Til-  bage
        Nedenstående er nedtaget fra den engelsksprogede Kryon hjemmeside: www.kryon.com/ channellings, og herefter oversat til dansk af Sigfred Skjold. Som betingelse for brugen er i originalversionen anført: Informationen nedenfor er gratis og tilgængelig, så du kan printe den ud og distribuere den efter ønske. Der er imidlertid copyright på den, der forbyder salg af den under alle former, undtagen for udgiverens vedkommende:Lee Carroll2011 og derefter


KANALISERING

2011_og_derefter

Denne kanalisering blev givet i Boulder, Colorado

Søndag, d. 16. Januar, 2011

 

Til hjælp for læseren er denne kanalisering blevet revurderet [af Lee og Kryon] for at muliggøre en klarere forståelse. Ofte har det, der sker live, en underforstået energi i sig, som medfører en slags kommunikation, som de trykte sider ikke giver. Så nyd det forstærkede budskab givet i Boulder, Colorado i Januar 2011.

 

 

Hilsner, kære I, jeg er Kryon i magnetisk tjeneste. Dette er den første optegnede Kryon kanalisering i 2011. I disse øjeblikke ønsker jeg at give jer en oversigt over de numerologiske aspekter i året, der lige er gået [2010], og så dem for året I er i [2011]. Så vil jeg gå videre end det for at forklare nogle af de uregelmæssigheder, du ser, og så gennemgå det, jeg fortalte jer for 22 år siden om alt det hele. Derefter vil jeg gerne give dig de potentialer, vi ser for planeten, både nær nu og i fjerne fremtider.

 

Du er lige kommet ud af året 2010. I rækkefølge bevæger tallene sig fremad på en lineær måde, men de har også energi omkring sig. Og derfor beder vi dig se på denne energi, der numerologisk er nærbeslægtet med jeres situation. Numerologien giver dig et overblik over den energi, der portrætteres af tallene i året. Det giver dig ikke en absolut erfaringsmæssig energi, der kræver nogen handling. Numerologi blev skabt for at hjælpe mennesker til at forstå den energi, der direkte er med dem i øjeblikket. Det er en af de ældste videnskaber på planeten, og jeg beder min partner forstå og undervise i det. Det kan være enkelt og det kan være kompliceret. Det kan endda gå så langt, som til at være kvante numerologi tallene over tallene.

 

Lad os se på år 2010 - to nul et nul. I den enkleste af numerologi’erne, ser vi ikke på nuller som spor andet end pladsholdere og adskillere. I en anden form for et numerologisk system, har nuller energi i sig selv og de taler for sig selv, alt efter hvor de befinder sig i tallet. Men vi vil nu kun tale om den enkleste numerologi, der er tilgængelig – fra et til ni.

 

Oprindeligt udviklet af dem i Tibet [måden vi bruger], har dette særlige, dybtgående system været med jer i lang tid. Tyve-ti [2010] er en tre’er når du lægger tallene sammen. Den eneste gang, du ikke anvender den samlede sum af disse tal, er i tilfælde, hvor man ender med et mester tal som det samlede tal [11, 22, 33, 44, osv.]. Tre er ikke et mester tal. I stedet er det et tal, der betyder "katalyse". Tretallet er energien omkring det, der er udviklingen af DNA-bogen, som jeg bad min partner skrive og afslutte i 2010. Den er den tolvte i Kryon serien. Den er en tre’er. Den er centreret omkring det, der er de 12 DNA energier, hvilket er en tre’er. Den stod færdig i 2010, hvilket også er en tre’er. Når du tager de tre treere og sætter dem sammen, har du en ni’er, hvilket betyder fuldendelse.

 

Så lad os først se på tre’eren, for tre’eren alene i den simpleste form er et katalytisk tal - det der ændrer noget andet på grund af sin tilstedeværelse. Derfor kan vi sige, at det, der blev indledt i 2010, kunne være en katalysator for det, der skal følge i dit liv. Tænk over det, der skete i 2010, de ideer du havde, de foranstaltninger der blev skabt, og nogle af de ting, der kan være sket for dig. Tænk på dem i dette lys: Måske disse ting gav en energi til dig, der var katalytisk, for det var året, hvor tingene gerne ville have den meste energi og betyder mest for dig. Nu, forstår du måske lidt mere om, hvorfor tingene kun "begyndte" i 2010. Hvis du havde vidst det i begyndelsen af året, ville du måske have slappet lidt mere af? Det kunne måske have ændret dine reaktioner? Det er det, numerologi er til - en hjælper, der lader dig få mere kvante perspektiv på tilsyneladende lineære ting.

