sjæl, der er der? Nogle af jer er begyndt rent faktisk at modtage talenter, der er blevet begravet. Nogle af jer er ved at blive sådan noget som forfatter, historiefortæller. Alt sådan noget, som er kreativt - musik, komposition, kunst, farver, design, er en del af dig. Du ved, det er der.

 

Kønsskifte

 

 gamle sjæl, lad mig fortælle dig noget. Hvis du er gammel nok, og mange af jer er det, har du været alt det hele. Kan I høre mig? Allesammen. Du har været begge køn. Alle af jer har været det, jeg vil kalde at være imellem kønnene, og det betyder, at I alle har haft kønsskifte. Ved du, hvad der sker, når det er tiden for dig at skifte køn? Vi har diskuteret det før. Du har haft dusinvis af livstider som samme køn. Du er vant til det. Det er behageligt. Du kan ikke forestille dig at være noget andet, men nu er det tid til forandring. Det tager cirka tre livstider for dig at vænne dig til det, og i disse tre liv, vil du have det, jeg kalder "kønsforvirring."

 

Det er ikke forvirring overhovedet. Det er helt normalt, men samfundet vil ofte opfatte det, som unormalt. Jeg sidder her og fortæller dig, at I alle har været igennem det. Alle. Det er det gamle sjæle gør. Det er en del af systemet.

 

Lad mig fortælle dig om cirklen, der er givet ved Skabelseshulen, som er Akasha Optegnelsen af alting, alt liv, alle sjæle. I Grænsefladen med Gaia gennem krystalgitteret, går du på toppen af Jorden med dine Akasha Optegnelser og dit DNA. Du bruger informationen, du har inde i dig, og cirklen er komplet. Når du påvirker krystalgitteret med din bevidsthed og handlinger, ændrer det Skabelseshulen.

 

Alt er i en cirkel, kære du. Det er smukt. Det er vekselvirkende. Jeg kan ikke forklare noget mere, bortset fra at jo højere du vibrerer, og jo mere du bruger det, du kender på planeten, jo mere ændrer det planeten. Inde i Skabelseshulen er dette sammenløb af kvante energi med milliarder af sjæle, millioner, der ikke engang er kommet her endnu, det påvirker også dem. Jeg vil fortælle dig hvorfor. Fordi du er ved at ændre fremtiden, mens du arbejder i fortiden. Du er ved at ændre sammensætningen af dem, der vil komme, og hvad de vil gøre, og hvad deres bevidsthed vil være.

 

Det, du gør i dag, planter frøene til fred på Jorden, så når de bliver født vil de have det, I har. Det er mere dybtgående end du ved, og du sidder i stolen, og du bekymrer dig over prisen på benzin. Kan du se, hvad jeg siger? Måske er det tid til bare udsætte det et øjeblik og sige . "Tak, Gud, at jeg ved det, jeg ved"

 

 Når du går fra dette sted, vil jeg have dig til at vide noget: Du er i høj grad hinsides alle indbildnings rammer og du bør holde hovedet højt. Du ved virkelig ikke, hvad du har gjort. Nogle kalder det et offer, som vi kalder hensigtsmæssighed. Der er dem i  rumnet her, der med formål er kommet til planeten i kun tre måneder. Så dør de, og vil tilsyneladende bryde en mors hjerte. Og du kan sige, "Jamen, hvorfor ville jeg nogensinde gøre sådan noget?" Og jeg vil fortælle dig det: Så din mor kan finde Gud, det er derfor. Fordi ellers ville hun ikke. Hun måtte gå til det mørkeste sted, undersøge sig selv, og komme ud som lysarbejder. Det er skrevet i Akasha! Det er en energi, der er i krystalgitteret! Du tror ikke, Gud ved det? Det er en del af systemet.

 

Åh, jeg ved, hvem der er her. Måske har du været på den anden side af det, mor. Nu ved du det. Måske det er på grund af det, du sidder i stolen. Tror du, vi ikke ved, hvem der er her? Det er storslået! Du kalder det offer, men det er det ikke. Du er her i tre måneder, du kommer hjem tilbage, så ankommer du igen - ofte til den samme mor. Der er et system her! Det er smukt.