 

 

2011

Tal står alene, og de står som en gruppe. Du er nødt til at se på begge i numerologi. Du kan ikke ignorere, hvordan de er placeret. Så vi vil se på 2011 i ental og sammen. I ENTAL: Lad os se på tallet to, for det betyder dualitet, dobbelthed. Dualitet er beskrivelsen af den menneskelige gåde, energien, du har med at gøre hver dag, mellem menneske-Selvet og det hellige Selv, planetens fremvoksende skifte og det, der er 3 dim., sammenlignet med noget, der er mange-dimensionalt. Det er dobbeltheden repræsenteret af tallet to. Sammenlign det nu med det, der er 11, et mester tal. Husk vi adskiller ikke dem endnu, for de står som tvillinger, der repræsenterer det første mester tal, 11. Elleve betyder illumination. Mange af jer bliver ved med at se 11:11 på uret. Det er betydningsfuldt, for det er derfor illumination - illumination to mester tal ved siden af hinanden, kun adskilt af kolon’et på uret. Dette er altid et vink fra Ånden, der siger, "Du er højt elsket." Det er et andet vink fra Ånden, der siger, "Vi er med dig. Vi holder din hånd. Bliv ved." Det er et kærlighedsvink hver gang, du ser det.

 

TILSAMMEN, MEN IKKE LAGT SAMMEN: To’eren og 11’eren repræsenterer tilsammen illuminationen af dualitet. 2011 kommer til at blive et interessant år. Så den aktuelle numerologiske betydning af 2011 vil være illuminationen af dualitet. Dette er et budskab til dig, der siger, "Dit skibs rejse fortsætter ind i lyset." Det, som repræsenterer gåden om dualitet, bevæger sig i en retning, der er positiv. Hvis du kunne overdrage al information til det, der potentielt kommer til at ske i dette år, vil det være mere kamp og mere udfordrende tider, der står foran dig, på længere sigt resulterende i et positivt resultat.

 

Hvorfor vil ændringen blive så svær, når tingene bevæger sig mod oplysning? Svaret er, at den menneskelige natur går imod det, der er nyt. Selv de ting, der er bedre, vil den modstå! Menneskeheden har tendens til at ville forblive i energien, som den ligger i og altid har været i, uanset hvor mørk, den kunne være, eller hvor gammel den er.

 

ARETS SUM: To’eren og de to ettere lagt sammen er fire, og fire er Gaia’s tal. Blandet sammen med de andre ting vil det blive et Gaia år. Det handler helt om jorden og Jordens skifte, bevægelsen af Jorden og selvfølgelig om vejret.

 

Så nu vil vi endnu en gang på en mere kortfattet måde end nogensinde før, gennemgå de ændringer, vi begyndte at tale om i 1989. Potentialet har altid været der for, at dette løbende skifte vil medføre enorme vejrforandringer for jer. Det uregelmæssige i det er det faktum, at det er jer, der har medvirket til at cyklus’en er kommet tidligere end ventet. Det er der en grund til. Skiftet foran jer er et skifte i menneskelig bevidsthed. Det koordinerer sig med den Galaktiske tilpasning, præcessionen af Jordens slingren, der tager tilpasningen i brug, som I ser som jeres sols stillen sig på linie med galaksens centrum. Dette repræsenterer de ældgamles dybe profeti. Der sker noget med hensyn til udviklingen af den menneskelige bevidsthed. Hvis du skulle sætte et kendetegn på det, ville det være, at der er en forøgelse af vibrationshastigheden. Jeres DNA vibrerer hurtigere.

 

Lad mig spørge dig, lysarbejder, kan du ikke føle, at tiden går hurtigere? Ensartet tid er et paradigme, du har været vant til, siden du blev født, og den opfattede ændring gør dig nervøs, ikke sandt? I nogle tilfælde, vækker det dig klokken tre om morgenen, når cellerne siger, "Hvad er det, der er anderledes?" Den næste gang du vækkes, og cellerne spørger dig, hvad der er galt, ønsker jeg, du snakker med dem som chef for dit eget DNA. Mind dem om tiden, du planlagde, for den er kommet. Skiftet er her.

 

I mellemtiden ser det bare ud som dårligt vejr for de fleste af jer. Hvad fortalte jeg jer for 22 år siden? Se omhyggelig på det jeg beskrev, for det drejede sig om vand. Jeg beskrev, at nogle potentielle steder på Jorden, hvor jeres afgrøder altid havde vokset, ville udtørres. Jeg fortalte jer, at andre steder på kloden, der aldrig har haft noget vand, ville få masser af det - måske for meget! Hvad betyder det? Det handler om vand, og det har det altid gjort.

 

Så nu har vi genopfrisket det, som vi har sagt før, i et gensyn. I er midt i en cyklus, der vil afkøle planeten. Det er ikke en varmeperiode, men derimod en afkølingsperiode. Men det begynder altid med en kort varmeperiode. En sådan har der været her før. Og en sådan vil komme igen. Det er en lang periode - en generation plus fem år. Det er så længe, den kommer til at vare. Det begynder med en nedsmeltning af iskapperne, som er langt mere omfattende end nogen af jer har set i jeres livstid eller jeres forfædre har. Det er en periode, hvis gentagelse er tusinder af år lang, men noget, der endnu ikke er registreret i bøger med menneskers optegnelser. Men den er helt sikkert blevet registreret i iskerner og i træernes årringe.

 

Den er tusinder af år gammel, og den sker på en cyklisk, periodisk tilbagevendende måde. Det handler om vand. Den begynder med noget, der er en nedsmeltning af iskapperne i en bestemt grad, og som har en dybdevirkende indvirkning på planeten på alle måder. Den kan ikke ske, uden I ser forandring af livet såvel som forandring på Gaia, og I har allerede set det. Hvad sker der, når I tager det, som er tungt på polerne [isen], og I smelter det? Så bliver det til koldt vand, der sættes til det, som udgør en meget, meget nænsom og endelig balance af  temperaturen i planetens have (1). Det første, der sker, er en omfordeling af vandets vægt på den tynde jordskorpe fra isen på polerne til nyt vand i havene. Resultatet bliver jordskælv og vulkaner, og I ser det, gør I ikke? I har jordskælv på steder, der ikke forventes at få jordskælv. Vulkaner kommer til live på en måde, som I ikke har set før på regulær basis. Der vil komme flere. Forvent dette.

 

Er det for meget at forlange af et menneske, der bor ved en vulkan, som vedkommende ved måske bryder ud, at han/hun måske burde flytte? Men der vil være dem, der siger, "Den har ikke været i udbrud i min levetid eller mine forældres levetid eller mine bedsteforældres, så derfor sker det nok ikke." Du vil måske få en overraskelse, for alting ændrer sig. Det er det, der sker med Gaia.

 

Nu siger vi det igen. Dette er ikke en straf til menneskeheden. Det, der sker på planeten i dag, er ikke ment som et Gaia’s sidste trin for at dræbe menneskehedens civilisation. Jeg siger dette, for lige nu er dette budskab på læberne hos dem, der ønsker at overraske og skræmme dig og give dig frygt. Det er ikke det, der sker. Det, der sker på denne planet, er et skifte, der vil skabe en planet, der kommer til at vare længe, tillade dig det, du har brug for - mere mad i havet, end du nogensinde har set før!

 

(2) Det andet de smeltende iskapper giver jer, handler om økologi. Jeg vil give dig denne forudsigelse om et øjeblik. Der er et menneskeligt 3 dim. paradigme, der siger, at alt bliver "brugt" og derefter forsvinder. Men naturen virker ikke på den måde, og vores forudsigelse kommer til at gå imod alt det, du er blevet fortalt. Jeg har tænkt mig at give dig en lignelse, og en forudsigelse om et øjeblik, men inden vil jeg give dig forklaringen om fuglene og fiskene.

 

I de sidste par uger er fisk blevet skyllet døde op i visse søer i hundred tusindtal, hvis ikke i millioner. Fugle er faldet ned fra himlen. Jeg vil på forhånd afgive en erklæring om det, videnskaben vil fortælle dig. Det kan spores tilbage til vandkredsløbet - det hele. Det handler altid om vejret, en vejrcyklus, som I ikke har set før. Kan du huske, da hvalerne for et par år siden af sig selv løb på grund? Lagde du mærke til, at denne egenskab standsede? Men mens de strandede hvert år, var mange mennesker i frygt og sagde: "Det er verdens ende. De begår selvmord."