 

Der er langt færre sjæle optegnelser, end du tror. Dette er fordi I bliver ved med at vende tilbage. Hvor mange mennesker er der på Jorden? Hvor mange mennesker har der været på jorden? Hvad lægges dette til? Meget mere, end der er i Skabelseshulen, for I bliver ved med at komme tilbage. Sandt nok, at Jordens befolkning vokser eksponentielt. Det betyder, at der altid vil være nye mennesker, og det er der. Men Gaia ved, hvem der kommer. De Guds dele rundt om i dette univers ved hvem der kommer. Og de gamle sjæle ved på et eller andet niveau, hvem der kommer. Det, jeg vil gerne fortælle dig i afslutningen, er hvor skønheden er.

 

Læg nu lige troen tilside et øjeblik. Jeg vil gerne tage dig et sted hen. Det er en smuk planet. Der er ikke megen uenighed der. Åh, der er meningsforskelle, men ikke en masse uenighed. Der er kun et par kontinenter på dette sted, og det er omgivet af vand. Der har ikke været en krig i 100 år. Dem på denne planet, er ikke altid enige, men de kan ikke dræbe hinanden længere. Kan du forestille dig sådan et sted? Åh, der er ubalance, fordi der er frit valg. Men der er omsorg for hinanden.

 

De dræber ikke hinanden længere. Det er ikke en mulighed, da det betragtes som værende barbarisk. Det viser sig ikke nødvendigt for samfundet at gøre det, ligesom det heller ikke nødvendigt for dig at afskære din søns hånd, hvis han stjæler noget. Det er barbarisk, og er ikke en mulighed for et oplyst samfund.

 

Jeg vil gerne introducere dig til dette sted. Det hedder planeten Jorden. Det repræsenterer disses resultat, der vil ankomme i hulen. Det vil tage så mange generationer, det tager, fordi frøene er ved at blive plantet til det i dag. Det vil ske langsomt. Du har starten af det nu. Kan du ikke se det? Du kommer ikke til at få endnu en verdenskrig. Det vil du bare ikke. Du kan ikke. Der er for meget benevolence i systemet, som I er begyndt at være en del af.

 

Åh, måske ser det ikke helt sådan ud. Se på nyhederne! Du befinder dig i overgangen fra den gamle energi til renæssancen af den menneskelig bevidsthed. Måske var det sådan, at du var ankommet, gamle sjæl, for at udrette noget, forfædrene kun har drømt om? Åh, hvor mange generationer vil det tage? Det betyder ikke noget. Det går langsomt i den retning.

 

Bliver der krig? Sikkert. I processen med at dennes afslutning, vil den gamle energi sejre og visse steder gå tilbage i mørket. Det er, hvad mørke gør. Men lyset vil vinde. Langsom er det, da det er nødt til at ske generationsmæssigt, for børnene er nødt til at komme friske. Det er svært for voksne at få en bevidstheds renæssance midt i livet.

 

Og hvem vil disse børn så være, gamle sjæl? Sådanne som dig! kan du se cirklen? Hvad du gør nu, er at plante et frø, så når du vender tilbage, vil du være i stand til at vande det med skønheden i Guds kærlighed og give næring til dets vækst. I er jeres egne forfædre, og I vil være det i fremtiden. Jeg ville ikke fortælle dig dette, hvis det ikke var tilfældet, hvis det ikke var i planen af ting, hvis det ikke havde været forudset for år tibage.

 

Kære I, der ville ikke være nogen Kryon til at tale til jer nu, hvis det ikke var for det, I har gjort. Jeg ville ikke have været her, hvis I skulle til at ødelægge jer selv. Jeg ville ikke være her, hvis jorden skulle ødelægge dig. Kan du høre mig?

 

I har frit valg til at gøre alt det, I ønsker - jer alle. Men I har krydset en markør, hvor potentialerne skubber i retning af benevolence, hvor den menneskelige natur er begyndt at ændre sig, hvor det, I ønsker, er begyndt at manifestere sig - og det er på tide.

 

Tag det, I har lært denne dag i disse klasser, og kommunikerer anderledes, end I har gjort før. Jeg ved, hvem I er. Jeg vil sige noget, jeg aldrig har sagt før. Forstå det i sammenhænget, det er præsenteret i.

 

To ord. Forlad stolt.

 

Og sådan er det.

  
 

Til-  bage

Opdateret d. 7.10.2011