 

Hvalerne strandede, fordi magnetismen på jorden flyttedes så meget, at deres navigationssystem [magnetismen i deres biologi, som er deres vandrings kompas] styrede dem lige op i land. Landet flyttede sig ikke, det gjorde magnetismen. Derfor kan man sige at deres indre arvede trækkort var behæftet med fejl. Årsagen til at det ikke sker nu, er at kalvene, generationen senere end den der strandede sig selv, regnede det ud og omskrev kortet. Naturen [Gaia] gør dette. Så den næste generation gentog det ikke. I stedet justerede det sig selv til ledende træk linjer og nu strander hvalerne ikke nær så ofte.

 

Planetens Magnetisme fortsætter med at flytte og fuglene er ikke klar over det. Ligesom hvaler, har mange af fuglene i trækket manøvreret sig lige ind i et sted højt oppe i atmosfæren, hvor de blev banket til døde af isslag og hagl. Så de faldt ned fra himlen. Det er vejr cyklus’en, der forårsager dette. Vil de fortsætte med at gøre det? Nogle vil for en tid, men så vil de finde ud af det, og omstille sig. Det er det, naturen gør.

 

Du kan sige, "Ja, naturens måde er hård." Men den er ikke hård. Det er et positivt indlæringsmiljø system, der tillader generationer af fugle at klare sig næste gang. De få dødsfald tillader de mange at fortsætte deres livscyklus og deres slægt på jorden.

 

Jeg ønsker at I analyserer fiskene, der er skyllet op. Lad også videnskaben afsløre dette. Jeg ønsker at I analyserer fiskene. De har noget til fælles. De er alle unge. Og hvorfor så det? Hvad ved I om vandets kredsløb? Hvad ved I om koldt vand og visse fisks livscyklus og deres vaner i reproduktion? Jeg vil fortælle dig at vandlagene ændrer sig i temperatur og det vil ændre havenes og søernes livscyklus’er. De unge fisk er mest sårbare overfor kuldedøden, især den slags, der er skyllet døde op. Det drejer sig om titusinder, kulden dræbte. Det skyldes vandets kredsløb. Vil det fortsætte? En tid endnu, indtil de akklimatiserer sig, indtil de indstiller sig på kulden – og det vil de. Naturen gør det.

 

 

Lignelsen om Regnbue Rummet

Jeg ønsker at give dig en lignelse, en livsmetafor, og den er som så. Der er et rum, vi vil kalde Regnbue Rummet. I dette rum præsenterer alle regnbuens farver sig selv lineært, en ad gangen, og de skifter hver få tusinde år. Rummet behøver dette for at eksistere, og det er derfor, det kaldes Regnbue Rummet. I tusinder af år er rummet gult, så det bliver til det blåt og rødt, lilla, grønt og langsomt gennemgår rummet alle regnbuens farver. Farverne tager deres tur i spektret, en ad gangen.

 

I dette rum, vil jeg gerne præsentere dig for nogle skabninger - smarte, intelligent og hellige, alle født i en tid, hvor farven i rummet var rød. Deres forældre fødtes også i det røde periode, ja endda deres bedsteforældre. Faktisk havde rummets farve så længe som de havde optegnet historie, altid været rød. Det er alt, hvad de nogensinde har kendt. Derfor kan man sige, at de har en rød bevidsthed, og de forventer rød. Alle steder de er, arbejder de med rødt. De er de røde mennesker.

 

Hen ad tiden begynder Regnbue Rummet at gøre det, det altid har gjort, og langsomt begynder det at bevæge sig ind i sin næste farve, lilla. Rummet begynder at blive lilla. Hvad sker der med dem, der altid har kendt rød? Det første er frygt. De røde folk siger, "Her kommer der noget mærkeligt og underligt, og det er aldrig sket før! Det er mørkt og noget skræmmende. Det må være noget, vi har gjort. Vi må være ansvarlige. Der er ikke nogen anden forklaring! Derfor må vi finde nogen måder at stoppe det lilla på. Det er meningen, det skal være rødt. Violet er dårligt."

 

Men selv blandt de røde mennesker, er der nogle få, der siger, "Vi glæder os over det lilla. Vi ved ikke, hvorfor det er her, men vi erkender, at det er passende. Selv om vi altid har været røde, og vi ikke forstår dette lilla, er vi ikke bange for det. Ældgammel esoterisk profeti fortalte os, at engang ville et skift fra det røde komme. Gud velsigne det lilla." Og det er energien, I befinder jer i nu, kære I, for det, som var blevet normalt på denne planet i alle disse tusinder af år, er ved at skifte. Når det sker, vil det komme til at præsentere flere forandringer, end at fugle falder ned fra himlen eller fisk skylles op på kysten eller smeltende iskapper. Jeg vil fortælle dig, hvad du skal kigge efter.

 

 

Forudsigelsen: Fornyelsen af Livscyclen

Når du ændrer temperaturlagene i havene på Jorden, begynder tingene at ændre sig, for fødens livscyklus i havet afhænger af det, der er det mindste. Planetens Plankton overlever i visse temperaturer, og disse er i forandring. Smid det væk, du tror, du ved om hvordan det hele skal fungere, og tænk i stedet på "fornyelse" eller "hvordan begyndte det." Dette vil hjælpe dig til at forstå det, der sker nu. Denne cyklus er lavet til at genopbygge havet med liv og ikke altid ved at bevare den slags, der var der.

 

Lad os bare tale om havet et øjeblik. Vi vil ikke engang komme til det, der sker i luften, og hvad pattedyr måske vil opleve. Nej lad os tale om havet. Har du hørt om laksen? Hvad har jeres videnskab advaret jer imod? At I overfisker! Havet er ved at dø. Koralerne er ved at dø. Revene er ved at forsvinde. I ser ikke fødekæden, der plejede at være der. I har overfisket alt. Fiskekvoterne oprettedes for at afhjælpe dette. Åh, alle de små mennesker i det røde rum - de kender ikke til det lilla. Røde mennesker kender kun det røde paradigme.

 

Har du hørt om laks for nylig? Der er for mange af dem! Selve stedet, hvor kvoterne er på plads, så I ikke vil overfiske, hopper de op i bådene! Imod alle odds og eventuelle fremskrivninger fra miljøforkæmpere eller biologer, oversvømmer de havene i Alaska – der er alt for mange fisk.

 

Hvad siger det dig? Er det muligt, at Gaia selv tager sig af det? Det er det, det fortæller dig! Måske denne tilpasning vil holde menneskeheden med føde. Er der nogen, der har  tænkt på dette?

Hvad nu, hvis Gaia er sammen med dig? Hvad nu, hvis stigningen i bevidsthed, der hævede jeres DNA vibration, har varskoet Gaia om at ændre vejrcyklus’en, og gøre sig klar til at brødføde menneskeheden? Har du set havet, hvor olieforureningen opstod? Det genoprettes på en måde, der ikke var forudset. Hvad sker der?

 

Livscyklus’en er ved selv at blive ændret af temperaturændringen i havet og meget af det, du har troet er livsparadigmet i havet, ændrer sig langsomt. Et nyt livssystem viser sig, som det har gjort før, og er over dig i dit liv. Det vil komplimentere det, du kender og udsætte dig for et nyt begreb: Gaia opdaterer jævnligt livscyklus’en på Jorden.

 

Inden for denne proces, vil der være udslettelse af visse planter og dyr, fugle og fisk. Mit råd til jer, især dem der er miljøforkæmpere, er: forstå livscyklus’en, så I kan slappe af overfor det, naturen altid har gjort. Den får livet på planeten til at tjene planeten for en tid. Når visse liv ikke længere tjener planeten på måden, det plejede at ske, tager den det væk. Udslettelse af liv, især gennem vejrskifte, er normalt for Gaia. Det er æret, passende og normalt, selvom du ikke tror det. Forsøg ikke at redde alle de forsvindende dyr, fisk og fugle! Nogle forventes at forsvinde. Og, kære I, overdrag ikke al denne aktivitet til noget, I gjorde for at fremkalde den!

 

De røde mennesker stresser. De lilla er her, og de forsøger at finde ud af, hvad de gjorde galt. De ved ikke, de er i Regnbue Rummet. De tror, de er i det RØDE RUM. Det er det, Regnbue Rummet gør; det skifter farve. Så rummet gør, hvad det altid har gjort, og de røde mennesker sidder der i frygt og forsøger at finde ud af, hvad det var, de gjorde, der muligvis kunne have forårsaget, at den lilla farve har vist sig.

 

Regnbue Rummet er smukt. Farven lilla er betydningsfuld. At gå fra rød til lilla har metafysisk betydning i denne lignelse, men jeg vil lade dig finde ud af det selv. Til dem, der har noget med farver at gøre: der er en grund til, at jeg gav jer disse to. Jorden bliver mere hellig end den nogensinde har været før. Gaia er med dig i dette. Hun samarbejder på måder, du aldrig ville have troet, hun kunne, på en måde biologerne sagde, hun ikke ville. Du tror, du dræber hende? I stedet giver hun fødsel til et ændret økologisk system.

 

 

Menneskelig bevidsthed

Lad mig tale om den menneskelige bevidsthed, og hvad der sker. Hvis du har studeret det, jeg har sagt i de sidste måneder, så gav jeg en kanalisering for nylig kaldt, "Enden af Historien". Det er en metafor, der betyder afslutning af måden, tingene plejede at være på. I stedet er det en genfødsel af måden, tingene kan være på. Så hvori ligger forandringen? Det er i den menneskelige natur. Hvad er det, et menneske vil gøre intuitivt, som det aldrig h ar gjort før?

 

Historien fortæller dig, at mennesker adskiller. Har du nogensinde kigget på Europa, og spekuleret over, hvordan så mange lande kunne være så tæt på hinanden og alligevel have forskellige sprog og forskellige kulturer i så lille et område? Lad mig fortælle dig, hvordan det skete. Det hedder menneskelig natur. Når nogle mennesker ikke kan lide de andre, så sætter de en væg mellem sig selv og de andre, og gennem hundreder af år, udvikler de unikke sprog og forenet sig aldrig med de andre. Faktisk kriges de med dem. De besejrer dem. Vi har snakket om det før. Det er sådan noget, mennesker gør. De adskiller og erobrer. De adskiller tingene. De lægger ikke meget sammen.

 

Selv det, der er mest helligt for menneskeheden, blev adskilt og organiseret åndelighed. I sætter Gud i kasser, og når en person havde en anden idé, skabte I en anden kasse. I adskilte jer fra Gud. Ganske snart, havde I hundreder af kasser, der repræsenterer trosformerne og lærer om én Skaber. I den proces, pegede I fingre ad de andre kasser og gjorde dem "onde". Og så begyndte I endda at besejre dem. Det er det, mennesker har gjort i det RØDE RUM i æoner. Jo, men nu vil jeg fortælle dig, at det ændrer sig.

 

Jeg gav dig noget information før, og jeg vil gerne nævne det igen. Det sidste, du nogensinde forventede ville ske, var at forholdene for de store pengebesiddelser ville ændres på planeten, og dog skete netop det. I skabte jeres egen recession ved at forlange en ny bankmåde. I er ikke færdig endnu med banker eller forsikringsselskaber, men I er begyndt at skabe et system med integritet, hvor verden kan arbejde sammen økonomisk.

 

Vi fortalte jer, at der ville komme en tid på planeten, hvor der kun ville være fem valutaer, fordi kontinenterne ville beslutte at lægge lande sammen, ikke skille dem ad. Ved du, hvem der var model? Det er De Forenede Stater. Hvilket et eksperiment, I lavede! Forestil dig: Kunne I tage mange forskellige stater, der blev styret separat, men ikke har nogen synlige grænser, og give dem én valuta? Det virkede. Det har fungeret i godt 100 år. Imod alle odds, virkede det.

 

For halvtreds år siden, med udgangen af den sidste verdenskrig så europæerne det, USA gjorde, og efterlignede det. Det er blevet til Den Europæiske Union. Efter krigen, postulerede de, "Hvad nu hvis vi tog mange af de lande i Europa, dem, der krigedes med hinanden siden begyndelsen af optegnet civilisation, og vi samlede dem? Vi vil tage grænser væk og give dem én valuta." De blev leet af! Men i dag, ser du det.

 

I Dag, er deres monetære system mere værdifuld end jeres! Hvor vil jeg hen med dette? Lyt - her er et kendetegn, et postulat, et aksiom for denne nye jordenergi: Separatisme dræber. Enhed er menneskehedens overlevelse. I vil begynde at sætte ting sammen og ikke tage dem fra hinanden. Og jo mere, I lægger dem sammen, jo mere vil I forenes. Derefter vil I langsomt indse, at målet er at sætte tingene sammen, ikke rive dem fra hinanden. Hvad har Den Europæiske Union gjort? Jeg vil fortælle dig det. Det er ikke euroen. Det har skabt en gruppe af lande, som aldrig vil gå i krig med hinanden igen! De kan ikke. De handler med hinanden. Tænk over det. Det er det, vi taler om.

 

Bliv ikke overrasket, hvis de mange kasser med organiseret spiritualitet begynder at forenes, fordi der er mere styrke, når de gør det. De vil nå flere mennesker, hvis de gør det. Du vil begynde at se dette til sidst, eller de enkelte kasser vil blegne bort.

 

 

Den nye politik

Lad mig give dig noget om en fjern fremtid, og noget du ikke vil tro eller forstå. Det vil blive enden på systemet af politik, som I har nu. Når I begynder at forstå de nye egenskaber i planetens energi, vil det ikke længere passe jer at have oppositionspartier. I stedet vil det, der passer jer blive, at have nogen, der hver for sig kører sit kontor og har sin egen mening, bortset fra fest. Og når I går til afstemningen, vil I stemme på deres budskab, ikke deres tilhørsforhold.

 

I stedet for at adskille gennem tilhørsforhold, vil det give enhed gennem formål. De vil have idéer, der er enestående og smukke i stedet for dem, der enten er i den skuffe eller den anden. En dag, vil to-parti systemet se lige så gammelt ud for dig, som når dagens diktatorer her på jorden spankulerer rundt med deres kram. De forsvinder, ved du? Eller har du lagt mærke til det?

 

Nogle siger, "Ja, men tilsyneladende ved du ikke, hvordan Jordpolitik fungerer, Kryon. kapitaliseringen må opnås gennem partitilhør forhold." Virkelig? Men hvad nu hvis millioner af mennesker alle kunne informeres på en gang og blot give 1 dollar hver? Er der behov for et parti til det? Vent og se.

 

Lad mig fortælle dig om en oprørende idé, der er begyndt at vise sig i Brasilien. Lige nu er der et udvalg, der siger siger, "Hvad nu hvis vi tager alle de lande i Sydamerika og fjerne grænser, og til sidst gennemfører planer om én valuta?" Lyder det bekendt? Det vil i sidste ende komme til at være en af de fem valutaer i verden.

 

Sammenlægning vil skabe styrke og fred på denne planet, og i den proces, vil elefanten i rummet,

der holder det fra at ske, som I kalder terrorisme, som I tror, er det store problem i Mellemøsten,

foretage en drejning, som ingen, slet ingen kan forudsige. Jeg har talt om det. Var du chokeret, da Sovjetunionen faldt? Var det ikke vanskeligheden, der var grunden til, at enorme mængder af våben blev samlet sammen? Er det ikke derfor, Pentagon er så stor? Det hele faldt sammen næsten på en nat, var der nogen, der forventede det? Det vil blive lige så chokerende. Et problem, der i dag ligger foran jer uden en løsning, vil blive historie, og sammenslutningen kan begynde.

 

 

Potentialerne fortsætter

Efterhånden vil dette skifte til enhed brede sig til Afrika, som vil repræsentere et helet kontinent, der ikke vil have aids mere. Og et helet kontinent, der ikke har nogen alvorlig sygdom, vil ikke have diktatorer, der udnytter en syg befolkning. Dette helbredte kontinent vil blive en af de mest magtfulde økonomier på planeten, og det vil slå Kina i økonomispillet. Hvorfor? Fordi Afrika ikke har nogen forenet økonomisk eller doktrinær historie. De vil starte forfra med en ny energi. Og mens Kina stadig kæmper med den gamle garde, der repræsenterer en over 1.000 årig gammel protokol, vil de ikke være i stand til at konkurrere med et samfund, der ikke har noget at skulle af-lære.

 

Dette er potentialerne, der ligger foran mig, og som fortsat vil være foran mig i fremtiden for jeres planet. Jeg sidder foran Lemurianerne og sumerne. Jeg sidder foran nogen, der har levet før. Jeg sidder foran Shaman energi. I forventede det, kære I, og I vidste, det ville komme. Nu er I her for at ændre det.

 

Kære Menneske Væsen, 2011 kan blive et udfordrende år på grund af ændringerne, der står foran dig på grund af Gaia, som reagerer på dig. Du har de ældgamles energi her, og forgængernes, og de er alle i dette rum. Kan du ikke mærke det? De kigger alle på dig og siger, "Vel gjort. Du vil komme igennem det."

 

[Kryon holder pause.]

 

Lad mig sidde sammen med jer et minuts tid.

 

[Lang pause]

 

Og sådan er det.
 
 

Til-  bage

Opdateret d. 1.3.2011